ARHIVĂ   > >   2023 - Vol. 53

DORINEL TĂLPEANU, LAURA ELENA GEAMBAZU, ALINA IULIA DUMITRU, FLORENTINA CLICINSCHI, VIOLETA TSAKIRIS, ANDREI CUCOȘ, VIRGIL MARINESCU


Rezumat

Obiectivele principale ale acestei lucrări sunt reprezentate atât de elaborarea hidroxiapatitei (HAP) cât și de tehnica de turnare în forme de ipsos a acesteia, pentru elaborarea unor structuri ceramice având forme complexe cu posibile aplicații în neurochirurgie. Modelele obținute și testate au fost realizate din pulberi ceramice pe bază de HAP, fasonate prin tehnica de turnare în forme de ipsos. Pentru eficientizarea procesului de turnare a suspensiilor ceramice au fost efectuate curbe reologice de variație a tensiunii de forfecare în funcție de gradientul de viteză și respectiv, dependența vâscozității suspensiilor de HAP funcție de gradientul de viteză. Au fost realizate modele experimentale de proteze craniene sub formă de calotă cu grosimea medie de ~3,5 mm și baghete cu diametrul de 5 mm și lungimea de 50 mm iar în final probele au fost sinterizate la temperatura de 1275˚C și 1350˚C, timp de 2 ore. Variația densității și porozității cu temperatura de sinterizare a fost determinată prin metoda lui Arhimede iar proprietățile mecanice au fost investigate prin teste de încovoiere și compresiune. Valorile medii pentru rezistența la încovoiere, pentru cele două modele obținute, sunt cuprinse în intervalul 32,64-36,68 MPa iar pentru rezistența la compresiune sunt cuprinse în intervalul 44,54-50,10 MPa. De asemenea, probele obținute au fost caracterizate prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) iar datele din difracția cu raze X pentru pulberea de HAP au fost confirmate prin spectre FT-IR și măsurători termogravimetrice. În vederea stabilirii caracterului de biocompatibilitate, s-a efectuat un prim set de determinări bacteriologice și de sterilitate. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că au fost optimizate atât caracteristicile reologice (s-au realizat suspensii ceramice cu conținut de fază solidă de min. 60%) precum și tehnica de turnare a suspensiilor ceramice în forme de ipsos prin procese de ultrasonare și degazare/dezaerare, obținându-se produse fasonate cu densitatea pe crud de min. 50% din roth.

Cuvinte cheie

hidroxiapatită, biomateriale, turnare in forma de ipsos, curbe de vâscozitate

ALEXANDRU BURCEA, TALAAT GABRIEL REZK-GAVRILĂ, EDWIN SEVER BECHIR BOGDAN CONSTANTIN COSTĂCHEL, LAURENȚA LELIA MIHAI


Rezumat

O leziune de abraziune cervicală este reprezentată de o suprafață concavă situată în zona liniei gingiei. Scopul acestui studiu a fost de a evalua eficiența a trei rășini compozite utilizate pentru reabilitarea abraziunilor cervicale. Leziunile de abraziune cervicală au fost reabilitate cu rășini compozite Estelite Asterıa - Tokuyama, GrandioSO x-tra Bulk Fill - Voco și Tetric EvoCeram Bulk Fill - Ivoclar Vivadent). 111 leziuni cervicale de abraziune au fost restaurate cu cele trei compozite dentare la pacienții evaluați (26). Evaluările au fost realizate la 6 zile de la inserarea materialului de restaurare (evaluare inițială), și apoi după 6, 12 și 18 luni, conform criteriilor USPHS modificate referitoare la stabilitatea culorii, conturului anatomic, textura suprafeței, adaptarea și integritatea marginală, decolorarea marginală, apariția de carii secundare, sensibilitate postoperatorie și retenția restaurării. Dinții cu leziuni de abraziune au fost restaurați și repartizați în trei grupe, conform materialului de restaurare utilizat: grupa G1 (EA, cu leziuni de abraziune restaurate cu Estelite Asterıa), grupa G2 (GSOx, cu restaurări realizate din GrandioSO x-tra Bulk Fill) și grupa G3 (TEC, având restaurări realizate cu Tetric EvoCeram, compozit Bulk Fill). Studiul comparativ a fost un studiu tip ”split-mouth”. Toate cele trei materiale dentare de restaurare au prezentat rezultate clinice bune după 18 luni, la toate criteriile studiate, fără diferențe semnificative.

Cuvinte cheie

abraziune cervicală dentară necariată, restaurare directă, compozite, criterii USPHS modificate

HADEL OBAIDI, AHLAM ABDUL-RHEEM FARHAN, TAHA H. ABOOD AL-SAADI


Rezumat

Since concrete is a consistently reliable building material, its importance to all nations economies cannot be overstated. However, the cement and concrete industries continue to generate massive amounts of waste which results in the emission of carbon dioxide which is one of the environmental issues. Therefore, reducing the amount of cement is important by partially replacing one of the waste materials. In this research; two municipal materials were used as alternatives for cement. It is considered available in quantities with appropriate price as compared to other mineral materials. In addition, this research was interest given to assess the strengths and durable behaviour of concrete production with these addition materials. The amount of metakaolin used is (1-15) wt% and alum (1-5) wt% of cement. The central composite design (CCD) method was used in conjunction with the response surface method to design concrete mixtures for this research and to analyse the results obtained from laboratory tests. An empirical model was given for compressive strength, bulk density and splitting tensile strength. All concrete specimens were cured after 7 and 28 days. The best results were found when metakaolin was used between (1-3) wt% and alum sludge between (1.6-3) wt% as mixed materials to produce concrete and as a partial replacement of cement.

Cuvinte cheie

metacaolin, deșeu de alaun, beton, software Minitab, rezistență la compresiune, rezistența la tractiune la despicare, durabilitate

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

23-32

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RASIM CEM SAKA, SERKAN SUBASI, MUHAMMED MARASLI


Rezumat

The technical term GRC (glass fiber reinforced concrete) is widely used in the precast industry. This type of concrete, which is obtained by mixing cement, sand, glass fibers and some chemicals, is very durable. Compared to conventional concretes, high compressive, flexural and impact strength is the preferred choice for building facade coatings. In this paper, the usability of sepiolite as a pozzolan in glass fiber reinforced concrete and its effects on mechanical and physical properties were investigated. GRC samples were produced by adding 3% glass fiber by volume to substituted mixtures. Crude and calcined sepiolites were replaced with cement at 5%, 10%, 15% and 20% by weight. Compressive strength, flexural strength, impact strength and abrasion resistance of produced GRC samples were determined. As a result, It was observed that as sepiolite ratio increased, mechanical and physical properties of samples decreased in early and later ages, and crude sepiolite substituted samples had lower mechanical strength than the calcined sepiolite substituted samples.

Cuvinte cheie

fibră de sticlă, GRC, sepiolit, calcinare

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

33-42

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DI SHI, JIAYUAN YE, WENSHENG ZHANG, WEIGUO SHEN


Rezumat

In order to get a full understanding of the mechanisms of seawater-mixing alkali-activated materials, calcium silicate slag (CSS)-based alkali-activated materials (AAMs) with various content of Cl- were synthesized, and then the effect of Cl- on the properties, products, hydration heat evolution, microstructure of AAMs, as well as the characteristics of alkaline solution were investigated. The results showed that the Cl- introduced in the form of solid NaCl significantly decreased the mechanical properties of CSS-based AAMs in the range higher than 1 wt%. This properties degradation can be attributed to the hydration inhibitions caused by the dissolution of solid NaCl and the interaction between NaCl and sodium silicate solution, as well as the formation of non-cementitious sodalite other than C(N)-A-S-H gels. Despite this, the findings of this study provided further evidence for the application potentialities of seawater in AAMs as mixing water due to the limited content of Cl- in seawater.

Cuvinte cheie

zgură de silicat de calciu, materiale activate alcalin, Cl-, interactiune, amestecare cu apă de mare

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

43-51

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

AYED KADA, BENADOUDA MOURAD, BENMOKRETAR KARIM, KERDAL DJAMEL EDDINE


Rezumat

This study aims at evaluating the durability of self-compacting sand concrete (SCSC) based on pozzolan, brought from the north-western town of Beni-Saf (Algeria), with respect to the diffusion of chloride ions. The influence of the addition of a large amount of natural pozzolana on the diffusion of chloride ions in SCSC samples was studied in the first part of this paper. The compressive strengths of several SCSC samples, which were formulated with different percentages of natural pozzolana, were then compared with those of standard self-compacting concrete (SCC) and vibrated concrete (VC) in the second part. The experimental tests carried out on these formulations indicated that self-compacting sand concrete (SCSC) exhibits better mechanical behavior and also only a small number of chloride ions can penetrate in it as compared to other types of concrete. This study also showed that the partial substitution of cement in the SCSC by natural pozzolana from Beni-Saf improves its resistance to the diffusion of chloride ions.

Cuvinte cheie

beton autocompactant cu nisip, puzzolană naturală, rezistență mecanică, durabilitate, difuzia ionilor de clorură, porozitate, capilaritate

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

52-64

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ECEM DOGAN, MUSTAFA SENGOR, OGUZHAN GUNDUZ, CEM BULENT USTUNDAG


Rezumat

This study aims to obtain nanoparticles by electrospinning method using xanthan gum (XG) and gelatine (GEL) polymers. For the development of these nanoparticles, ten different groups were produced. In some groups, nanofiber was obtained instead of particles. The nanofiber formation was determined in the 10 wt% GEL, 12 wt% GEL, 3 wt% XG, 8 wt% GEL + 3 wt% XG. 12 wt% GEL + 0.1 wt% XG groups. 4 wt% GEL + 1 wt% XG and 8 wt% GEL + 3 wt% XG groups showed nanoparticles structure. To assess the nanofibers chemical properties, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were used. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize mechanical and morphological properties. Physical properties and swelling behaviours were examined to analyse the samples. As a result of the swelling test, 3 wt% XG was degraded, 10 wt% and 12 wt% gelatin groups started to degrade after the fourth day. Our work deduced that GEL/XG nanoparticles could use for carrier purposes. Also, this study was beneficial in finding the right ratios in the production of nanoparticles and nanofibers from the XG/GEL mixture by electrospinning. In addition, proper electrospinning parameters in nanofiber and nanoparticles production are also important results of the study and will be further used in developing composite nanostructures with regenerative or drug release capability.

Cuvinte cheie

gelatină, gumă de xanthan, electrofilare, particulă, fibră

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

65-72

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

METTAI MOHAMED, ABDESSEMED MOULOUD


Rezumat

The technique of light embankment in expanded polystyrene (EPS) has become a favoured solution, since it can delay the onset of degradation, especially at the level of road and railroad bases, by virtue of its high mechanical characteristics. This paper proposes the study of the mechanical behavior of a type of polystyrene geomaterial, recently manufactured in Algeria, under uni-axial loading conditions. An experimental work was developed to evaluate its mechanical behavior while it s reinforced by a geomembrane "polyglass" type. The uni-axial compressive strength, the shear strength and the shear stress at the interface (EPS-polyglass) will be studied. A number of one hundred (100) samples were made and classified into two categories, differing in density, dimensions, effect of immersion in water and reinforcement by the geomembrane. This new material gave sufficiently good results, with an increase in Young s modulus (as a function of density variation and sample size). We observed percentages gains ranging from 69 to 240%. Furthermore, it was noticed that the compressive and shear strengths were directly influenced by the indicated parameters. This new expanded polystyrene, can be used as a lightweight backfill material and can contribute to solve some problems of road geotechnics and subgrade, with a reduction of costs (non-imported material) and an adaptation to the environment (non-pollution during its use).

Cuvinte cheie

experimental, comportare, polistiren, umplutură ușoară, polisticlă, armătură uniaxială

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

73-81

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CONSTANTIN C. BUNGAU, TUDOR BUNGAU, MARCELA FLORINA PRADA, IOANA FRANCESCA PRADA, RADU DUMITRU MOLERIU


Rezumat

Clădirile verzi au scopul de a îmbunătăți performanțele caracteristice construcțiilor de-a lungul întregului ciclu de viață, de a conserva resursele și de a crește confortul locuitorilor. Tema clădirilor verzi este specifică domeniului construcțiilor. Lipsește însă o analiză relevantă, actuală, a literaturii de specialitate în domeniu, în vederea evaluării impactului științific și a citărilor. Acest studiu își propune să identifice și să analizeze lucrările științifice publicate. În acest context, baza de date Scopus a fost explorată cuprinzător. Prin urmare, înregistrările și citările celor 8612 manuscrise identificate au fost importate în VOSviewer pentru a efectua această analiză bibliometrică. Cele mai multe dintre manuscrise au fost publicate după 2010. Publicațiile au fost focusate în principal pe terminologia caracteristică dezvoltării durabile (i.e. sustenabilitate, clădiri verzi, construcții, etc.). Cota de publicare a crescut cu fiecare an. Principalii contribuitori ai acestui domeniu sunt Statele Unite ale Americii, China, Italia și Regatul Unit. Cele mai prolifice reviste au fost Energy and Buildings, Sustainability, Building and Environment și Journal of Cleaner Production. Analiza temporală a modelelor de citare a relevat o creștere intensă a interesului științific, concentrându-se în special pe clădirile verzi/durabile, mai ales în ultima perioadă. România este abia la începutul abordării acestei topici, prima lucrare fiind publicată abia în 2003 și observându-se oscilații în tendința de publicare.

Cuvinte cheie

clădiri verzi, durabilitate, construcții, performanța energiei, analiză bibliometrică

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

82-93

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ANDREEA IONIŢĂ (AFILIPOAEI), ZINA VULUGA, FLORIN OANCEA, GEORGE-MIHAIL TEODORESCU, RALUCA AUGUSTA GABOR, CRISTIAN ANDI NICOLAE, MĂLINA DEȘLIU-AVRAM, JENICA PACEAGIU


Rezumat

În această lucrare au fost obținute compozite pe bază de polipropilenă reciclată (PPr) și 30% deșeuri lignocelulozice tratate și netratate. Polipropilena reciclată provine din măștile chirurgicale folosite în timpul pandemiei de COVID-19, la care au fost îndepărtate banda elastică și banda metalică. Deșeul lignocelulozic utilizat ca agent de ranforasare a constat în substratul epuizat de la cultura ciupercilor Pleurotus ostreatus, fiind un rumeguș îmbogățit în chitină din pelete de știuleți de porumb tratați cu borhot din fabricarea berii. Compozite cu 30% rumeguş tratat/netratat s-au obţinut ȋn condiţii dinamice, prin prelucrare ȋn topitură. S-a studiat efectul rumegușului, atât tratat, cât și netratat, asupra proprietăților la tracțiune (rezistență și modul de elasticitate), proprietăților dinamic-mecanice (modul de ȋnmagazinare/pierdere și factor de pierdere), conductivității termice și stabilității termice.Rezultatele obținute au arătat proprietăți termice și mecanice îmbunătățite ale materialelor biocompozite pe bază de polipropilenă reciclată din măști de față uzate și rumeguș, indicând faptul că acestea pot fi folosite ca materiale de construcție.

Cuvinte cheie

mască de față, deșeuri lignocelulozice, polipropilenă reciclată, proprietăți izolație termică

Anul

2023

Numărul

53 (1)

Paginile

94-100

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

G. VIGNESH KUMAR, S. UDHAYAKUMAR


Rezumat

Increasing threads of the global warming and issues in disposals in municipal solid waste without compromising the mechanical properties the existing composite materials requires some additional materials. The traditional glass fiber, basalt fiber and epoxy based hybrid composite material is accommodate with bio waste tamarind seed polysaccharides and cashew nut frictional dust with different mesh with that the mechanical properties are improved based on the results of tensile, impact and flexural tests. The biodegradable test confirms the biodegradation of the fabricated samples with frictional dust.

Cuvinte cheie

praf de frecare, biocompozită hibridă, biodegradare, proprietate de tractiune, polizaharide din seminte de Tamarind

.FLORENTINA MARILENA CLICINSCHI, DORINEL TĂLPEANU, ALINA IULIA DUMITRU, VIOLETA TSAKIRIS, GABRIELA BEATRICE SBÂRCEA, DELIA PĂTROI, MARINESCU VIRGIL EMANUEL


Rezumat

Scopul lucrării constă în obținerea unor materiale compozite ceramice pe bază de Si3N4 și SiC, cu diferite adaosuri de sinterizare (Al2O3 și Y2O3), având proprietăți mecanice ȋmbunătățite, folosind tehnica de sinterizare în plasmă cu scânteie (SPS). Procesul de sinterizare în plasmă, s-a realizat în vid, la presiunea de 50 MPa, la temperaturi cuprinse între 1600-1800°C şi o durată de sinterizare maximă de 5 minute. Pentru a pune în evidență comportamentul structural și morfologic al compozitelor obținute la diferite temperaturi de sinterizare care conduc la îmbunătățirea proprietăților mecanice, acestea au fost caracterizate prin tehnici de difracție cu raze X (DRX) și microscopie electronică de baleiaj (SEM). Au fost determinate pentru toate probele sinterizate, caracteristicile fizico-mecanice (densitate aparentă, porozitate aparentă și duritate Vickers). Din analizele structurale prin difractie de raze X, s-a pus ȋn evidență formarea a două faze majoritare α-Si3N4 și respectiv β-Si3N4, observându-se că, odată cu creşterea temperaturii de sinterizare, gradul de transformare cristalografică dintr-o fază ȋn alta (α→β) creşte. Materialele compozite ceramice pe bază de Si3N4 și SiC sinterizate la 1800°C şi cu un conținut de 5 % masic Y2O3, au prezentat o corelație bună ȋntre caracteristicile fizico-mecanice şi structurale, având o densitate relativă de 93 % din densitatea teoretică, valori ale durității Vickers de 18,39 GPa şi rezistența la ȋncovoiere de aproximativ 336 MPa.

Cuvinte cheie

procesul de sinterizare in plasmă, Si3N4, SiC, compozite ceramice, diractie cu raze X, SEM

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

111-117

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

OLURANTI ABIOLA , TEMITAYO OGEDENGBE, ADEKOLA OKE


Rezumat

Ceramic is an engineering material that has endeared itself to many sectors especially the building services sector where it is used for floor tiles. Machining is a necessary finishing operation after casting and other forming operations. A very important machining operation performed on ceramic materials such as tiles is grinding to pave way for easy installation, aesthetics and safety. This work investigates the elemental and chemical composition of the raw materials used in the production of the ceramic tiles under investigation and study the effect of different grinding procedures on some mechanical properties of the ceramic tiles. The tiles were ground at two different grinding speeds and two different levels (continuous and intermittent at 2 seconds intervals). Breaking strength, flexural strength, hardness, and surface roughness before and after grinding were analyzed using the Signal-to-Noise (S/N) ratio. The result revealed that the elements and their respective oxides present in the raw materials were able to give strength, rigidity and support to the ceramic article. Also, grinding was found to affect the mechanical properties of the ceramic tile samples as the breaking strength and flexural strength reduces from 339.77 N for the control sample to as low as 273.30 N and 16.40 N/mm2 respectively.

Cuvinte cheie

plăci ceramice, măcinare, forța la rupere, duritatea

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

118-123

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

IULIANA PAUN, CRISTINA ILEANA COVALIU- MIERLA, EUGENIU VASILE


Rezumat

Clorurile de benzalconiu se numără printre ingredientele active din produsele cu proprietăți biocide utilizate pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor. După utilizare, o mare parte din clorurile de benzalconiu ajung în apele uzate din stațiile de epurare unde pot provoca dezechilibre în etapa de epurare biologică, prin distrugerea bacteriilor din nămolul activ. Având proprietăți bactericide, este puțin probabil ca acești poluanți să fie îndepărtați prin tehnici convenționale de epurare a a apelor. În această lucrare prezentam o metodă neconvențională de epurare a apelor folosind nanomaterialul TiO2, cu o dimensiune a particulei de 10 nm, având activitate fotocatalitică pentru degradarea a doi compusi din clasa clorurilor de benzalconiu, și anume clorură de tetradecildimetilbenzilamoniu (C14-BAC) și clorură de hexadecildimetilbenzil (amoniu) C16-BAC) din apele uzate. Concentrația celor doi compuși a fost analizată folosind un cromatograf lichid de înaltă performanță echipat cu un detector cu matrice de diode (HPLC-DAD). Randamentul de epurare a apei a fost de 100 %, iar timpul de înjumătățire a fost pentru C14-BAC de 7,56 ore și pentru C16-BAC de 10,67 ore.

Cuvinte cheie

clorură de benzalconiu, nanomaterial, pufra de TiO2, tratament cu ape uzate

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

124-129

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

SUTHANKUMAR N, THANKA JEBARSAN V, PHANI MANOJ AV


Rezumat

The development of unique and high volume cement replacement concrete with enhanced strength and durability properties is attempted in the present study. In this paper, fresh and hardened state properties of concrete containing wollastonite and limesludge are used as cement replacements to attain a unique composition and several experiments such as determination of compressive strength, flexural strength, split tensile strength, water absorption, sorptivity, ultrasonic pulse velocity, charge passed, alkali silica reaction, scanning electron microscope studies coupled with EDX analysis (Energy Dispersive X-Ray Analysis) were performed. The results show that the size of mineral additions has a pre-dominant role on the reduction of ASR expansion. Among all the ternary blended mixes, the mix containing wollastonite at 15% with 5% LS showed increased strength and durability at all ages. This paper also emphasized the measurement of electrical resistivity behaviour of the series of wollastonite-limesludge mixes thereby showing enhanced bulk resistance of the concrete mixes

Cuvinte cheie

wollastonit, nămol de var, durabilitate, rezistență mecanică, microstructură

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

130-139

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALI OSAT AKBARI MOGHADDAM, ALI DELNAVAZ , SEYED AMIRHOSSEIN HASHEMI , SEYED HOOMAN GHASEMI


Rezumat

The purpose of this paper is to provide a model for predicting the corrosion process in concrete. This model is defined based on the simultaneous infiltration of chloride ions and the phenomenon of carbonation of concrete under certain environmental conditions. For this purpose, the simultaneous effect of chloride ion diffusion and carbonation phenomenon was studied using experiments on the fabricated samples. For this reason, in the first case, the samples are exposed to carbon dioxide once and then to chloride ions. In the latter case, only samples under the influence of chloride infiltration are examined. To make the samples, which include 9 mixing designs, three water-to-cement ratios of 0.35, 0.4 and 0.5 and three percent of 0%, 7% and 10% silica fume have been used. In this study, accelerated chloride ion (RCPT) penetration, capillary adsorption, pressurized water penetration and compressive strength tests of concrete were performed on the samples. Also in control and carbonate samples, the results of long-term experiments including chloride ion penetration and determination of chloride ion profile and determination of chloride ion diffusion coefficient have been investigated. The results of permeability tests show that carbonation has a direct effect on reducing the flow rate in the chloride ion permeation test and also reducing the capillary adsorption coefficient in the water capillary adsorption test. While increasing the ratio of water to cementations materials, the effect of carbonation on reducing the flow rate and also the capillary absorption coefficient of water increases, it should be noted that increasing the percentage of soot silica reduces this effect. Using linear fitting models on the results of long-term experiments, the amount of changes in chloride ion diffusion coefficient due to carbonation of concrete and determination of chloride ion concentration in concrete is presented.

Cuvinte cheie

carbonatare, coeficientul de difuzie al clorurii, beton, potozitate, silice ultrafină

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

140-148

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

SABINA SCRIPCĂ, MARINELA BĂRBUȚĂ


Rezumat

Scopul principal al acestui studiu este de a investiga impactul adaosurilor de microsilice și cenușă de termocentrală ca înlocuitori de ciment asupra modulului de elasticitate al betonului și microbetonului, precum și efectul fibrelor de metal și polipropilenă în acest context. Au fost proiectate diferite amestecuri de beton și microbeton, cu 5%, respectiv 10% microsilice sau cenușă de termocentrală ca înlocuitoare de ciment, cu și fără fibre metalice sau de polipropilenă. Modulul de elasticitate a fost determinat prin încercări de compresiune, iar rezultatele au fost analizate pentru a evalua efectele adaosurilor și fibrelor asupra modulului de elasticitate în comparație cu betonul tradițional. Conform rezultatelor obținute, s-a constatat că microsilicea și cenușă de termocentrală ca înlocuitoare de ciment pot îmbunătăți modulul de elasticitate al microbetonului în majoritatea cazurilor, în timp ce în cazul betonului s-au înregistrat doar câteva excepții cu un modul de elasticitate mai mare. Comparând valorile modulului de elasticitate din cele două seturi de date, se poate observa că valorile modulului de elasticitate ale microbetonului cu cenușă/silice sunt cu până la 27.03% mai mari decât cele ale betonului cu cenușă/silice. Tendința generală observată este că înlocuirea unei proporții mai mari de ciment cu microsilice și cenușă de termocentrală poate conduce la o scădere a modulului de elasticitate al betonului/microbetonului. În ceea ce privește fibrele, acestea nu au influențat semnificativ modulul de elasticitate al microbetonului și betonului cu cenușă sau silice, cu excepția fibrelor metalice care au avut un efect mai pronunțat în unele cazuri. În același timp, este important de menționat că adăugarea de fibre de polipropilenă a avut un efect negativ în anumite situații. În ceea ce privește clasa de rezistență, majoritatea betoanelor au fost încadrate în clasa de rezistență C12/15. Este esențial să evidențiem beneficiile înlocuirii cimentului cu cenușă sau microsilice în ceea ce privește reducerea costurilor și emisiilor de dioxid de carbon asociate producției de ciment. Prin urmare, utilizarea acestor adaosuri aduce multiple avantaje de mediu și, în același timp, păstrează sau îmbunătățește proprietățile betonului

Cuvinte cheie

Beton, cenușă zburătoare, microbeton, microsilice, modul de elasticitate, fibre

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

149-159

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DENG CHEN , LI-WU MO, AI-GUO WANG, KAI-WEI LIU, TAO YANG, SHI-PING ZHANG, FEI SONG


Rezumat

This work focuses on the sulfate resistance performances of Portland cement (PC) incorporating different amounts (0~60 wt%) of dolomite powder (DM) pre-cured at different temperatures (20 °C and 60 °C). The results show that the PC-DM samples pre-cured at 20 °C for 28 d and then eroded by sulfate solution for 180 d exhibit the worse appearances and higher expansion values than the reference PC sample. On the opposite, the sulfate resistance performances of the PC-DM samples pre-cured at 60 °C are better than those of the PC sample. Furthermore, with the increase of the DM content, the sulfate resistance properties get better and better. The degradation of the pore structure may act as a major factor for the poor sulfate resistance of the PC-DM samples pre-cured at 20 °C. However, for the PC-DM samples pre-cured at 60 °C, the poor pore structure does not increase the risk of sulfate erosion. This is mainly due to that the formation of hydrotalcite (Ht) results in the decomposition of monosulfate, and SO42- may also be bound firmly by Ht in the PC-DM samples, thus contributing to the excellent sulfate resistance. Additionally, brucite can be identified in the PC-DM samples pre-cured at 60 °C, especially with high DM dosages (≥40 wt%).

Cuvinte cheie

praf de dolomit, atac sulfatic, structura porilor, hidrotalcit

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

160-169

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

SERGII KROVIAKOV , LUBOV SHESTAKOVA


Rezumat

Influence of basalt fiber and air-entraining admixture on the properties of rigid concrete pavement was investigated. Concretes without fiber and with 0.50, 0.75 and 1.0 kg/m3 fiber were produced. The amount of air-entraining admixture varied from 0 to 0.15% of the cement mass. Due to dispersed reinforcement, the compressive strength of concrete increased by 13-24%, and the tensile strength increased by 21-29%. The use of air-entraining admixture did not affect the tensile strength of concrete, but reduced compressive strength by 2-21%. Concrete without dispersed reinforcement and air-entraining admixture has a frost resistance F200. The use of basalt fiber increases the frost resistance of concrete up to F300. When using 0.05% air-entraining admixture, the frost resistance of concrete decreases, but when using 0.15% admixture, the frost resistance of concrete without fiber increases from F200 to F300. The air-entraining admixture does not affect the abrasion resistance of concrete, and the dispersed reinforcement reduces the abrasion resistance by 14-15%, which contributes to the increase in the durability of the pavement. The use of dispersed reinforcement and complex modification with polycarboxylate type superplasticizer and air-entraining admixture made it possible to obtain concrete for rigid concrete pavement with high durability and the required strength.

Cuvinte cheie

pavaj de beton rigid, fibre de bazalt, amestec cu antrenarea aerului,durabilitate, rezistență, rezistență la îngheț

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

170-175

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

NISHANT A NAIR, VISWANATHAN T S


Rezumat

This article aims to produce sustainable and durable mortar with help of wollastonite admixing with Pozzolan portland cement with and without nano-silica. Wollastonite was chosen for its flexural capacity and nano-silica for refining the pore matrix and improving the overall properties of the mortar matrix. At 3, 7, and 28 days, eight different mix proportions were investigated. The ease with which water moves through the mortar medium and also porosity parameters were used as durability indicators. Mechanical properties tested were compressive strength, flexural strength, and dynamic modulus of elasticity. Correlations of mechanical properties were found using a graphical method. X-Ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform infra-red (FT-IR) spectroscopy were employed to characterize the samples taken from the fractured specimens. Pore radius was calculated with the help of sorptivity and permeable porosity values. In terms of mechanical and durability properties, wollastonite replacement at 10% and nano-silica replacement at 6% were found to be optimum.

Cuvinte cheie

wolastonit, nano-silice, sorptivitate, porozitate, raza porilor

Anul

2023

Numărul

53 (2)

Paginile

176

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MUSA AYRAN, ZEKIYE AKDAG, SONGUL ULAG, OGUZHAN GUNDUZ


Rezumat

Diabetic wounds pose a significant challenge in clinical settings, primarily due to uncontrolled blood sugar levels and compromised immune systems observed in diabetes mellitus. Curcumin (CUR), a well-known anti-inflammatory and antioxidant agent, has shown potential for wound regeneration. However, its limited bioavailability and stability necessitate the development of a novel scaffold to overcome these limitations. In this study, we investigated the wound-healing properties of extracted CUR from Curcuma longa rhizomes and their combination with organic polymers by developing and evaluating a biomimetic composite 3D scaffold specifically designed for diabetic wounds. Incorporating CUR and Ethyl cellulose (EC) nanoparticles onto Alginate and Chitosan (SA/CS) scaffolds was achieved through the electrospraying method, resulting in an average particle size of 784±35.1 nm for CUR/EC nanoparticles. The interaction between different concentrations of CUR1 and CUR3 (1mg/1ml and 3mg/1ml) with EC on scaffolds was analyzed using FTIR spectroscopy, providing insights into the chemical composition of the scaffolds. The structural properties of the scaffolds and nanoparticles were examined to assess their morphological characteristics. Furthermore, the swelling and degradation behaviors of the scaffolds were investigated under in vitro conditions. The release profile of CUR was determined, and cytotoxicity testing was performed on the L929 cell line using an MTT assay to evaluate the biocompatibility of CUR/EC-coated scaffolds, as indicated by viable and proliferating cells in vitro study. In addition, the potential of CUR/EC-coated scaffolds to support tissue regeneration was evaluated using a DAPI staining assay and scanning electron microscopy (SEM).

Cuvinte cheie

alginat, chitosan, curcumina, electropulverizare, vindecarea rănilor, tipărire 3D

MIHAI-ALEXANDRU EFTIMIE, CARMEN-CRISTINA UDREA, MIHAELA-ALINA MELINESCU, ANA-VIOLETA FILIP


Rezumat

Sticlele borosilicatice cu transmisie în UV pot fi utilizate în materiale care facilitează dezinfectarea sau inactivarea bacteriilor cu ajutorul luminii UV. Au fost elaborate trei compoziții de sticle borosilicatice cu conținut scăzut de alcalii prin tehnica clasică de topire-subrăcire la temperaturi de până la 1680 °C. Analiza probelor a fost realizată cu ajutorul dilatării termice, a stabilității hidrolitice, a densității, a transmisiei UV-Vis, a spectroscopiei Raman și a difracției de raze X. Stabilitatea hidrolitică a probelor analizate a indicat că acestea sunt stabile din punct de vedere chimic. Din dilatarea termică s-a observat că probele obținute au avut coeficienți de dilatare mici. În ceea ce privește transmitanța UV-Vis, sticlele au transmitanțe acceptabile în regiunea ultravioletă până la 260 nm. Spectroscopia Raman a fost utilizată pentru a identifica legăturile din rețeaua vitroasă și prezența ionilor de oxigen nepuntați în probele de sticlă prin prezența unor vârfuri specifice de înaltă frecvență în spectru. Analiza XRD a indicat, de asemenea, că probele de sticlă borosilicatică nu au cristalizat.

Cuvinte cheie

sticla borosilicatică, transmisie UV-Vis, aplicatii germicide

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

205-211

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ANDRADA-ELENA ALECU, STEFANIA-ANDREEA GIRJOABA, MIHAELA BEREGOI, MIHAELA BACALUM, MINA RAILEANU, SORIN-ION JINGA, CRISTINA BUSUIOC


Rezumat

În această lucrare, fibrele de fluorură de poliviniliden (PVDF) încărcate cu pulberi minerale, cum ar fi dioxid de titan (TiO2), titanat de bariu (BaTiO3) și silicat de calciu și magneziu (CaxMgSi2Oy), au fost preparate prin electrofilarea de suspensii polimerice conținând 20 %grav PVDF și 3 %grav pulbere. Polimerul piezoelectric a fost combinat cu pulberi având proprietăți antibacteriene, piezoelectrice, respectiv bioactive, din dorința de a obține materiale multifuncționale compatibile cu cerințele domeniului medical. Toate pulberile au fost caracterizate din punctul de vedere al morfologiei și structurii cristaline, ceea ce a confirmat caracterul nanometric al probelor de TiO2 și cel micrometric pentru celelalte două, precum și dimensiunea de cristalit mai mică pentru specimenele de TiO2 față de BaTiO3 și CaxMgSi2Oy

Cuvinte cheie

fluorura de poliviniden, dioxid de titan, titanat de bariu, akermanit, electrofilare, ingineria țesuturilor

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

212-221

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

DR.R.SHANMUGAM


Rezumat

The modernization developments globally lead to an abundance of infrastructure progression. This progression is consequential to numerous sources of predicament like scarcity of construction resources on the other hand increases productivity thrown away from industry. Of late, managing scrap is the principal concern faced globally. The throwaway problem is the most significant issue facing the world as a source of ecological contamination. Recent growth in transportation has generated an immense number of motor vehicles creating an enormous quantum of scrap tyres. This paper investigates incorporating the salvage of scrap tyre rubber of coarse aggregate in M30 eco-friendly composite blocks as a fragmentary substitution. As per the recent government norms M30 eco-friendly composite is used for principally constructional works. This research is to appraise the accomplishment of steel slag as coarse aggregate in the fly-ash-based eco-friendly composite. Eco-friendly composite(EFC) is 100 % cement Scrap tyre rubber and steel slag were progressively incorporated with 0%, 5%, 10%, 15% ,and 20% to substitute coarse aggregate with sisal fiber in, 4% of fly ash. Properties of coarse aggregates, fine aggregates, fly ash and scrap tyre rubber were found. Paver Blocks were cast and tested for 7, 14 and 28 days of strength. The result shows that the compressive and flexural strength of M30 eco-friendly composite with scrap tyre rubber is 5% for Blocks is optimal. Laboratory tests were carried out and the conclusion was made based on the results. The outcome shows that the mechanical characteristics of M30 eco-friendly composite with scrap tyre rubber are 5% for eco-friendly composite (EFC) Blocks are most advantageous. Also, structural characteristics were studied.

Cuvinte cheie

compozite prietenoase cu mediul, cenușă zburătoare, fibră de sisal, subprodus oțel, resturi de cauciuc de anvelopă

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

222-227

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

SUBBIAN MAKESH KUMAR, SARANGAPANI CHITHRA


Rezumat

In the search for sustainable development in the field of the construction sector, scientific advancements in the use of alternative materials in Self-Compacting Concrete (SCC) are of primary interest among researchers. The present study also attempted to use industrial waste materials such as Fly Ash (FA), Cement Kiln Dust (CKD), and Ecosand (ES) in the preparation of SCC, optimizing their mixture formulation using Taguchi-based Grey Relational Analysis (GRA). Batch optimization trials were conducted using a Taguchi L9 orthogonal array with different replacement levels of CKD (5%, 10%, 15%), FA (25%, 30%, 35%), and ES (10%, 20%, 30%) in SCC. Fresh properties, including slump flow, T500 time, V funnel time, L box passing ratio, and J ring step height, as well as hardened properties like compressive strength, flexural strength, and split tensile strength, were considered as responses. The Taguchi-based GRA results revealed an optimized mixture composition of 53 kg/m3 CKD, 184 kg/m3 FA, and 84 kg/m3 ES. Furthermore, a confirmation test was carried out to validate the model, and the error percentage was found to be less than 10%. ANOVA results indicated that the influencing parameters followed the order of CKD > ES > FA. Based on these findings, Taguchi-based GRA can be considered an ideal tool for optimizing concrete mixes.

Cuvinte cheie

optimizare multi răspuns, Taguchi bazată analiza relatională Gray, beton autocompactant, pulbere de ciment din cuptor, nisip

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

228-236

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

R. JEYA PRAKASH, B. SOUNDARA, K.S. ELANGO, S. CHRISTIAN JOHNSON


Rezumat

Due to Infrastructure development city streets are being covered with concrete pavements in which it makes the pavement surface impermeable. During monsoon period, the importance of counter action against the stormwater runoff develops a stress among the Central and the State Governments of India. It also attracts the attention of the Road and Transport officials mainly because of the difficulties faced with poor drainage system during heavy intensity of rainfall. The productive application of pervious concrete includes its usage for light volume transportation and it also diminishes the additional design for stormwater drainage. This concrete also holds potential to accommodate shoulders in heavy traffic roadway transportation. The behaviour of pervious pavement under various loading scenario can be well understand using Finite Element Method Analysis (FEMA). For primary assessment of pervious concrete (PC) as pavements, computer modelling software is preferable and economical comparing to ground evaluation after installation. In this paper, a EverFE (Finite Element Analysis) tool has been used to develop and determine the loading characteristics of pervious pavement based on the experimental values obtained through preliminary studies.

Cuvinte cheie

pavaj din beton permeabil, beton permeabil armat cu fibre, încărcare critică, analiza elementului finit, stress, deflecție

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

237-247

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

AUTORI


Rezumat

REZUMAT (ROMÂNĂ)

Cuvinte cheie

CUVINTE CHEIE (ROMÂNĂ)

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

PAGINI

Domenii de interes
Articol integral

AUTORI


Rezumat

REZUMAT (ROMÂNĂ)

Cuvinte cheie

CUVINTE CHEIE (ROMÂNĂ)

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

PAGINI

Domenii de interes
Articol integral

AUTORI


Rezumat

REZUMAT (ROMÂNĂ)

Cuvinte cheie

CUVINTE CHEIE (ROMÂNĂ)

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

PAGINI

Domenii de interes
Articol integral

AUTORI


Rezumat

REZUMAT (ROMÂNĂ)

Cuvinte cheie

CUVINTE CHEIE (ROMÂNĂ)

Anul

2023

Numărul

53 (3)

Paginile

PAGINI

Domenii de interes
Articol integral

ȘTEFAN GEORGE CĂLINOIU, CORNELIA BÎCLEȘANU, ANAMARIA FLORESCU, CĂTĂLIN CONSTANTIN DUMITRU, MIHAI EFTIMIE, ANTON FICAI


Rezumat

Scopul acestui studiu este de a compara rezistența mecanică la compresiune, tracțiune și microscopie FTIR a 2 tipuri de adezivi dentari: generația a 4-a, considerați „standardul de aur” și adezivii de ultimă generație denumiți adezivii universali.
În breasla stomatologilor am observat că părerile privind cei doi adezivi sunt împărțite. Medicii mai comozi și tineri preferă adezivul universal pentru că le oferă timpi de lucru mai simpli și mai rapizi. Iar medicii cu experiență care au folosit adezivul de generația a 4-a, susțin că ulterior folosirii adezivului universal au revenit la ”standardul de aur”.
Am comparat cei doi adezivi privind adeziunea pe care aceștia o realizează prin forțe de compresiune și forțe de tracțiune. Compresiunea s-a realizat cu ajutorul unei prese și pe blocuri din material de umplutura Gradia Direct Posterior, care ulterior primei testări blocurile au fost reformate cu ajutorul celor 2 adezivi și retestate. Ulterior tracțiunii care s-a efectuat pe dinți extrași pe care s-au realizat obturații similar situațiilor clinice, zona de desprindere a fost studiată la microscopul FTIR.
În urma testelor efectuate, adezivul All-Bond 3® Bisco a avut o putere de adeziune și rezistență la compresiune mai mare decât adezivul universal CLEARFIL™ Universal Bond Quick Kuraray. În urma testelor de tracțiune, valorile obținute au arătat o adeziune mai mare adezivului de generația a 4-a. De asemenea, zona de interfață unde s-a produs dezlipirea a arătat că adezivul de generația a 4-a este superior privind adeziunea față de țesuturile dentare.

Cuvinte cheie

universal, adezivi de generația a IV-a, compresiune, tracțiune, adezivitate

SEBASTIAN VÂLCEA, BOGDAN DUMITRIU, VALENTIN NIȚESCU, MIRCEA BEURAN, MIHAI ȘTEFAN


Rezumat

Fistula pancreatică postoperatorie este principala cauză de morbiditate și mortalitate la pacienții supuși rezecției pancreatice. Tehnica de stentare a canalului pancreatic în timpul anastomozei pancreatice nu reduce semnificativ incidența fistulei pancreatice postoperatorie după duodeno-pancreatectomie cefalică. Metoda de drenaj include utilizarea unui stent extern sau intern. Meta-analizele din literatura de specialitate sugerează că utilizarea unui stent de canal pancreatic intern nu ajută la reducerea ratei de fistulă a anastomozei pancreatice după rezecția pancreatică și chiar poate crește acest risc la pacienții cu pancreas moale [1].
Raportăm aici cazul unei paciente de 74 de ani, la care în urmă cu 15 ani s-a practicat o duodenopancreatectomie cefalică tip Whipple, indicația operatorie fiind un ampulom Vaterian, pentru care s-a realizat protezarea anastomozei cu un stent de plastic plasat intraoperator la nivelul canalului Wirsung ce a dezvolat ulterior, in anul 2022 , o fistulă pancreatică tardivă prin migrarea stentului transparietal până la nivel cutanat.
Fistula pancreatică postoperatorie (POPF) reprezintă o cauza majoră de morbiditate și mortalitate în chirurgia pancreatică. Prin urmare, multe tehnici chirurgicale au fost dezvoltate și testate pentru a preveni apariția fistulei pancreatice și a complicațiilor aferente acesteia, cât și pentru scăderea ratei mortalității în rândul acestor pacienți.

Cuvinte cheie

stent, fistulă, pancreas, morbiditate

BENOUIS ALI, AIT KACI DJAFAR,ZAHI RACHID, MOULGADA ABDELMADJIDÉ, ZAGANE MOHAMMED EL SALLAH,MOHAMMED BENTAHAR, BOUTABOUT BENALI


Rezumat

This study represents an in-depth exploration of stress distribution within polymethylmethacrylate (PMMA) orthopedic cement, a critical material used in hip prostheses. Focusing on the inherent fragility of the cement and its intricate interface with implants, our research meticulously investigates stress patterns surrounding individual cavities. What sets this study apart is its nuanced examination of interactions between multiple cavities and their consequential effects on both stress intensity and distribution. The findings from this research offer nuanced and illuminating insights into the interconnected nature of cavities, aligning closely with observations derived from real-world experiments. This study significantly advances our understanding of potential damage phenomena within total hip prostheses. Moreover, it establishes a robust foundation for potential advancements in the design and performance of prostheses, taking into account the complex interplay within orthopedic cement. These insights pave the way for more targeted improvements in the mechanical behavior of hip prostheses, thereby contributing to the ongoing evolution of orthopedic implant technology.

Cuvinte cheie

ciment, implant, uzură, os, defect, ruptură

MARISELVAM.P, VELMURUGAN.T, G.KARTHIKEYAN


Rezumat

This paper focuses on the thermal properties of R-Glass/Epoxy laminate in response to temperature variations. The elastic properties and coefficient of thermal expansion in the material s principal direction were measured across the temperature range from room temperature to the cure temperature. These properties were then characterized as functions of temperature. Using the characterized properties and the principles of classical lamination theory, a method was proposed to predict the changes in the coefficient of thermal expansion for a general laminate subjected to temperature variations. The measured values of the coefficient of thermal expansion for laminates with varying angle plies were compared with the predicted values. The experimental results demonstrate that the proposed method accurately predicts the changes in the coefficient of thermal expansion for a general laminate under temperature variations. Additionally, an analytical formulation was proposed and validated to predict the changes in the coefficient of thermal expansion for R-Glass/Epoxy laminates subjected to temperature variations.

Cuvinte cheie

laminate R-Glass/Epoxy, proprietăți termice, model analitic, expansiune termică, experimental

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

288-296

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

BRUNA MOREIRA, CARLOS JESUS, RAPHAELE MALHEIRO, AIRES CAMÕES


Rezumat

Promoting the circular economy is one of the main tools to achieve carbon neutrality by 2050. The culture of using residues in cementitious materials, mainly in concrete, is already established, favouring circularity. Fly ash is commonly used in blended cement or concrete production as supplementary cementing material. However, waste glass is not as commonly used as a cement substitute. In this context, this research contributes to the knowledge about the use of waste glass as partial cement replacement, developing an experimental work. Glass bottles were transformed into glass powder using two different grinding processes. They were produced glass powders with different colours and fineness. These powders were used to produce mortars with 25% of glass powder replacing cement. Mortars containing fly ash were also produced. Their compressive strengths were evaluated over time. Results concluded that white, green, and brown glass powders are acceptable to be used as cement replacements. The results also identify glass powder as a potential substitute for fly ash.

Cuvinte cheie

pudră de sticlă, cenușă zburătoare, materiale pe baza de ciment, economie circulară, dioxid de carbon scăzut

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

297-305

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

LEONID DVORKIN, VADIM ZHITKOVSKY, YURI RIBAKOV


Rezumat

Reactive powder concrete (RPC) is an efficient type of fine-grained concrete with extreme strength and durability characteristics. The use of RPC allows the construction of such unique objects as pedestrian and automobile bridges, thin-walled architectural forms, protective structures, hazardous waste storage facilities, etc. Obtaining RPC provides for the mandatory use of a significant amount of microsilica as an active mineral additive, which is not always available for use. The article presents the results of comparing the strength characteristics of RPC obtained on microsilica and with its complete replacement with fly ash activated by milling with sodium silicate fluoride. The studies were carried out using mathematical planning of the experiment. Experimental-statistical models of RPC water demand and compressive and flexural strength at different ages have been obtained and analyzed. It is shown that the use of activated ash in the RPC makes it possible to obtain concrete with a strength of 100...110 MPa in 28 days. A method for calculating the composition of the RPC using the obtained models is proposed.

Cuvinte cheie

beton fin reactiv, cenușă zburătoare, microsilice, planificarea experimentelor, modelul expermental statistic, putere, compoziție amestec beton, design

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

306-315

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

İSMAİL HOCAOĞLU


Rezumat

New construction materials have begun to be produced by using nano-technology. Nano aluminum oxide (nano-Al2O3) is known to have high electrical conductivity. In addition, nano-Al2O3 can increase the material s physical features and mechanical strength by spreading perfectly into cementitious composites like other nanomaterials. In this study, direct current (20V-DC) and alternating current (20V-AC) were applied to the nano-Al2O3-added to 300 dosage mortars (when they were fresh situation) for one day. It also investigated the mechanical-physical properties and microstructure of the mortars when nano-Al2O3 (0%, 1%, 1.5%, and 2% by weight instead of cement) was added. To determine the changes in the mortar s internal temperatures depending on DC and AC, the hydration temperatures of the mortars were measured every 60 seconds. It was observed that the optimum nano-Al2O3 ratio was 1%. It was also concluded that AC application was more effective in increasing the hydration temperature of the mortar. In terms of mechanical strength, It was seen that when DC-applied mortars were cured for 7 days and AC-applied mortars were cured for 28 days, they took higher values. Another result obtained from the study is that alternating cure improves the microstructure better than the direct current in cement-based materials.

Cuvinte cheie

oxid nanoaluminos, curent alternativ, curent direct, temperatură internă, microstructură

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

316-324

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

PAVEL TOPALĂ, ALEXANDR OJEGOV, VITALIE BEȘLIU, DANIELA RĂILEANU


Rezumat

Micro- și nanotehnologia este astăzi un domeniu de producție care crește viguros și încearcă să rezolve criza materială și cea energetică care a afectat întreaga omenire, pe de o parte, iar pe de altă parte, vine cu soluții noi în miniaturizarea tehnicii și rezolvarea problemelor cu care se confruntă știința, compatibilitatea materialelor existente cu materia vie, adică vine cu aplicarea științei pentru sporirea calității vieții. Studiile recente privind interacțiunea suprafeței materialelor cu plasma descarcărilor electrice în impuls (PDEI) au demonstrate, că sub acțiunea acestora pot avea loc micro- și nano modificări ale suprafețelor pieselor aplicate în construcția de mașini, electronică, industria chimică, industria alimentară, medicină, etc. Modificările în suprafețele pieselor sunt însoțite de formarea filmelor: de carbon structurate 3D cu grosimi micrometrice și sinteza filmelor amorfe de oxizi și hidroxizi de grosimi nanometrice. Aplicarea modificărilor microgeometriei suprafeței asigură creșterea curentului termoelectric de până la 10 ori, peliculele de oxizi cauzează creșterea rezistenței active de suprafață de 107 ori, rezistenței la coroziune în mediile agresive de la 2 la 100 de ori.

Cuvinte cheie

micro - nanotehnologii, peliculă, acoperire, coroziune, emisie, rezistență

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

325-338

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

AUTORI


Rezumat

REZUMAT (ROMÂNĂ)

Cuvinte cheie

CUVINTE CHEIE (ROMÂNĂ)

Anul

2023

Numărul

53 (4)

Paginile

PAGINI

Domenii de interes
Articol integral