Revista Română de Materiale este seria nouă a Revistei Materiale de Construcţii, a cărei primă apariţie a avut loc în anul 1971.

Cu o tematică complexă şi o abordare modernă Revista Română de Materiale oglindeşte, prin lucrările publicate, cercetările din ştiinţa materialelor şi se adresează cercetătorilor, inginerilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi altor specialişti cu preocupări în acest vast domeniu.

Cu apariţie trimestrială, Revista Română de Materiale publică rezultatele cercetărilor originale din domeniul științei și ingineriei materialelor oxidice și neoxidice, biomateriale, bionanomateriale, substanțe, proceduri si dispozitive pentru medicină, lianți - betoane, ceramică, sticlă, compozite și nanocompozite, precum și lucrări privind modelarea fenomenelor și proceselor.

Colegiul editorial este constituit din membri ai Academiei Române, profesori universitari şi cercetători, români şi străini, cu recunoaştere şi prestigiu profesional.

Lucrările propuse sunt supuse recenziei unor referenţi de specialitate.

Revista Română de Materiale este inclusă în bazele de date ale Institute for Science Information - ISI-THOMSON REUTERS, SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED, MATERIALS SCIENCE CITATION INDEX, JOURNAL CITATION REPORTS/SCIENCE EDITIONS, în care este cotată cu factorul de impact ISI: 0.650, în baza de date SCOPUS administrată de ELSEVIER, platformele EBSCO și ProQuest și de asemenea, în Chemical Abstracts şi ACI - Concrete Knowledge Center.

Este implicată într-o relație de schimb reciproc cu importante publicații tehnico-științifice de profil din străinătate.

Revista reprezintă un real suport pentru domeniul ştiinţei materialelor şi are ca principal obiectiv promovarea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice româneşti, atât în ţară cât şi în străinătate.

Din anul 2005 este editată de Fundaţia pentru Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, care poartă numele academicianului Şerban Solacolu, fondator al Şcolii Româneşti de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice.

COLEGIUL EDITORIAL

 

EDITOR
Prof. Ecaterina ANDRONESCU

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIAProf. Alina BĂDĂNOIU

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Prof. Normando Perazzo BARBOSA

Centre of Technology, Federal University of Paraiba, BRAZILIA

Dr. Francis CAMBIER

Centre de Recherches de L'industrie Belge de la Céramique, Mons, BELGIA

Dr. Gyorgy DEAK

INCDPM - București, ROMÂNIA


Dr. Cristina DUMITRESCU

CEPROCIM S.A. București, ROMÂNIA


Dr. Charles FENTIMAN

Cement Concrete Research Centre, Horsam, MAREA BRITANIE

Prof. Anton FICAI

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Dr. Hans Bertram FISCHER

F.A. Finger-Institute , Bauhaus-University Weimar, GERMANIA

Dr. Victor FRUTH

Institutul de Chimie-Fizică ''Ilie Murgulescu'' al Academiei Române, ROMÂNIA

Dr. Mazeyar Parvinzadeh GASHTI

PRE Labs., INDIA


Prof. Dan Paul GEORGESCU

Universitatea Tehnică de Construcții București, ROMÂNIA

Prof. Maria GEORGESCU

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Prof. Maria GHEORGHE

Universitatea Tehnică de Construcții București, ROMÂNIA

Dr. Traian ISPAS

PROCEMA S.A. București, ROMÂNIA


Prof. Robert IANOȘ

Universitatea POLITEHNICA Timișoara, ROMÂNIA

Prof. Radu LAZĂU

Universitatea Politehnică Timișoara, ROMÂNIA

Prof. Liviu LITERAT

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, ROMÂNIA

Prof. Marcela MUNTEAN

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Prof. Cornelia PĂCURARIU

Universitatea Politehnică Timișoara, ROMÂNIA

Prof. Ioana PAPAYIANNI

Aristotle University Thessaloniki, GRECIA


Prof. Maria PREDA

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Dr. Doru PUȘCAȘU

CEPROCIM S.A. București, ROMÂNIA


Prof. Victoria F. SAMANIDOU

Aristotle University of Thessaloniki, GRECIA


Prof. Serguei SAVILOV

Universitatea Lomonosov, RUSIAProf. Adrian VOLCEANOV

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMÂNIA

Dr. Maria ZAHARESCU

Institutul de Chimie-Fizică ''Ilie Murgulescu'' al Academiei Române, ROMÂNIA

Dr. Vladimir ZIVICA

Institute of Constructions and Architecture, Slowak Academy of Sciences, SLOVACIA


 

COORDONARE TEHNOREDACTARE
Ing. Virginia MOLDOVEANU

TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ
Ing. Andreia DĂNILĂ