DOMENII DE INTERES   > >   Ceramică și Sticlă   > >   2014 - Vol. 44

MIHAI EFTIMIE, IOANA ŢACU


Rezumat

Experimentele noastre privind recuperarea deşeurilor de sticlă rezultate din tuburi catodice - CRT, s-au concentrat pe proiectarea de compoziţii de vitroceramici din deşeuri de sticlă cu posibile utilizări în materiale compozite. Reţetele au fost calculate utilizând cât mai mult posibil deşeuri, folosind diferiţi agenţi de nucleaţie şi procente diferite ale acestora, în acest studiu prezentându-se influenţa ZrO2. Raportul sticlă CRT pentru părţile componente gât:con:panou frontal folosit a fost 5:30:65%, identic cu cel din CRT. S-au determinat următoarele proprietăţi fizico-mecanice: densitatea, porozitatea, absorbţia, dilatarea termică, stabilitatea hidrolitică. Pentru caracterizarea din punct de vedere compoziţional şi microstructural au fost efectuate analize de difracţie cu raze X şi determinări de microscopie electronică de baleiaj, evidenţiind influenţa agentului de nucleaţie şi a temperaturii de tratament termic asupra proprietăţilor vitroceramicii.

Cuvinte cheie

vitroceramică, tub catodic, deșeu compozite

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

124-130

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

IRINA FIERĂSCU, RADU CLAUDIU FIERĂSCU, RODICA MARIANA ION, CONSTANTIN RADOVICI


Rezumat

Cele mai multe dintre artefactele de valoare culturală şi / sau istorice sunt expuse atacurilor fungice, rezultând daune ireversibile. Nevoia de noi metode de protecţie antifungică a condus la dezvoltarea unei reţete bazate pe hidroxiapatită şi hidroxid de bariu, cu rezultate promiţătoare. Am sintetizat şi caracterizat analitic (fluorescenţă de raze X, difracţie de raze X şi spectroscopie IR cu transformata Fourier) mai multe materiale pe bază de hidroxiapatită. Eficienţa materialelor sintetizate a fost evaluată prin tehnica inoculului diluat pe suprafaţa mediului de cultură şi o metodă Kirby-Bauer modificată, folosind artefacte simulate, raportate anterior a reproduce artefactele reale.

Cuvinte cheie

artefacte, biodeteriorare, hidroxiapatită, metodă RX

LUMINIŢA DANIELA URSU, ILEANA CRISTINA VASILIU, IONUŢ FERARU, LUCICA BOROICA, BOGDAN ALEXANDRU SAVA


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu al sticlelor colorate din sistemul SiO2-Na2O-B2O3-K2O-ZnO, în care s-au înglobat deşeuri de sticlă borosilicatică respectiv oxid de cupru şi de nichel proveniţi din şlamurile rezultate în industrie la depunerile electrochimice. Folosirea deşeurilor de sticlă borosilicatică (care aduc componenţi importanţi B2O3, CaO, Al2O3), conduce la economii de materii prime şi energie, fiind utilă şi din punct de vedere al protejării mediului înconjurător. Au fost efectuate investigaţii structurale pentru materialele vitroase obţinute prin metode spectroscopice FTIR şi Raman. Maximele de absorbţie FTIR şi deplasările Raman au fost identificate şi discutate comparativ cu datele din literatură.

Cuvinte cheie

sticlă decorativă, deșeu sticlă borosilicatică, nămol cu conținut de cupru și nichel, FTIR, spectroscopie RAMAN

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

311-316

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral