ECATERINA ANDRONESCU, CARMEN STELUŢA CIOBANU, LIVIA PALL, MARIETA COSTACHE, DANIELA PREDOI


Rezumat

Compozitele bioceramice sunt obţinute prin combinarea a două componente biocompatibile, spre exemplu - în studiul nostru - hidroxiapatita şi nanoparticulele de oxid de fier. Metoda de obţinere influenţează puternic atât forma şi dimensiunile particulelor de oxid de fier, cât şi chimia suprafeţei acestora şi implicit proprietăţile lor magnetice.

Probele au fost caracterizate prin difracţie de raze X şi spectroscopie în infraroşu. Comportarea termică a fost studiată prin analiză termică complexă. Aceste tehnici de caracterizare au confirmat prezenţa hidroxiapatitei pe suprafaţa magnetitei. Pentru determinarea proliferării celulare, viabilităţii şi citotoxicităţii interacţiei celulelor cu pulberile s-au utilizat celule osteoblaste. Acestea au arătat o bună comportare in-vitro.

Cuvinte cheie

nanoparticule, oxid de fier, hidroxiapatită, biocompozite, viabilitatea celulei

MARIA FICAI, ECATERINA ANDRONESCU, GEORGETA VOICU, DENISA FICAI, MĂDĂLINA GEORGIANA ALBU, ANTON FICAI


Rezumat

În această lucrare ne-am concentrat atenţia asupra caracterizării cochiliei unei specii de corbicula şi sinteza şi caracterizarea unor materiale compozite de tip colagen/cochilie. Cochilia cât şi materialul compozit au fost caracterizate prin XRD, SEM, FTIR şi ATD-TG. Se poate concluziona că cochilia de moluscă conţine peste 98% CaCO3 şi mai puţin de 2% fază organică. Materialul compozit s-a obţinut prin amestecarea cochiliei de moluscă fin măcinată cu colagen în raport masic 4:1. Imaginile SEM înregistrate pe materialul compozit denotă o bună omogenitate a materialului, nanofibrele de colagen acţionând drept lianţi ai particulelor de carbonat.

Cuvinte cheie

cochilie de moluscă, carbonat de calciu, colagen, compozit, grefă osoasă