PUBLICARE ARTICOLE

Cu apariţie trimestrială și o tematică interdisciplinară, Revista Română de Materiale publică rezultatele cercetărilor originale din domeniile: BIOMATERIALE ȘI BIONANOMATERIALE; SUBSTANȚE, PROCEDURI ȘI DISPOZITIVE PENTRU MEDICINĂ; CERAMICĂ ȘI STICLĂ; COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE; LIANȚI ȘI BETOANE; ȘTIINȚA MATERIALELOR, precum şi lucrări privind modelarea fenomenelor și proceselor.


REGULI DE REDACTARE PENTRU AUTORI

PREZENTAREA LUCRĂRILOR

Se admit numai lucrările cu rezultate originale care nu au mai fost publicate. Lucrarea trebuie să se încadreze în maximum 10 pagini, inclusiv figurile şi trebuie să se justifice, prin conţinut, numărul de autori. Autorii trebuie să scrie adresa, iar autorul corespondent să trimită şi adresa de e-mail. Titlul nu trebuie să conţină abrevieri. Rezumatul va conţine 10-15 rânduri. După rezumat se introduc cuvintele cheie în engleză. Articolele autorilor români trebuie să aibă titlul, cuvintele cheie, rezumatul, textul figurilor, tabelelor și legenda, bilingv. Textul lucrării va fi scris cu Arial 10, aliniat la stânga şi spaţiere la 1 rând. Textul în limba română trebuie să conțină semnele diacritice. În text trebuie menţionată poziţia tabelelor şi a figurilor. Titlul şi conţinutul tabelelor şi figurilor se scriu cu Arial 8 şi trebuie să se încadreze în 8 sau 16 cm lăţime. Acestea se trimit în fişier separat. Se admit doar tabele orientate portret. Figurile trebuie să fie foarte clare, în format jpg sau tif. Desenele şi diagramele se inserează în fişier separat în format .doc/.docx sau .xls/.xlsx (scriere de cel puţin 3 mm şi linia de 0,5 mm). Diagramele trebuie să fie numai alb/negru, iar coordonatele diagramelor numai în engleză. Autorii sunt responsabili pentru redactarea în limba engleză a lucrării. Lucrarea nu va fi acceptată dacă nu este corespunzătoare ca nivel științific și prin modul de exprimare în limba engleză. Se recomandă ca figurile/diagramele să nu depășească 30% din conținutul lucrării. Pentru a publica o figură care a apărut într-o altă publicație, autorii trebuie să ceară acordul scris al sursei respective pentru reproducerea figurii și să îl trimită editorului. Manuscrisele se vor trimite în format electronic (.doc sau .docx) utilizând formularul de mai jos.


STRUCTURA LUCRĂRILOR

Lucrarea trebuie să cuprindă două părţi distincte.

Introducerea, întocmită pe baza datelor de literatură, trebuie să fie succintă şi clară, în legătură cu tematica lucrării şi să constituie un suport pentru interpretarea corectă a rezultatelor originale. Trebuie să facă referire şi la datele de literatură bazate pe referinţe recente.

Cea de a doua parte conţine partea experimentală, rezultatele şi discuţiile. Rezultatele și interpretarea lor trebuie să aibă un nivel știinţific înalt și să evidenţieze contribuţia originală a lucrării. Lucrarea se încheie cu concluzii, care trebuie să fie succinte şi elocvente. Se vor folosi numai unităţi SI.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia citată în text va fi numerotată de la 1 la n, prin cifre situate între paranteze drepte, în ordinea citării. Exemple de citare pentru articole din reviste, volume ale unor conferinţe, cărţi, teze de doctorat sau patente sunt date mai jos:
[1] H. M. Khater, Influence of metakaolin on resistivity of cement mortar to magnesium chloride solution, Ceramics – Silikáty, 2010, 54(4), 325.
[2] R. Chang, in Proceedings of the 2nd International Conference on Fracture, Brighton, April 1997, edited by P.L.Pratt (Chapman & Hall, London, 1996) p. 306.
[3] G.Voicu, PhD thesis, Binding Materials for stomatology, University Politehnica Bucharest, Romania, 2005.
[4] F.E.Funkenbusch and T.T.Tran, Zirconium Oxide Fibers and Process for Their Preparation, U.S.Pat. No.4937212, June 26, 1990.
[5] xxx, SR 3518:2009 Tests on concretes. Determination of the freeze-thawing resistance by measuring the variation of the resistance strength and/or the dynamic relative elastic.


LUCRĂRILE CARE NU CORESPUND ACESTOR REGULI NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!RECENZIA LUCRĂRILOR

Articolele propuse de autori sunt supuse recenziei cu referenţi de specialitate, proces care poate dura maxim 90 de zile. După recenzie redacția primește referatele pe baza cărora se decide dacă lucrarea propusă se încadrează în următoarele 4 categorii:
- acceptat pentru publicare;
- propus pentru publicare cu modificările sugerate de referenți;
- respins din cauza observaţiilor tehnice majore;
- respins la publicare (nu se încadrează în tematică).
În cazul în care lucrările trimise necesită modificări apărute în urma recenziei se prelungeşte termenul de decizie în vederea publicării. În acest caz autorul trebuie să ia în considerare toate observațiile referenților și să răspundă punct cu punct la ele. Textul articolului modificat se va scrie cu altă culoare. Decizia editorului se va comunica autorului prin e-mail. După acceptarea articolului de către revistă și înainte de publicare, autorilor li se cere să transfere acesteia drepturile de autor, pentru a se realiza o diseminare cât mai eficientă a informaţiilor.


DREPTURILE DE AUTOR

Toate drepturile sunt rezervate revistei și nu pot fi reproduse articole sau părţi din acestea, inclusiv traduceri, fără permisiunea editorului, care poate fi cerută la adresa articole[at]revista-romana-de-materiale.upb.ro. Excepţie fac instituţiile de învăţământ superior, care pot folosi articolele pentru uz intern.