ELISABETA VASILESCU , VLAD GABRIEL VASILESCU, ION PĂTRAŞCU, CORNEL FRĂŢILĂ


Rezumat

Calitatea biomaterialului în implantologie este apreciată prin capacitatea sa de a permite o osteointegrare rapidă. Ţesuturile reacţionează la implantare în mod diferit, în funcţie de tipul de biomaterial, iar natura reacţiilor de la interfaţa implant - ţesut face o distincţie clară între materialele bioinerte, biotolerate, bioactive.

Obţinerea biointegrării tisulare necesită prezenţa unui material biocompatibil, dar şi o biosuprafaţă optim proiectată a implantului. Creşterea ariei biosuprafeţei, posibilă prin diferite metode de prelucrare (mecanică, chimică, electrochimică, etc) favorizează osteointegrarea implantului prin mărimea zonei de contact implant – os, care influenţează procesele de aderare, proliferarea şi creşterea celulară. Studiul de fază relevă rezultatele cercetărilor privind condiţiile de modificare a microtopografiei suprafeţei unui nou material, bioaliajul Ti10Zr, prin prelucrare mecanică, coroziune acidă şi oxidarea anodică şi răspunsul celular la modificarea suprafeţei. Difracţia de raze X a indicat prezenţa oxizilor TiO2 (anatase) iar analiza de microscopie electronică cu baleiaj a suprafeţelor experimental procesate a evidenţiat o configuraţie specială a suprafeţei oxidate, în mod deosebit la cele obţinute prin anodizare.

Cuvinte cheie

biomaterial, citotoxicitate, biocompatibilitate, oxidare anodică, biosuprafață

ALIN GIONEA , ECATERINA ANDRONESCU, CORALIA BLEOTU, GEORGETA VOICU


Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a studia influenţa istoriilor termice diferite şi a raportului molar al oxidului de ytriu asupra proprietăţilor ceramicilor zirconice dentare. Pulberile zirconice folosite în acest studiu au fost stabilizate cu 2 mol%, 2,5 mol% şi 3 mol% oxid de ytriu. Ceramicile dense finale au fost obţinute prin presare izostatică la cald, la temperatura de 1300°C, palier de 1 şi 2 ore, presiune 150 MPa, în atmosferă de argon. Compoziţia fazală şi microstructura au fost determinate prin difracţie de raze X şi microscopie electronică de baleiaj. Densitatea probelor a fost investigată prin metoda dizlocuirii cu gaz la un picnometru cu heliu. Rezistenţa la compresiune şi modulul lui Young au fost şi ele investigate pentru a determina influenţa tratamentului HIP. La final ceramicile au fost testate pentru biocompatibilitate, oferind rezultate bune.

Cuvinte cheie

ceramici dentare, densitate, rezistență mecanică, biocompatibilitate

RUXANDRA- ELENA GEANALIU - NICOLAE, ADRIAN - ALEXANDRU PÎRVAN, ECATERINA ANDRONESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

În vederea obținerii unui sistem cu eliberare controlată folosit în tratamentul antitumoral, acest studiu prezintă sinteza unor materiale hibride medicament- argile. Au fost utilizate trei tipuri de faze minerale cu diferite caracteristici structurale ca matrice suport și epirubicină, fludarabină și gemcitabină ca substanțe active. Procesul de obținere a fost realizat prin amestecarea unei soluții apoase cu argilele. Pentru incorporarea substanțelor active, soluțiile medicamentoase au fost încălzite și adăugate încet în suspensiile argilelor (la 60°, sub agitare magnetică- 350 rpm). Materialele hibride uscate au fost obținute după separarea prin centrifugare a suspensiilor răcite.

Materialele hibride sintetizate au fost caracterizate folosind diferite tehnici precum difracția de raze X, analize termice, microscopie electronică de baleiaj, etc. Caracterizarea oferă informații despre intercalarea interstrat adecvată a citostaticelor, o adsorbție bună în matrice și microstructură.

Cuvinte cheie

epirubicin, fludarabine, gemcitabine, caolinit, halloysit, montmorillonit, eliberare medicamente

MĂDĂLINA-ANCA LAZĂR, MIUŢA FILIP, MIHAELA CECILIA VLASSA, LIDIA ADRIANA SORCOI, RADU SEPTIMIU CÂMPIAN, CRISTINA PREJMEREAN


Rezumat

Scopul studiului de faţă a fost elaborarea şi caracterizarea unor noi materiale compozite armate cu fibre de sticlă (FRC) destinate reconstrucţiei osoase craniene, în cazul defectelor de mari dimensiuni, bicorticale, ale calvariei. Au fost preparate şi caracterizate o serie de răşini pe bază de monomeri dimetacrilici şi uretan-dimetacrilici. Răşina cu cele mai bune proprietăţi a fost selectată în vederea ranforsării cu fibre continue, unidirecţionale şi respectiv cu ţesătură de fibre de sticlă E. Materialele compozite elaborate au fost investigate in vitro prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi prin determinarea rezistenţei la încovoiere şi in vivo prin teste de implantare intramusculară. Rezultatele studiului arată că materialele compozite pe bază de răşini uretan-dimetacrilice ranforsate cu ţesătură de fibre de sticlă E reprezintă o alegere optimă pentru reconstrucţia defectelor osoase craniene extinse.

Cuvinte cheie

biomateriale, reconstrucție os, compozit armat, biocompatibilitate

MAHAMASUHAIMI MASAE, LEK SIKONG, KALAYANEE KOOPTARNOND, PARNUMART CHOOPOOL, ANURAK BONBANG


Rezumat

The extract from mangosteen pericarp (MP) was applied to a silk fabric. Its dye ability of silk fabric has been studied together with its colorfastness, antibacterial activity and UV protection properties. The mordant are aluminum potassium sulfate, ferrous chloride and sodium hydroxide were used to dye fabric. The color fastness to washing, water, perspiration, light and crocking of the dyed samples was determined according to AATCC test methods. In this study the UV protection properties were investigated on silk fabrics. The chemical functional groups of the dyes that were characterized by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Our results revealed that MP dyed silk fabric exhibited fair to good and good to very good fastness to washing and crocking, fair to very good light fastness, except for fabric mordanted with sodium hydroxide, whose rating were very poor to poor light fastness. The water and perspiration fastness ratings were good to very good, except for fabric mordanted with aluminum potassium sulfate. Silk fabrics mordanted with ferrous chloride and dyed with MP usually showed good UV protection levels even if undyed. Antibacterial activity of this dyed silk was confirmed by exposing the fabric to Staphylococcus aureus. The fabric dyed with MP extract reduced the number of viable organisms by 98% mordanted with ferrous chloride. These extracts gave polyphenols, gallic acid and carboxylic acid contents. Therefore, it was suggested that MP has the potential in producing functional dyes that could be imparted into the silk dyeing natural colorant system and incorporated in several kinds of cloths.

Cuvinte cheie

antibacterian, vopsele naturale, protecție UV

CHRISTU ŢÂRDEI, CLAUDIA MARIA SIMONESCU, CRISTIAN ONOSE, BOGDAN ALEXANRU SAVA, LUCICA BOROICA, BEATRICE-GABRIELA SBÂRCEA


Rezumat

Scopul acestui studiu a constat în stabilirea influenței condițiilor de preparare asupra nanopulberilor de hidroxiapatitã (n-HAP) elaborate în condiții de laborator prin reacții de precipitare și metode sol-gel și de asemenea, a corelațiilor principalelor caracteristici precum cristalinitatea și suprafața specifică cu capacitatea lor de a reține ioni de metale grele (Pb2+). S-a testat îmbunătățirea capacității de reținere a Pb2+ din soluțile sintetice apoase prin adaosul de dispersant (0.1…1.5%) și respectiv, prin substituții izomorfe (Six-HAP, x=0.5; 1). Experimentele au fost realizate în regim discontinuu utilizând diferite pulberi n-HAP, și au fost testate comparativ pentru îndepărtarea ionilor Pb2+ din soluțiile lor apoase, în condiții diferite precum concentrația inițială a ionilor metalici și pH-ul soluțiilor. Rezultatele au demonstrate că pulberile n-HAP obținute prin precipitare au ca unică fază compusul HAP în schimb, nanopulberile obținute prin procese sol-gel prezintă și cantități minore de β-TCP; testele au demonstrat că îndepărtarea ionilor metalici se corelează cu natura adsorbantului (morfologie și suprafața specifică) și concentrația inițială în ioni metalici din soluțiile lor apoase.

Cuvinte cheie

hidroxiapatită nanocristalină, metale grele, reținere ioni de Pb, adsorbție

RUXANDRA – ELENA GEANALIU - NICOLAE, ADRIAN-ALEXANDRU PÎRVAN, ECATERINA ANDRONESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

În acest studiu, sunt prezentate rezultatele bioevaluării unor materiale hibride medicament- argile sintetizate in Synthesis and characterization of drug - mineral clay hybrid materials for biomedical applications as drug delivery systems – part I [1], în vederea obținerii de sisteme cu eliberare controlată folosite în tratamentul cancerului. Materialele supuse bioevaluării au fost cele nouă tipuri,obținute utilizând trei tipuri de faze minerale cu diferite caracteristici structurale ca matrice suport și epirubicină, fludarabină și gemcitabină ca și substanțe active.

În vederea caracterizării structurale și morfologice s-au folosit tehnicile: difracția de raze X, analize termice, microscopie electronică de baleiaj, care au oferit informații despre intercalarea interstrat adecvată a citostaticelor, o adsorbție bună în matrice și microstructură. In acest studiu s-a continuat cu bioevaluarea, prezentând informații despre cinetică și eliberarea medicamentului. Astfel, analizele realizate au fost citotoxicitatea in vitro care a oferit informații despre potențialul de utilizare al materialelor în aplicații biomedicate, reflectând activitatea antitumorală.

Cuvinte cheie

epirubicin, fludarabin, gemcitabin, caolinit, halloysit, materiale hibride, eliberare medicamente