DOMENII DE INTERES   > >   Compozite și Nanocompozite

Domeniul "Compozite și Nanocompozite" se referă la tematici cu privire la materialele compozite cu matrice oxidică/neoxidică și se concentrează asupra studiilor teoretice și experimentale, în special asupra tehnicilor avansate de fabricare și caracterizare pe mai multe niveluri. Domeniul "Compozite și Nanocompozite" are următoarele subdomenii: compozite noi; nanocompozite; fibre pentru armare; caracterizare și evaluare; modelare; proprietăți și performanțe; prelucrare și fabricare.