DOMENII DE INTERES   > >   Ceramică și Sticlă   > >   2011 - Vol. 41

VASILICA DIMA, MIHAI EFTIMIE, ADRIAN VOLCEANOV, MARIA IONESCU


Rezumat

Lucrarea prezintă o parte din experimentările efectuate şi rezultatele obţinute cu deşeuri de fibre bazaltice şi în amestec cu deşeuri de fibre de sticlă tip E procesate, pentru realizarea unor glazuri.

Valorificarea deşeurilor de fibre bazaltice şi a deşeurilor de fibre de sticlă tip E prin utilizarea în frite şi glazuri, folosind avantajele oferite de compoziţia oxidică, de energia încorporată în sticlăşi nu în ultimul rând de efectele ecologice, constituie o soluţie eficientă din punct de vedere tehnic şi economic.

Cuvinte cheie

glazuri vitroase, deșeuri din fibre bazaltice

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

155-161

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

DOREL RADU, RĂZVAN STATE


Rezumat

În domeniul ceramicii avansate, obţinerea unor materiale ceramice solicitate în condiţii mecanice severe reprezintă o preocupare actuală pentru diverse aplicaţii practice. Proprietăţile acestora sunt strâns corelate cu compoziţia chimică şi modul de procesare.

În articol se evidenţiază principalele tipuri de ceramici care prezintă interes pentru domeniul ţintă. Proprietăţile mecanice si termice deosebite ale compuşilor ceramici sunt determinate de structura electronică a atomilor componenţi şi de gradul de covalenţă foarte ridicat al legăturilor chimice.

Pe baza unor informaţii din literatură şi a unor rezultate preliminare proprii se evidenţiază pentru ceramica de Al2O3 interdependenţa între principalele proprietăţi mecanice şi conţinutul de Al2O3 al acestora.

Cuvinte cheie

ceramici structurate, corelare compoziție și proprietăți, ceramici cu rezistență mecanică ridicată

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

269-279

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

CORNELIA PĂCURARIU, RADU LAZĂU, IOAN LAZĂU


Rezumat

S-au sintetizat glazuri decorative de tip aventurin cu conţinut de Fe2O3. Cristalizarea hematitului în glazurile sintetizate s-a studiat în condiţii neizoterme utilizând tehnica ATD. Energiile aparente de activare ale proceselor de cristalizare au fost calculate utilizând metoda Kissinger. Influenţa adaosului de CaF2 şi LiF asupra energiei de activare a procesului de cristalizare a fost de asemenea investigată. Prezenţa hematitului în probe a fost confirmată prin analize de difracţie RX. Glazurile preparate asigură un puternic efect decorativ şi sunt indicate pentru produse de faianţă şi teracotă.

Cuvinte cheie

cinetică de cristalizare, glazură tip aventurin, analiză termică ceramică

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

346-351

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ANAMARIA MIHĂILĂ, MARCEL BENEA


Rezumat

Mănăstirea Cisterciană Cârţa a fost atestată documentar la începutul secolului al XIII-lea şi este considerată ca fiind primul monument gotic timpuriu din Transilvania. Este situată pe malul stâng al Oltului, între localităţile Sibiu şi Făgăraş. Materiile prime utilizate la ridicarea monumentului sunt gresii miocene (litarenite) cu ciment carbonatic şi frecvent bioclaste. Studiul este concentrat pe portalul vestic al mănăstirii şi fereastra geminată de la fosta sală capitulară, asupra cărora am realizat cartarea blocurilor de gresii. Lucrarea prezintă caracteristicile petrografice ale gresiilor pe baza studiului detaliat la microscopul polarizant: gradul de sortare, dimensiunea medie a clastelor şi compoziţia mineralogică, aceasta din urmă fiind corelată cu rezultatele difracţiilor de raze X.

Cuvinte cheie

gresii pentru construcții, mânăstire cisterciană, Cârța, gresii Miocene (Sarmatian)

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

352-361

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

BOGDAN ALEXANDRU SAVA, LUCICA BOROICA, MIHAI SAVA, MIHAI ELIŞA


Rezumat

Prezentul studiu investighează fertilizanţii vitroşi pentru utilizare în agricultură. Compoziţiile studiate aparţin sistemului ternar K2O – MgO – P2O5. Probele au fost investigate prin spectroscopie IR şi Raman, fiind evidenţiate vibraţii specifice legăturilor P-O-P, PO32-, PO2 şi P = O. În cazul probei AG 5, picurile IR sunt deplasate, indicând ca azotul înlocuieşte oxigenul în mai mare măsură, ceea ce modifică reţeaua fosfatică. Curbele DRX arată forme specifice pentru sticle atât pentru probele nenitrurate, cât şi pentru cele nitrurate. Investigaţiile SEM pe pulberi arată omogenitate mai mare a fazelor mai închise la culoare în cazul probei AG 5, comparativ cu seria AG 2.

Cuvinte cheie

sticlă fosfatică, fertilizanți, XRD, IR și spectroscopie Raman, SEM

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

371-382

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral