ARHIVĂ   > >   2011 - Vol. 41

DAN GEORGESCU, ADELINA APOSTU, RADU GAVRILESCU


Rezumat

Articolul prezintă analiza şi modalităţile practice de aplicare a unor metode moderne de evaluare a rezistenţei caracteristice la compresiune a betonului produs la staţii, utilizând conceptul de familie de betoane în conformitate cu CP 012-1/2007 „Cod de practică pentru producerea betonului” şi analize de tip CUSUM (suma cumulativă) în conformitate cu ACI 214 R-02 „Evaluarea rezultatelor testelor de determinare a rezistenţei la compresiune a betonului”. Sistemul familiei de betoane oferă mijloace eficiente de control al unui număr ridicat de betoane diferite. Analizele de tip CUSUM sunt deosebit de utile în urmărirea continuă a calităţii betonului produs la staţii, putând identifica tendinţe negative în evoluţia valorilor rezistenţelor betonului şi, astfel, se poate identifica, la nivelul betonului de referinţă, cauzele acestor evoluţii. Schimbările sistematice în calitatea unui material component vor afecta calitatea tuturor betoanelor realizate cu acel material. In sistemul familiei de betoane, asemenea modificări sunt detectate rapid prin modificări în betonul de referinţă.

Cuvinte cheie

beton, evaluare, conformitate, rezistență la compresiune

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

3-14

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

LIANA TEREC, HENRIETTE SZILAGYI


Rezumat

În scopul de a realiza beton autocompactant pentru industria construcţiilor, la INCERC Cluj-Napoca a fost desfăşurat un amplu program experimental pentru evaluarea proprietăţilor betonului autocompactant în stare proaspătă şi în stare întărită. Principalele obiective ale programului experimental au fost proiectarea compoziţiilor de beton autocompactant şi evaluarea proprietăţilor acestui beton în stare proaspătă şi în stare întărită. Proprietăţile evaluate ale betonului autocompactant în stare proaspătă au fost: tasarea, capacitatea de trecere, capacitatea de curgere şi rezistenţa la segregare.

Cuvinte cheie

construcție (D, d), betoane speciale (D, a), compactare (A), calcar (D, d), polimeri organici (D, a)

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

15-21

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KSENIJA JANKOVIC, SRBOLJUB J.STANKOVIC, DRAGAN NIKOLIC, DRAGAN BOJOVIC, LJILJANA LONCAR


Rezumat

The evaluation of the dynamic modulus of elasticity of twelve different concrete mix proportions as a function of the density and degradations due to freeze/thaw cycles is presented in this paper. Pore system and saturation are the main factors for concrete freeze-thaw resistance. The frequency analysis of ultrasonic waves in concrete after every 25 cycles was done. Dynamic modulus of elasticity was determination by resonance frequency analysis. This parameter is 35-50% smaller for concrete with recycled bricks as aggregate than ordinary concrete. For all concrete mixes dynamic and static (measured by destructive testing) modules of elasticity were compared.

Cuvinte cheie

modul de elasticitate dinamic, ultrasunete, rezistență ingheț - dezgheț, beton cu agregate reciclate

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

22-25

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IOANA PAPAYIANNI, MARIA STEFANIDOU


Rezumat

Lianţii reprezintă unul din constituienţii de bază ai mortarelor, care joacă un rol important în comportarea mecanică a lor şi în interacţiile fizico-chimice cu mediul. Natura, cantitatea şi fineţea lianţilor au ca rezultat comportări diferite în perioada de priză şi întărire a mortarelor.

În lucrarea prezentă, s-au considerat adaosuri de materiale foarte fine, la scara nano, la lianţi convenţionali, cum ar fi varul şi puzzolanele naturale. Lucrabilitatea amestecurilor proaspăt preparate, rezistenţa la compresiune şi porozitatea probelor întărite au fost considerate în corelare cu particularităţile structurale, apreciate prin Microscipie Electronică Scanning (SEM). De asemenea, au fost determinate caracteristici de distribuţie a porilor, utilizând Porozimetria cu Intruziune cu Mercur (MIP). Rezultatele au arătat modificări structurale ale compoziţiilor liante aditivate cu materiale nano, amestecurile cu conţinut de puzzolană dezvoltând rezistenţe mecanice la perioade scurte de întărire. Pori, mai mari de 10μm au fost reduşi în amestecurile cu nanoparticole. Cercetarea reprezintă o fază incipientă referitoare la influenţa nanoparticulelor asupra proprietăţilor la scara macro, ale unor mortare pe bază de var, destinate lucrărilor de reparaţii.

Cuvinte cheie

D. mortare, B. structură nanoeterogenă

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

26-29

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CRISTINA CIOBANU, STELIAN ILUC, IOAN LAZĂU, CORNELIA PĂCURARIU


Rezumat

În lucrare sunt studiate efectele unor eteri de celuloză comerciali de tip MHEC asupra unor proprietăţi fizico-mecanice (consistenţă, timp de priză şi rezistenţe mecanice) ale unor mortare pe bază de ciment portland (CEM I 42,5 R), filer de calcar şi nisip cuarţos. S-a observat că eterii de celuloză determină creşterea timpului de priză şi a cantităţii de apă necesară obţinerii unei consistenţe standard şi scad mult rezistenţele mecanice. Intensitatea acestor efecte depinde de gradul de substituţie al eterilor de celuloză, de proporţia în care sunt adăugaţi şi mai puţin de vâscozitatea declarată de producător.

Cuvinte cheie

eteri de celuloză, hidratare, analiză termică, timp de priză, proprietăți mecanice

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

30-41

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CORINA MITU, DOREL RADU


Rezumat

Pe fluxul tehnologic de fabricare a cimentului portland, operaţia de măcinare a amestecului de materii prime este determinantă pentru obţinerea unei anumite distribuţii granulometrice, cu un grad de uniformitate prestabilit, aptă să asigure o bună comportare la clincherizare a amestecului de materii prime. În acest context, gradul de uniformitate granulometrică poate fi considerat un parametru tehnologic important care poate măsura schimbările granulometrice ale amestecului de materii prime pe parcursul măcinării acestuia. Pentru a releva potenţialul practic al gradului de uniformitate granulometrică în operaţia de măcinare a amestecurilor de materii prime, în articol se prezintă o serie de corelaţii între gradul de uniformitate şi o serie de caracteristici granulometrice ale unor amestecuri de materii prime specifice industriei cimentului, care se modifică în timpul măcinării.

Cuvinte cheie

măcinare, amestec de materii prime, distribuție granulometrică, grad de uniformitate

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

42-49

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KODURI RAMAM, K.CHANDRAMOULI


Rezumat

Compozite constituite dintr-un material piezoelectric

Cuvinte cheie

A. reacție în stare solidă, D. ciment compozit, b. proprietăți dielectrice, b. proprietăți piezoelectrice, monitorizarea stării structurii

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

50-55

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

VICTOR FRUTH, CRISTIAN ANDRONESCU, CRISTIAN HORNOIU, ECATERINA ŢENEA, ADRIANA RUSU, RAREŞ SCURTU


Rezumat

Perovskiţii de tip lantanat de galiu dopaţi cu Sr şi Mg (La1−xSrxGa1−yMgyO3−δ), abreviat LSGM, sunt electroliţi promiţători pentru pilele de combustie cu electrolit solid de temperaturi intermediare (IT-SOFC).

O problemă frecvent întâlnită la prepararea electroliţilor de tip LSGM constă în apariţia unor faze secundare, precum faza LaSrGa3O7. În fapt, indiferent de metoda de preparare folosită (metoda pe bază de precursori lichizi sau metoda reacţiilor în stare solidă), literatura de specialitate raportează prezenţa fazelor secundare care însoţesc faza principală LSGM.

Această lucrare prezintă rezultatele încercării noastre de a obţine, printr o metodă îmbunătăţită, materiale ceramice pure de LaGaO3 dopate cu Sr şi Mg. Materialele ceramice obţinute au fost caracterizate folosind mai multe tehnici. Astfel, amestecul stoichiometric iniţial a fost investigată cu ajutorul analizei termice iar după sinterizare s-au realizat măsurători de dilatometrie. Caracteristicile structurale şi morfologice au fost investigate cu ajutorul difracţiei de raze X, spectroscopiei FT-IR şi microscopiei electronice cu baleaj. Proprietăţile electrice ale corpurilor ceramice obţinute au fost caracterizate prin spectroscopia de impedanţă.

Folosind un program de tratament termic adecvat se pot obţine materiale ceramice de tip LaGaO3 dopate cu Sr şi Mg aproape pure.

Cuvinte cheie

electroliți solizi, LaGaO3 dopat cu Sr și Mg proprietăți electrice

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

56-63

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ELENA CRĂCIUN, ANGHEL IONCEA, IOANA JITARU, MARIUS GHIUREA, OVIDIU OPREA


Rezumat

In această lucrare este realizat un produs de acoperire pe bază de dispersie organo – anorganică, preparat în sistemul format din polimer emulsionat-filer anorganic-aditivi. Structura, topografia, morfologia şi stabilitatea termică a filmului de acoperire au fost determinate prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi analiză termogravimetrică (TG). Proprietăţile mecanice şi electrice ale filmului uscat ca duritatea, rezistenţa la abraziune, rezistenţa la blocking, elasticitatea, flexibilitatea, rigiditatea dielectrică ca şi proprietăţile optice ale filmului au fost determinate şi comparate cu cele ale unei acoperiri acrilice convenţionale.

Cuvinte cheie

nanofilere, nanocompozite, sol de silice, abraziune

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

64-72

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ZENO GHIZDĂVEŢ


Rezumat

Pe baza rezultatelor analizei complexe din prima parte a articolului, în această lucrare sunt dezvoltate o serie de modele de predicţie pentru o bază de date industrială de dimensiuni mari. Astfel, rezultatul general al primei parţi este de a stabili pe baza analizei atente, care dintre parametri vor fi selectaţi ca mărimi dependente şi care independente. În această a doua parte a articolului, aceşti parametri vor fi utilizaţi în cadrul mai multor modele iar rezultatele vor fi evaluate prin prisma preciziei. Deşi sunt despărţite – în mod formal – aceste doua părţi trebuie lecturate împreună, datorită conexiunilor intrinseci existente între ele. În mod practic trebuie considerată necesitatea unui flux continuu, bidirecţional, între aceste două părţi.

Cuvinte cheie

modele de predicție, procese industriale

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

73-80

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ZORAN GRDIĆ, GORDANA TOPLIČIĆ ĆURČIĆ, NENAD RISTIĆ, IVA DESPOTOVIĆ


Rezumat

Proprietăţile mecanice şi reologice ale betonului depind în mare măsură de spaţiul sau volumul intergranular şi de volumul de pastă de ciment , corelat cu acesta. Gradul de umplere al volumului intergranular cu pastă (ke) influenţează consistenţa betonului, în corelaţie cu distribuţia granulomertrică a agregatului şi cu raportul apă-ciment. În general, creşterea gradului de umplere a spaţiilor intergranulare din volumul de agregat, cu pastă de ciment, la un coeficient de umplere de la 0,9 la 2,5 se corelează cu modificarea consistenţei betonului de la starea de beton vârtos la cea de beton foarte fluid. Valorile cele mai mari ale rezistenţei la compresiune se obţin la atingerea unui grad optimal de umplere cu pastă a volumului inter-granular al agregatului. Conform datelor experimentale, acesta aparţine unui domeniu de valori ale parametrului de umplere destul de îngust, între 1,2 şi 1,4 .

Cuvinte cheie

pastă de ciment, agregate, beton, proprietăți reologice, proprietăți mecanice

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

91-98

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ZENO GHIZDĂVEŢ, DOREL RADU, ANDREEA DAVID


Rezumat

Un model matematic folosit la proiectarea instalaţiilor de clincherizare este folosit în acest articol pentru a evidenţia influenţa temperaturii aerului de răcire şi a tipului de combustibil asupra necesarului de căldură şi materii prime, şi chiar şi asupra lungimii cuptorului. Interesul nu este doar teoretic, deoarece diferenţele cumulate pe un interval suficient de lung pot atinge valori importante.

Cuvinte cheie

instalații de clincherizare, combustie, model matematic, proiectare

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

99-109

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IOAN ROBU, GABRIELA ILIE, IOAN PORDEA


Rezumat

Valorificarea cenuşilor de termocentrală în domeniul construcţiilor prezintă o importanţă majoră pe plan international şi naţional din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic. Limitarea utilizării lor poate fi generată şi de radioactivitatea acestora. În lucrare se prezintă cercetări privind determinarea indicelui de radioactivitate pentru cenuşile de la principalele termocentrale din România pentru paste, mortare şi betoane de ciment conţinând cenuşi de termocentrală.

Cuvinte cheie

cenușă de termocentrală, activitate puzzolanică, indice de radioactivitate, risc radiologic

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

110-117

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALICE RĂDUCANU, ANGELA STANCA, AURELIA MEGHEA, CONSTANTIN GRIGORIU, CRISTIAN VIESPE


Rezumat

Lucrarea analizează din punct de vedere morfologic şi structural particulele ultrafine generate în termocentralele pe bază de cărbune, cu referire specială la termocentrala Mintia-Deva, România. S-a evaluat compoziţia oxidică, concentraţia şi distribuţia dimensională a particulelor. S-a utilizat metoda împrăştierii luminii pentru determinarea concentraţiei particulelor micronice şi metoda analizei mobilităţii diferenţiale pentru particulele nanometrice. Cele mai mari valori ale concentraţiei componenţilor oxidici prezenţi în praful de cărbune prelevat de la locul de muncă s-au înregistrat la secţia concasare şi la benzile de transport. Compoziţia chimico-oxidică a prafului a constat în diverşi oxizi având peste 25% SiO2, 10% Al2O3 şi 4% Fe2O3.

Cuvinte cheie

particule ultrafine, praf, nanoparticule de silice, emisii de la termocentrală

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

118-126

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

VICTOR LECA, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

În acest articol sunt prezentate rezultatele influenţei pe care tratamentele termice şi chimice le au asupra morfologiei suprafeţei substraturilor de NdGaO3 cu orientare (110). Suprafeţele astfel tratate au fost analizate prin intermediul microscopului de forţă atomică (MFA), în aer, şi difracţiei prin reflexie de electroni cu energie înaltă (DREEI), in-situ. Un tratament termic optim al substraturilor de NdGaO3 (110) a rezultat într-o suprafaţă cu o terminaţie de NdO1+x, în timp ce prin tratamentul chimic cu o soluţie HF + NH4F + H2O s-a obţinut o suprafaţă terminată în GaO2-x şi cu terase cu rugozitate la nivel atomic. Tratamentul chimic a fost urmat de un tratament termic la temperaturi de 900-1000oC, în aer sau în oxygen, în scopul recristalizării suprafeţei substratului.

Cuvinte cheie

NdGaO3, morfologia suprafeței, AFM, RHEED, recoacere, tratament termic

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

127-131

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

OANA CADAR, MIRELA MICLEAN, CECILIA ROMAN, LUCIA GAGEA, LUDDOVIC FERENCZI


Rezumat

Dispersia pigmentului este foarte importantă în industria de vopsele, hârtie sau mase plastice. Pentru obţinerea de caracteristici multifuncţionale precum rezistenţa la umezeală şi proprietăţi antibacteriene sau de autocurăţare a fost investigată abilitatea de dispersie a două săruri alcaline ale copolimerului anhidridă maleică-stiren (StMa-X, X=Na, K). S-a demonstrat faptul că aceşti copolimeri au dispersat excelent nanopulberi de tip M/ZnO (M = Ag, Au şi Pt). De asemenea, pentru studiul compatibilităţii dintre nanopulberile de tip M/ZnO şi copolimeri s-au realizat teste de sedimentare. În plus, pentru evaluarea caracterului antibacterian al acestor materiale s-a apelat la metoda de contact cu placă cu agar. Experimentele s-au realizat cu ajutorul următoarelor bacterii: Escherichia coli CCM 3954, Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 şi Staphylococcus aureus CCM 6188. Examinarea cantitativă a activităţii bacteriene a fost estimată prin gradul de distrugere al bacteriilor calculată din numărul de celule bacteriene viabile care formează colonii pe plăcile cu agar. Rezultatele obţinute sunt discutate pentru justificarea aplicării acestor materiale ca şi materiale de acoperire cu proprietăţi superioare.

Cuvinte cheie

proprietăți antibacteriale, copolimeri, abilitate de dispersie, nanopulbere

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

132-140

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CEZAR COMĂNESCU, PETRU PALADE, DENISA FICAI, CORNELIA GURAN


Rezumat

Lucrarea de faţă prezintă sinteza şi caracterizarea unor materiale funcţionalizate de tip SBA-15, prin sinteza optimizată, conducând la materiale mezoporoase bine organizate, din grupul de simetrie p6mm. Am obţinut şi caracterizat prin co-condensare SBA-APTMS şi SBA-APTES. S-au investigat rezultatele obţinute prin varierea rapoartelor molare iniţiale APTMS/TEOS şi APTES/TEOS şi prin folosirea unor timpi variabili de prehidroliză a TEOS. Izotermele de adsorbiţe a N2, FT-IR, NIR şi XRD au fost folosite pentru stabilirea particularităţilor mezostructurale ale materialelor sintetizate (SBA-15, SBA-APTMS x%, SBA-APTES x%, cu x= 2, 4 şi 8 % rapoarte molare).

Cuvinte cheie

SBA - 15, prehidroliză, funcționalizare, APTMS, APTES

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

141-146

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MIHAI BRATU, IOAN ROPOTĂ, OVIDIU VASILE, OVIDIU DUMITRESCU, MARCELA MUNTEAN


Rezumat

Lucrarea îşi propune să introducă sisteme inovative de absorbţie şi de atenuare a zgomotului din industrie sau din mediul urban şi extraurban, eficiente şi durabile, bazate pe compozite realizate prin reciclarea deşeurilor solide. Materialele compozite sunt obţinute prin includerea unor materiale considerate deşeuri – peleţi din PET-uri, rumeguş de lemn, cenuşă de termocentrală şi deşeu steril de gunoi, într-o matrice organică de tip polimer. Astfel, sunt obţinute noi materiale ecologice care înglobează deşeuri non-biodegradabile, care pot afecta grav mediul înconjurător. Capacitatea de absorbţie a sunetului a compozitelor noi variază în funcţie de proporţia şi natura deşeurilor utilizate. Este prezentat coeficientul de absorbţie pentru fiecare probă, care determină capacitatea de absorbţie fonică a fiecărui material compozit obţinut. Sunt confecţionate probe din răşină şi material de armare în proporţii diferite, care sunt supuse testelor de determinare a coeficientului de absorbţie funcţie de frecvenţă, cu ajutorul unui echipament numit TUBUL KUNDT. Atât pentru pregătirea materiilor prime cât şi pentru testarea probelor sunt respectate standardele în vigoare.

Cuvinte cheie

atenuare zgomot, proprietăți de absorbție, deșeuri ne-biodegradabile, compozite organice

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

147-154

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

VASILICA DIMA, MIHAI EFTIMIE, ADRIAN VOLCEANOV, MARIA IONESCU


Rezumat

Lucrarea prezintă o parte din experimentările efectuate şi rezultatele obţinute cu deşeuri de fibre bazaltice şi în amestec cu deşeuri de fibre de sticlă tip E procesate, pentru realizarea unor glazuri.

Valorificarea deşeurilor de fibre bazaltice şi a deşeurilor de fibre de sticlă tip E prin utilizarea în frite şi glazuri, folosind avantajele oferite de compoziţia oxidică, de energia încorporată în sticlăşi nu în ultimul rând de efectele ecologice, constituie o soluţie eficientă din punct de vedere tehnic şi economic.

Cuvinte cheie

glazuri vitroase, deșeuri din fibre bazaltice

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

155-161

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

GEORGETA VELCIU, ALINA MELINESCU, PETER STORCH, VIRGIL MARINESCU


Rezumat

Scopul prezentei lucrări este de a realiza un material ceramic pe bază de dioxid de ceriu şi cupru care să stea la baza optimizării proprietăţilor unui anod folosit în cazul pilelor de combustie de temperatură intermediară tipul SOFC-IT.

Sinteza materialului s-a realizat prin metoda precipitării. Parametrii rutei de precipitare, (pH-ul soluţiei precum şi temperatura de sinteză) au fost controlaţi riguros, în vederea obţinerii unui material omogen, din particule de oxid de ceriu acoperite uniform cu nanoparticule de oxid de cupru. Materialul obţinut a fost caracterizat prin: difracţie de RX, microscopie electronică de baleiaj, determinări de suprafaţă specifică, densitate şi porozitate.

Rezultatele caracterizărilor au pus în evidenţă formarea unui material cu un grad de cristalinitate ridicat şi difuzia reciprocă a celor două componente în granule. De asemenea s-a obţinut un material cu o porozitate care permite utilizarea lui în celule de tipul SOFC.

Cuvinte cheie

anozi, celule SOFC-IT, metod[ de precipitare, oxid de cupru, oxid de ceriu

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

162-168

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MILOŠ R. VASIĆ, ZAGORKA M. RADOJEVIĆ, MILICA V. ARSENOVIĆ, ŽELJKO B. GRBAVČIĆ


Rezumat

A fost obţinută o soluţie analitică a ecuaţiei diferenţiale, care caracterizează cinetica procesului de uscare, rezolvată împreună cu condiţii la limită de tip Neumann. Această ecuaţie a fost iniţial propusă de G. Efremov. În lucrare se se prezintă o modificare a ecuaţiei Efremov. Pentru prima dată, în ecuaţie este inclusă şi contracţia materialului.

Două aplicaţii software au fost dezvoltate în scopul calculului coeficientului efectiv de difuzie. Prima dintre acestea nu include contracţia în timp ce a doua o include. Corespunzător, au fost obţinute două modele pentru predicţia comportării la uscare a materialului umed. Primul model (modelul 1) nu include această corecţie în timp ce al doilea (modelul 2), da. S-a constatat că rezultatele aplcării modelului 2 estimează corect valorile experimentale. Rezultatele prezentate în acest studiu au arătat că valorile coeficientului efectiv de difuzie determinat cu ajutorul aplicaţiilor de calcul sunt similare celor disponibile în literatura de specialitate pentru diferite argile.

Cuvinte cheie

coeficient efectiv de difuzie, soluție analitică, software

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

169-176

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MARIA GEORGESCU, IRINA CĂTĂNESCU, GEORGETA VOICU


Rezumat

Lianţii de tip geopolimer reprezintă o categorie relativ nouă de lianţi. Sunt materiale cu structură polimeră, tridimensională, cu caracter preponderent amorf, asemănători compoziţional, feldspaţilor naturali. Aceste materiale se sintetizează pornind de la materiale pulverulente, silico-aluminoase, de tipul cenuşilor de termocentrală, al zgurii de furnal sau metacaolinitului, prin activare cu soluţii alcaline, de hidroxizi sau silicaţi, în principal.

Caracteristicile compoziţionale şi condiţiile de procesare influenţează formarea şi caracteristicile microstructurale ale geopolimerilor şi în consecinţă, dezvoltarea rezistenţelor mecanice.

Cuvinte cheie

cenușă de termocentrală, geopolimeri, microstructură, proprietăți mecanice

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

183-191

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MIRELA MENICU, ADRIANA MOANŢĂ, DANIELA NĂSTAC, ADRIAN MOTOC, RADU PITICESCU


Rezumat

În concordanţă cu cerinţele impuse materialelor liante pentru realizarea construcţiilor moderne, sunt cercetate şi introduse în practică o multitudine de materiale noi, cu valoare adăugată. Articolul prezintă atât metoda de obţinere a componentei fotocatalitice (TiO2 nanostructurat), metodele de caracterizare a fotocatalizatorului precum şi obţinerea materialelor liante fotocatalitice. Pentru obţinerea materialului fotocatalizator s-a utilizat sinteza hidrotermală, iar acest material a fost caracterizat prin difracţie de raze X pentru stabilirea compoziţiei şi a dimensiunii cristalitelor şi prin microscopie optică pentru a se vedea morfologia pulberilor.

S-au obţinut materiale liante fotocatalitice cu TiO2 nanostructurat. Sunt prezentate rezultatele proprii obţinute în urma caracterizării din punct de vedere fizico-mecanic (apa pentru pasta de consistenţă normală, timp de priză, stabilitate, precum şi rezistenţe mecanice la încovoiere şi compresiune) a acestor materiale.

Cuvinte cheie

materiale liante fotocatalitice, TiO2 nanostructurat, materiale liante, autocurățare, antibacteriologic

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

192-200

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIA GHEORGHE, NASTASIA SACA, CĂTĂLINA GHECEF, RAMONA PINTOI, LIDIA RADU


Rezumat

Lucrarea prezintă datele experimentale obţinute privind proprietăţile betonului autocompactant cu cenuşă zburătoare, concretizate de lucrabilitate şi evoluţia rezistenţei la compresiune, prin comparaţie cu cele ale betonului de referinţă, fără cenuşă sau cu filer de calcar. S-au realizat două serii de amestecuri de beton autocompactant în funcţie de tipul de ciment – BAC cu CEM I 52,5R şi BAC cu CEM II/B-M (S-LL) 42,5N.

Cercetările efectuate în cadrul lucrării, au arătat că adaosul de cenuşă, de 20-34% din cantitatea totală de pulberi, este benefic pentru consistenţa şi stabilitatea la segregare a betonului proaspăt. Rezistenţa la compresiune la vârstă timpurie a fost semnificativ diminuată de adaosul de cenuşă, dar evoluţia a fost ascendentă până la 360 zile.

Cuvinte cheie

beton autocompactant, cenușă zburătoare, rezistență la compresiune

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

201-210

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KSENIJA JANKOVIČ, GORAN CIROVIČ, DRAGAN NIKOLIČ, DRAGAN BOJOVIČ


Rezumat

Modul de obţinere şi microstructura betonului autocompactant de înaltă performanţă au fost intens studiate în ultimul timp. Proprietăţile mecanice (rezistenţa la compresiune şi rezistenţa la încovoiere) au fost investigate în diferite condiţii de întărire (standard şi cu abur). Silicea ultrafină are caracteristicile prin care dobândeşte abilitatea de constituient al compozitelor de înaltă rezistenţă, pe bază de ciment. Utilizarea din ce în ce mai frecventă a betonului autocompactant de înaltă performanţă justifică necesitatea substituirii cimentului cu adaosuri active. În acest articol este pusă în discuţie posibilitatea realizării betonului autocompactant de înaltă performanţă cu materiale disponibile în Serbia, pe baza activităţilor experimentale a autorilor. Sunt prezentate trei serii de probe cu adaosuri reactive diferite ( silicea ultrafină a fost substituită cu metacaolin în proporţie de 20% şi 40% şi cu cenuşă zburătoare în proporţie de 20%). Amestecurile au avut consistenţa specifică betonului autocompactant. Rezistenţa la compresiune la 28 de zile a variat între 165 şi 195 MPa, pentru probele tratate termic şi între 135 şi 150 MPa pentru probele cu întărire standard. De asemenea, sunt prezentate micrografiile SEM ale fazelor C-S-H formate în condiţiile întăririi aceelerate, cu abur la presiunea normală şi în autoclavă.

Cuvinte cheie

UHPSCC, aditivi fini reactivi, întărire accelerată cu abur la presiune normală, întărire sub presiune în autoclavă

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

211-218

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DAN GEORGESCU, ADELINA APOSTU, RADU GAVRILESCU


Rezumat

Proiectarea duratei de serviciu a construcţiilor din beton armat poate fi efectuată utilizând metode de complexitate diferită (integral probabilistice, bazate pe coeficienţi parţiali de proiectare sau pe baza asigurării unor compoziţii adecvate). Indiferent de complexitate, rezultatele cercetărilor experimentale in-situ şi în laborator trebuie să pună la dispoziţie datele necesare unor astfel de abordări pentru diferite tipuri de mecanisme de degradare a betonului armat.

Articolul prezintă rezultatele unor cercetări experimentale efectuate pe betoane preparate cu cimentul tip CEM III/A Carpatcement, ca exemplu pentru obţinerea datelor necesare stabilirii duratei de serviciu a construcţiilor realizate cu un anumit tip de ciment.

Cuvinte cheie

beton, proiectare durata de serviciu, cloruri, carbonatare

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

219-228

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

GEORGETA VOICU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ELENA DINU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Precursorii utilizaţi în vederea sintezei silicatului dicalcic (Ca2SiO4 – C2S) prin metoda sol-gel au fost: azotatul de calciu tetrahidrat (Ca(NO3)2·4H2O) şi trietoxi silanul (C6H16O3Si - TEOS). C2S a fost obţinut în intervalul de temperatură 800-1100°C.

Thermal analysis methods (DTA/TG), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX) were used to investigate the formation of dicalcium silicate.

The in-vitro behavior was also investigated by soaking of the dicalcium silicate powder in simulated body fluid (SBF) for 7 days. Our results indicated that dicalcium silicate formed in SBF hydrosilicates as principal mineralogical phases and bound a small proportion of the phosphor from liquid as phosphate phases.

Cuvinte cheie

disilicat de calciu, sinteze sol - gel, comportare in - vitro

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

229-233

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

RALUCA STAN, CRISTINA OTT, GEORGETA VOICU, ADRIANA LUNGU, SORIN I. ROŞCA


Rezumat

Raportăm sinteza unor silice dopate cu Cr cu diferite morfologii obţinute prin polimerizarea sol-gel a tetraetoxisilicatului în prezenţa unor organogelifianţi derivaţi de D-sorbitol (1,3 :2,4-bis-O-benzilidene-D-sorbitol, DBS şi derivaţii săi substituiţi cu grupe nitro şi metoxi) şi a bromurii de hexadeciltrimetilamoniu, catalizată de S-(+)-1-feniletilamină-tricarbonil-crom care este şi sursa de Cr pentru o încărcare de 10% Cr/SiO2. Au fost observate două tipuri de morfologii : tuburi de silice cu diametre de 300-500nm şi lungimi între 10-15μm pentru organogelifiantul cu grupe nitro şi respectiv granule aglomerate tip « colier » pentru ceilalţi Analizele EDX şi XPS au arătat o distribuţie uniformă a ionilor de Cr pe suprafaţa matricei de silice constând în 80%Cr3+ şi respectiv 20%Cr6+ .

Cuvinte cheie

sol-gel, silice nanostructurată dopată cu Cr, tricarbonil - crom - aren complex, organogelifiant

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

234-239

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

RODICA ROGOJAN, ECATERIANA ANDRONESCU, IRINA ILIESCU, ROXANA TRUŞCĂ, BOGDAN ŞTEFAN VASILE


Rezumat

Scopul acestui studiu este obţinerea de pulbere de zirconă nanometrică prin metoda sol-gel folosind precursori de natură chimică diferită - anorganici (ZrCl4) şi organici (C12H28O4Zr). Gelurile obţinute au fost uscate la 100oC, apoi tratate termic la 1000oC, palier 2 ore. În vederea identificării fazelor obţinute şi a gradului de cristalinitate al acestora, pulberile au fost analizate folosind difracţia de raze X. Analizele de microscopie electronică de baleiaj şi de transmisie au fost utilizate pentru a investiga morfologia şi dimensiunile pulberilor obţinute. În urma analizelor experimentale s-a demonstrat obţinerea de pulberi nanometrice de zirconă parţial stabilizată cu CaO pornind de la precursori diferiţi (organici şi anorganici).

Cuvinte cheie

nanoparticule de zirconă, metodă sol-gel, precursori organici, precursori anorganici

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

249-247

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ELENA DINU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, GEORGETA VOICU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Reducerea dimensiunilor particulelor, de la micro la nanometrii, permite dezvoltarea de noi materiale, cu proprietăţi îmbunătăţite. Metoda pyrosol este o metodă modernă de sinteză neconvenţională de pulberi care poate conduce la obţinerea de particule de dimensiuni de ordinul nanometrilor. Această metodă se bazează pe tehnica de piroliză a unui aerosol, obţinut prin pulverizare cu ultrasunete.

Lucrarea de faţă descrie evoluţia microstructurii pulberilor şi a compoziţiei odată cu variaţia parametrilor de sinteză. Folosind diferite materii prime, au fost sintetizate pulberi de hidroxiapatită (HAp) şi β-fosfat tricalcic (βTCP). Pentru a obţine pulberi omogene şi fine de fosfaţi de calciu, au fost modificaţi următorii parametri experimentali: concentraţia soluţiilor de materii prime, fluxul de gaz purtător, frecvenţa de vibraţie ultrasonică a ceramicelor piezoelectrice, precum şi temperatura cuptorului sinteză.

Pulberile obţinute au fost analizate cu ajutorul analizei termogravimetrice (TGA) şi analizei termice diferenţiale (DTA), difracţiei de raze X şi microscopiei electronice de baleiaj. Mărimea medie a cristalitelor de pulberi a fost determinată din datele de difracţie. Rezultatele arată că prin metoda de sinteza pyrosol pot fi obţinute pulberi cu compoziţii diferite, formate din particule sferice, cu o dimensiune de ordinul nanometrilor, care poate avea multiple aplicaţii medicale.

Cuvinte cheie

hidroxiapatita, β-fosfat tricalcic, metoda Pyrosol

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

248-254

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ŞTEFANIA STOLERIU, ECATERIAN ANDRONESCU, ALEXANDRA LUCIA CARABĂŢ, BOGDAN ŞTEFAN VASILE


Rezumat

Scopul lucrării îl reprezintă sinteza şi caracteri-zarea unor pulberi ceramice de zirconă total stabilizată cu Y2O3 (8%) şi de alumină, obţinute prin metoda (co)-precipitării, din cloruri metalice corespunzătoare. Ca solvenţi s-au folosit apa şi etanolul, iar pentru precipitare, pH-ul soluţiei a fost variat, prin folosirea de amoniac. Valorile de pH considerate au fost 7,5, 10,5 şi 12,5. Precipitatele obţinute au fost uscate la 80°C, timp de 24 de ore şi ulterior calcinate la 350°C, timp de 2 ore.

Pulberile au fost evaluate prin analize termice diferenţiale, prin difracţie de raze X, prin microscopie electronică de baleaj şi transmisie.

În cazul pulberilor de 8YSZ, difractogramele de raze X atestă prezenţa ZrO2 tetragonal, iar pentru pulberea de alumină, pe lângă -Al2O3 alumină se decelează şi -Al2O3. Din imaginile TEM se observă că granulele de ZrO2 tetragonal prezintă o morfologie aproape sferică, particulele având dimensiuni cuprinse între 5 nm şi 12 nm. De asemenea s-a observat că cea mai bună condiţie de obţinere a nanopulberilor a fost, utilizarea apei ca solvent şi asigurarea unui pH bazic de 12,5.

Cuvinte cheie

zirconă, alumină, nanopulberi, (co)-precipitate

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

255-261

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ALINA MELINESCU, GEORGETA VELCIU, VIRGIL MARINESCU, MARIA PREDA


Rezumat

Celulele SOFC-IT sunt constituite din trei părţi componente: electrolitul solid, catodul şi anodul. S-a sintetizat un electrolit solid pe baza unei soluţii solide de CeO2 cu oxid de stronţiu, care s-a sinterizat la 1400°C. Electrolitul solid obţinut a avut densitatea relativă de 71% din densitatea teoretică. Compoziţia La0,45Sr0,55MnO3 s-a folosit pentru obţinerea catodului. Anodul s-a preparat pe baza unui cermet CeO2-CuO. Tratamentul termic s-a realizat pentru catod la 1050°C, iar pentru anod la 970°C. S-a stabilit prin difracţie de raze X că electrolitul solid este constituit dintr-o soluţie solidă cu structură specifică oxidului de ceriu şi cantităţi reduse de SrCeO3, iar catodul reprezintă o soluţie solidă de tipul La1-xSrxMnO3. Cei doi electrozi s-au depus prin pulverizare pe electrolitul solid, iar grosimea straturilor este de 65-85 µm. Prin microscopie electronică cu baleaj s-a observat o bună aderenţă a electrozilor la electrolitul solid. Nu s-au observat fisuri care să indice incompatibilitate mecanică între electrolitul solid şi electrozi.

Cuvinte cheie

electrolit solid, XRD, SEM

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

262-267

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

DOREL RADU, RĂZVAN STATE


Rezumat

În domeniul ceramicii avansate, obţinerea unor materiale ceramice solicitate în condiţii mecanice severe reprezintă o preocupare actuală pentru diverse aplicaţii practice. Proprietăţile acestora sunt strâns corelate cu compoziţia chimică şi modul de procesare.

În articol se evidenţiază principalele tipuri de ceramici care prezintă interes pentru domeniul ţintă. Proprietăţile mecanice si termice deosebite ale compuşilor ceramici sunt determinate de structura electronică a atomilor componenţi şi de gradul de covalenţă foarte ridicat al legăturilor chimice.

Pe baza unor informaţii din literatură şi a unor rezultate preliminare proprii se evidenţiază pentru ceramica de Al2O3 interdependenţa între principalele proprietăţi mecanice şi conţinutul de Al2O3 al acestora.

Cuvinte cheie

ceramici structurate, corelare compoziție și proprietăți, ceramici cu rezistență mecanică ridicată

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

269-279

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

DAN GEORGESCU, ADELINA APOSTU, RADU GAVRILESCU


Rezumat

Acţiunile mediului pot cauza deteriorări ale betonului având drept consecinţă o reducere accentuată a performanţei elementelor/structurilor de construcţii. Proiectarea duratei de serviciu a unor structuri se efectuează având în vedere metode de diferite complexităţi care trebuie să aibă în vedere atât o riguroasă selectare a materialelor cât şi factori importanţi legaţi de execuţie, inspecţia execuţiei, întreţinere, evaluarea stării pe timpul duratei de serviciu. Indiferent de complexitatea metodei adoptate, procesul de proiectare a duratei de serviciu trebuie să aibă la bază rezultatele unor cercetări experimentale, necesare pentru evaluarea evoluţiei caracteristicilor materialelor funcţie de diferitele condiţii de mediu. Atacul prin îngheţ-dezgheţ, cu/şi fără agenti de dezgheţare constituie una dintre acţiunile cu o apariţie frecventă şi care provoacă deteriorări importante ale betonului.

Lucrarea prezintă o analiză a principalelor metode experimentale legate de acţiunea de îngheţ-dezgheţ (Partea 1) şi rezultatele obţinute de autori prin aplicarea diferitelor metode de determinare a rezistenţei la îngheţ-dezgheţ asupra unor betoane preparate cu cimenturi produse de CARPATCEMENT HOLDING S.A. – HEIDELBERGCEMENT GROUP ce vor fi prezentate în Partea a II-a.

Cuvinte cheie

beton, acțiune îngheț/dezgheț, durată de serviciu, metode experimentale

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

295-301

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

GABRIEL OPRIŞAN, NICOLAE ŢĂRANU, VLAD MUNTEANU, MIHAI BUDESCU, CIPRIAN COZMANCIUC, RUXANDRA OLTEAN


Rezumat

Reabilitarea structurală a stâlpilor din beton utilizând confinarea cu membrane compozite a devenit o tehnică larg acceptată în practică. La Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi, s-a desfăşurat un program experimental extins, având ca obiectiv evaluarea eficienţei efectului de confinare a stâlpilor din beton cu membrane din compozite polimerice, armate cu fibre (CPAF). Prin rezultatele obţinute s-a determinat eficacitatea soluţiei de înfăşurare cu membrane din compozite polimerice armate cu fibre din sticlă (CPAFS) şi cu fibre din carbon (CPAFC). Rezultatele au evidenţiat creşterea rezistenţelor betonului cu procente însemnate. Pe baza rezultatelor experimentale a fost propusă o relaţie predictivă apropiată modelelor analitice propuse de alţi cercetători.

Cuvinte cheie

stâlpi din beton confinați, membrane compozite, presiune de confinare, înfășurare, curbe tensiuni - deformații

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

302-315

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

XIAOJIAN GAO, YINGZI YANG, HONGWEI DENG


Rezumat

Tesiunile determinate de fenomenul de contracţie a unor betoane de mare rezistenţă cu/fără silice ultrafină s au măsurat la diferite adâncimi faţă de suprafaţa de uscare folosind un dispozitiv de tip LVDT (linear variable differential transformer) plasat pe probe prismatice care au expusă doar una dintre feţe unor medii cu umidităţi diferite (RH=75%, 54% şi 33%). Rezultatele arată că tensiunea internă scade cu creşterea distanţei de la suprafaţa expusă. Acesta diferenţă este cu atât mai mare cu cât timpul de expunere a probei la mediul de uscare creşte şi respectiv cu cât umiditatea mediului este mai redusă. Se poate stabili o relaţie liniară între diminuarea umidităţii interne relative şi tensiunea determinată de fenomenul de contracţie. Totuşi, contracţia în inetriorul probei este mai mare comparativ cu cea înregistrată în poziţiile exterioare pentru aceleaşi condiţii de uscare.

Cuvinte cheie

beton, contracție la uscare, umiditate relativă, distribuție diferențială a tensiunilor

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

316-324

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DANIELA LOREDANA BELEŞ, VLAD CODREA


Rezumat

Emisiile de SO2 şi VOC au fost printre primii poluanţi care au cauzat experienţe provocatoare pentru industria cimentului. Metodele de reducere a acestora sunt specifice pentru fiecare instalaţie în parte şi vizează gestiunea materiei prime, a combustibililor sau echipamentelor şi proceselor suplimentare în fluxul tehnologic. Pentru generarea emisiilor de SO2 şi VOC sunt relevanţi însă doar compuşii de sulf piritic şi respectiv kerogenul. Lucrarea de faţă descrie impactul schimbării sursei componentei argiloase utilizată într-un proces de producţie a clincherului. Noul tip de argilă cu conţinuturi reduse de pirită şi TOC comparativ cu vechea sursă a determinat o reducere semnificativă a emisiilor SO2 şi VOC de la coşul cuptorului.

Cuvinte cheie

emisii, materiale argiloase, sulf piritic, amestecuri organice de sedimentare

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

325-331

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ILEANA MOHANU, MARIA GEORGESCU, DAN MOHANU, LIANA MANOLACHE, COSMIN DRĂGĂNOAIE


Rezumat

Lucrarea aduce informaţii cu privire la caracteris ticile unor mortare colorate pe bază de var-calcar-tuf vulcanic-nisip de râu, destinate unor lucrări de conservare-restaurare a tencuielilor monumentelor istorice. Au fost efectuate investigaţii privind proprietăţile chimice, fizice şi cromatice ale materiilor prime. Au fost realizate compoziţii diferite de mortare, fiind caracterizate din punct de vedere fizico-mecanic la termenele de 28 şi 56 zile, precum şi estetic. Au fost făcute corelaţii între caracteristicile materiilor prime şi cele ale mortarelor. S-a constatat că tipul şi proporţia de calcar modifică în limite restrânse caracteristicile fizico-mecanice, imprimând mortarelor, în acelaşi timp, diferite tonuri luminoase, pastelate.

Cuvinte cheie

mortar pe bază de var, calcar, puzzolană, proprietăți mecanice, culoare

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

332-345

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CORNELIA PĂCURARIU, RADU LAZĂU, IOAN LAZĂU


Rezumat

S-au sintetizat glazuri decorative de tip aventurin cu conţinut de Fe2O3. Cristalizarea hematitului în glazurile sintetizate s-a studiat în condiţii neizoterme utilizând tehnica ATD. Energiile aparente de activare ale proceselor de cristalizare au fost calculate utilizând metoda Kissinger. Influenţa adaosului de CaF2 şi LiF asupra energiei de activare a procesului de cristalizare a fost de asemenea investigată. Prezenţa hematitului în probe a fost confirmată prin analize de difracţie RX. Glazurile preparate asigură un puternic efect decorativ şi sunt indicate pentru produse de faianţă şi teracotă.

Cuvinte cheie

cinetică de cristalizare, glazură tip aventurin, analiză termică ceramică

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

346-351

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ANAMARIA MIHĂILĂ, MARCEL BENEA


Rezumat

Mănăstirea Cisterciană Cârţa a fost atestată documentar la începutul secolului al XIII-lea şi este considerată ca fiind primul monument gotic timpuriu din Transilvania. Este situată pe malul stâng al Oltului, între localităţile Sibiu şi Făgăraş. Materiile prime utilizate la ridicarea monumentului sunt gresii miocene (litarenite) cu ciment carbonatic şi frecvent bioclaste. Studiul este concentrat pe portalul vestic al mănăstirii şi fereastra geminată de la fosta sală capitulară, asupra cărora am realizat cartarea blocurilor de gresii. Lucrarea prezintă caracteristicile petrografice ale gresiilor pe baza studiului detaliat la microscopul polarizant: gradul de sortare, dimensiunea medie a clastelor şi compoziţia mineralogică, aceasta din urmă fiind corelată cu rezultatele difracţiilor de raze X.

Cuvinte cheie

gresii pentru construcții, mânăstire cisterciană, Cârța, gresii Miocene (Sarmatian)

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

352-361

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

RĂZVAN STATE, ADRIAN VOLCEANOV, ENIKÖ VOLCEANOV, ŞTEFANIA STOLERIU


Rezumat

Materialele ceramice structurale sunt importante deoarece sunt de obicei uşoare, mai tari decât metalele, mai rezistente la temperaturi înalte şi, de asemenea, prezintă o serie impresionantă de proprietăţi mecanice, incluzând rezistenţe mecanice bune în condiţii extreme. Materialele şi compozitele pe bază de alumină sunt de mare importanţă în domeniul protecţiei balistice. Scopul prezentei lucrări se axează pe comportamentul diferitelor tipuri de alumină după ce au fost sinterizate in diverse condiţii.

Materialele folosite în acest studiu sunt formate din pulberi de α-Al2O3 (provenite din 3 surse) şi din adaosuri de oxizi ai pamânturilor rare (La2O3, Y2O3, Nd2O3) [1]) în două proporţii: 500 ppm şi respectiv, 1000 ppm.

Ceramicile dense de Al2O3 au fost obţinute folosind atât tehnici de sinterizare tradiţională, la temperaturi de 1500°C (cuptor electric) şi 1815°C (cuptor cu gaz), cât şi printr-o tehnică neconvenţională (sinterizare în plasmă rece).

După sinterizare probele au fost analizate prin difracţie de raze X şi microscopie electronică de baleiaj (SEM). Proprietăţi ceramice precum contracţie, absorbţie, porozitate şi densitate relativă au fost de asemenea determinate.

Concluziile finale pun în evidenţă o serie de interpretări şi corelaţii între parametrii de sinterizare şi proprietăţile materialelor sinterizate.

Cuvinte cheie

compozite ceramice, ceramici structurale, plasmă rece, ceramici aluminoase

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

362-370

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

BOGDAN ALEXANDRU SAVA, LUCICA BOROICA, MIHAI SAVA, MIHAI ELIŞA


Rezumat

Prezentul studiu investighează fertilizanţii vitroşi pentru utilizare în agricultură. Compoziţiile studiate aparţin sistemului ternar K2O – MgO – P2O5. Probele au fost investigate prin spectroscopie IR şi Raman, fiind evidenţiate vibraţii specifice legăturilor P-O-P, PO32-, PO2 şi P = O. În cazul probei AG 5, picurile IR sunt deplasate, indicând ca azotul înlocuieşte oxigenul în mai mare măsură, ceea ce modifică reţeaua fosfatică. Curbele DRX arată forme specifice pentru sticle atât pentru probele nenitrurate, cât şi pentru cele nitrurate. Investigaţiile SEM pe pulberi arată omogenitate mai mare a fazelor mai închise la culoare în cazul probei AG 5, comparativ cu seria AG 2.

Cuvinte cheie

sticlă fosfatică, fertilizanți, XRD, IR și spectroscopie Raman, SEM

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

371-382

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ALEXANDRU MIHAI GRUMEZESCU, ECATERINA ANDRONESCU, ANTON FICAI, CRINA SAVIUC, DAN MIHĂIESCU, MARIANA CARMEN CHIFIRIUC


Rezumat

Activitatea farmacologică dorită, cu efecte adverse minime a diferitelor formulări chimice tradiţionale este obţinută prin permiterea eliberării controlate şi locoregională a medicamentelor. În acest studiu, dietilaminoetil-celuloza/Fe3O4 (DEAE-Celuloza/Fe3O43O4 a fost încărcată cu diferite antibiotice şi eficienţa antimicrobiană a materialelor a fost studiată faţă de tulpini bacteriene care aparţin speciilor E.coli şi S.aureus. DEAE-Celuloza/Fe3O4/cefalosporine au fost caracterizate prin FT-IR. Studiul nostru indică faptul că materialele DEAE-Celuloza/ Fe3O4/cefalosporine au crescut în general activitatea faţă de tulpinile testate, efectul antimicrobian fiind nesemnificativ dependent de tratamentul termic.

Cuvinte cheie

cefalosporine, material hibrid, DEAE - celuloză, eliberare medicamente, material magnetic, eliberare țintită a medicamentelor

GEORGETA VELCIU, ALINA MELINESCU, PETER STORCH, VIRGIL MARINESCU


Rezumat

Rezumat (romana)

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie (romana)

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

162-168

Domenii de interes
Articol integral