SORINA STROE, VLAD NAICU, ION PĂTRAŞCU


Rezumat

Obiectivul central al cercetării a fost evaluarea potenţialului PRF-ului în regenerarea osoasă a defectului osos parodontal. Utilizarea gelului trombocitar pentru îmbunătăţirea regenerării osoase este o tehnică recentă în chirurgia orală şi implantologie. În acest studiu, cu ajutorul cazuisticii am evaluat acţiunea locală a PRF-ului în combinaţie cu grefa autogenă şi alogrefa osoasă liofilizată pentru îmbunătăţirea regenerării osoase în defectul osos parodontal.

Studiul personal a fost realizat pe cinci (5) subiecţi cu defecte osoase parodontale variabile ca dimensiune. A

Cuvinte cheie

gel plachetar, defecte periodontale, regenerare osoasă

SORINA STROE, VLAD VASILESCU, CLAUDIU CĂLIN, ION PĂTRAŞCU


Rezumat

Ipoteza de lucru privind interacţiunea biomaterial de adiţie - ţesutul osos periimplantar a stat la baza ideii că biomaterialele de adiţie actuale pe bază de ceramici şi/sau colagen formează la interfaţă os de novo, sunt biocompatibile şi biointegrabile. Din acest punct de vedere a fost analizat care din produsele evaluate are rata de succes clinică cea mai mare şi se apropie de standardul de aur - osul autogen. Caracteristicile cantitative şi calitative, determinabile din punct de vedere histologic ale procesului de regenerare osoasă, secundar aplicării unui transplant autogen, respectiv a diferitelor tipuri de biomateriale de adiţie, sunt reflectate de reactivitatea biologică a fiecărui implant în parte şi de reactivitatea organismului. Rezultatele investigaţiilor osteoscintigrafice, necesare expunerii dinamicii procesului de osteogeneză, sunt utile atunci când se corelează cu rezultatele histologice, respectiv cu integrarea implantului şi cu formarea de ţesut osos nou. Procesul de „osteostimulare“ apare atunci când o substanţă implantată influenţează procesul de osteoreparaţie, inducând astfel formarea de ţesut osos la nivelul defectul parodontal osos. Astfel, a fost realizat un studiu experimental prin care a fost testată capacitatea unor biomateriale de adiţie de a induce formarea de os de novo, utilizând ca metodă de analiză a osteointegrării microscopul electronic de baleiaj şi spectroscopia EDS.

Cuvinte cheie

EDX, biomineralizare, osteointegrare

IRINA FIERĂSCU, RADU CLAUDIU FIERĂSCU, RODICA MARIANA ION, CONSTANTIN RADOVICI


Rezumat

Cele mai multe dintre artefactele de valoare culturală şi / sau istorice sunt expuse atacurilor fungice, rezultând daune ireversibile. Nevoia de noi metode de protecţie antifungică a condus la dezvoltarea unei reţete bazate pe hidroxiapatită şi hidroxid de bariu, cu rezultate promiţătoare. Am sintetizat şi caracterizat analitic (fluorescenţă de raze X, difracţie de raze X şi spectroscopie IR cu transformata Fourier) mai multe materiale pe bază de hidroxiapatită. Eficienţa materialelor sintetizate a fost evaluată prin tehnica inoculului diluat pe suprafaţa mediului de cultură şi o metodă Kirby-Bauer modificată, folosind artefacte simulate, raportate anterior a reproduce artefactele reale.

Cuvinte cheie

artefacte, biodeteriorare, hidroxiapatită, metodă RX

DOINA PRODAN, MARIOARA MOLDOVAN, GABRIEL FURTOS, RADU CHISNOIU, VIOLETA POPESCU, OVIDIU PĂSTRAV


Rezumat

Sigilanţii canalului radicular au rolul foarte important, fiind responsabili pentru sigilarea finală a rădăcinii dintelui. Elementele de noutate ale acestui studiu sunt reprezentate de realizarea materialelor de sigilare endodontică: obţinerea monomerului de bază, sticla bioactivă colorată, pulberile de hidroxiapatită în combinaţie cu diferiţi oxizi metalici (toate obţinute în laborator), combinarea monomerilor organici sau pulberilor anorganice, precum şi selectarea adecvată a raportului dintre faza organică şi cea anorganică şi a sistemului optim de polimerizare. Toate proprietăţile fizico-mecanice ale sigilanţilor experimentali testaţi sunt în conformitate cu ISO 6876:2001 şi cu datele din literatură.

Cuvinte cheie

biomateriale, microscopie optică, sigilanți endodontici, compozite, incercare in - vitro