ALEXANDRU MIHAI GRUMEZESCU, ECATERINA ANDRONESCU, ANTON FICAI, CRINA SAVIUC, DAN MIHĂIESCU, MARIANA CARMEN CHIFIRIUC


Rezumat

Activitatea farmacologică dorită, cu efecte adverse minime a diferitelor formulări chimice tradiţionale este obţinută prin permiterea eliberării controlate şi locoregională a medicamentelor. În acest studiu, dietilaminoetil-celuloza/Fe3O4 (DEAE-Celuloza/Fe3O43O4 a fost încărcată cu diferite antibiotice şi eficienţa antimicrobiană a materialelor a fost studiată faţă de tulpini bacteriene care aparţin speciilor E.coli şi S.aureus. DEAE-Celuloza/Fe3O4/cefalosporine au fost caracterizate prin FT-IR. Studiul nostru indică faptul că materialele DEAE-Celuloza/ Fe3O4/cefalosporine au crescut în general activitatea faţă de tulpinile testate, efectul antimicrobian fiind nesemnificativ dependent de tratamentul termic.

Cuvinte cheie

cefalosporine, material hibrid, DEAE - celuloză, eliberare medicamente, material magnetic, eliberare țintită a medicamentelor