DAN NICOLAE UNGUREANU, NICOLAE ANGELESCU, VIOLETA TSAKIRIS, VIRGIL MARINESCU


Rezumat

În această lucrare este prezentată o metodă de sinteză a unui biomaterial ceramic de tipul hidroxiapatitei, Ca10(PO4)6(OH)2, componentul mineral al ţesuturilor dure din organismele vii. Pulberile de hidroxiapatită au fost obţinute prin metoda de coprecipitare chimică, prin utilizarea hidroxidului de calciu şi a acidului ortofosforic ca surse de calciu şi fosfor. Pulberile obţinute au fost caracterizate prin intermediul difracţiei de raze X, metodei de difuzie dinamică a luminii (DLS) şi a microscopiei electronice cu baleiaj (SEM). Metoda propusă a condus la obţinerea unei hidroxiapatite cu o cristalinitate mai mare de 80%, în cazul tuturor probelor tratate termic la 8000C.

Cuvinte cheie

biomateriale, hidroxiapatită, precipitare chimică, difracție de raze X, grad de cristalinitate

FLORENTINA GRIGORE, MAGDALENA LUNGU, DIANA SAVU, MIHAI RADU, GEORGETA VELCIU


Rezumat

Fosfatul tricalcic datorită biocompatibilităţii şi biodegradabilităţii sale excelente a primit o atenţie specială ca material de grefare pentru regenerarea osoasă. În această lucrare s-au preparat granule din β-Ca3(PO4)2 care au fost testate din punctul de vedere al biocompatibilităţii. În primul rând, s-au obţinut materialele ceramice utilizând tehnica spumei poliuretanice plecând de la pulberi ultrafine de β-TCP obţinute în laboratorul nostru şi spuma poliuretanică produsă de S.C Poliflex. În al doilea rând, pentru a obţine granule, spuma ceramică a fost granulată într-o sită cu dimensiunea ochiurilor cuprinsă în intervalul 500-1000μm. Compoziţia chimică şi morfologia au fost investigate utilizând difracţia de raze X (DRX) şi microscopia optică (MO). Caracteristicile suspensiei ceramice au fost determinate cu ajutorul aparatului ZetaPlus Brookhaven. Biocompatibilitatea produsului granular a fost analizată prin evaluarea efectului citotoxic utilizând metoda de difuzie în agar.

Cuvinte cheie

Granule de fosfat tricalcic, suspensii ceramice, biocompatibilitate

CHRISTU ŢÂRDEI, SORINA MITREA, OANA CRĂCIUNESCU, ELENA IULIA OPRIŢA, RUXANA TRUŞCĂ


Rezumat

Cercetări intensive sunt realizate atât pentru înţelegerea fenomenului de “reparare/vindecare a osului” cât şi pentru elaborarea de technici, dispozitive şi materiale pentru aplicaţii eficiente implicate în regenerarea osoasă. Lucrarea prezintă o metodă de elaborare de granule ceramice microporoase pe bază de fosfat tricalcic (β-TCP) în scopul impregnării acestora cu un medicament. Granule ceramice pe bază de β-TCP au fost elaborate prin tehnica gelifierii ionotropice în prezenţa CaCl2 ca agent de reticulare. Compoziţia şi microstructura microsferelor ceramice obţinute au fost investigate prin măsurători de difracţie de raze X (DRX) şi microscopie electronică de baleiaj (MES). Testele in vitro pe culturi celulare au arătat că ambele tipuri de microsfere ceramice au fost biocompatibile şi au stimulat creşterea celulară pe durata a 72 ore de cultivare. Microsferele ceramice poroase pe bază de β-TCP sunt recomandate pentru a fi utilizate ca materiale de ”umplere” în chirurgia osoasă şi de asemenea, ca sisteme pentru eliberare de medicamente.

Cuvinte cheie

biomateriale, fosfat tricalcic, granule ceramice, alginat, gelifiere ionotropică

MĂDĂLINA GEORGIANA FLOREA, ANTON FICAI, OVIDIU OPREA, CORNELIA GURAN, DENISA FICAI, L. PALL, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a obţine noi sisteme cu eliberare controlată, cu eliberare prelungită de acid folic, componentă biologic activă. Eliberarea prelugită/susţinută a acidului folic, componentă a complexului de vitamine B este esenţială pe parcursul vieţii, acidul folic îndeplinind funcţii esenţiale precum diviziunea celulară şi creştere. Materialele obţinute au fost caracterizate prin, FTIR şi XRD precum şi din punct de vedere a capacităţii de eliberare a acidului folic şi absorbţiei de apă. Se poate concluziona că viteza de eliberare este influenţată de tipul precursorilor de silice utilizaţi

Cuvinte cheie

materiale biocompozite, silice, DDS, eliberare controlată