DOMENII DE INTERES   > >   Ceramică și Sticlă   > >   2020 - Vol. 50

L. YU , Q. S. PU, J. YUAN, X. D. ZHANG, J. X. GAO, S. M. LIU


Rezumat

Superhydrophobic Co3O4 surfaces with a micro-nanostructure on glass slides were successfully prepared using a simple solvothermal synthesis process at 160℃and dip-coatings with stearic acids to reduce the surface energy. Such surfaces showed surperhydrophobic with a contact angle as high as approximately 169° and a low sliding angle of less than 3°. Further investigations indicated that the surfaces exhibited extraordinary self-cleaning performance and stable anti-icing property. For a spherical water droplet placed on the surfaces at -5℃, icing cannot occur for more than 70 min, implying wide applications on various industrial aspects.

Cuvinte cheie

superhidrofobicitate, anti îngheț, sticle, unghi de contact

Anul

2020

Numărul

50 (1)

Paginile

27-32

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

MIHAI EFTIMIE, ANA FILIP , CRISTINA TODAȘCĂ, LAURA ȘERBAN


Rezumat

Ionii de fier pot modifica proprietățile alimentelor și băuturilor îmbuteliate în ceea ce privește gustul, aroma, mirosul și culoarea. Lucrarea urmărește stabilitatea chimică și eliberările de Fe3+, Na+, Mg2+ și Ca2+ din ambalaje de sticlă comerciale precum și din rețete proprii elaborate, similare celor industriale. Chiar dacă, în privința ionilor urmăriți, cantitățile eliberate nu pot conduce la toxicitate asupra alimentelor, migrarea Fe3+ din rețetele elaborate de sticlă se situează în domeniul în care un mecanism de eliberare-resorbție ar putea fi folosit în etapa de stabilizare a vinului, eficientizând procesul de obținere a vinurilor.

Cuvinte cheie

migrare ioni de fier, ambalaje de sticlă, degradare alimente

Anul

2020

Numărul

50 (1)

Paginile

33-39

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

A.MELINESCU, G.IONIȚĂ, R.TRUȘCĂ, M.PREDA


Rezumat

În această lucrare, s-au studiat sinteza și caracterizarea fizico-chimică a unor materiale ceramice poroase folosind ruta de procesare geopolimerică. S-au sintetizat probe care să conțină teoretic drept component mineralogic mulitul. Pentru sinteză s-a folosit metacaolinul și o soluție de NaOH. Probele au fost tratate termic la temperaturi cuprinse între 1100 și 12000C. A rezultat că, în acest interval de temperatură se obțin materiale cu densitate mică, aceasta scăzând odată cu creșterea temperaturii, iar la 12000C densitatea este sub 1 g/cm3. Compoziția mineralogică a probelor s-a examinat prin difracție de raze X, constatându-se prezența mulitului, cordieritului, α-cuartului și a nefelinului ca faze cristaline. De asemenea, s-a observat prezența fazei vitroase, care crește odată cu creșterea temperaturii de tratament termic. Prin studii de microscopie electronică de baleiaj s-a observat că, probele conțin pori de diferite forme și dimensiuni, închiși și necomunicanți, ceea ce explică densitatea mică a probelor.

Cuvinte cheie

rută de procesare geopolimerică, metacaolin, soluție alcalină, XRD, SEM

Anul

2020

Numărul

50 (1)

Paginile

146-150

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

TAHA H. ABOOD AL-SAADI, ABDULRAHMAN SALEH IBRAHIM, HAZIM FALEH


Rezumat

Foaming geopolymers (light-weight porous inorganic materials) were successfully synthesized by alkali activator of mixed color waste glass powder without/with pure graphite powder (0.1 wt%) and dry intercalated graphite powder(0.1 wt%) as foaming agents; the specimens were thermally treated at 500,600,700 and 800ºC for 1hour. An important volume increase was recorded (-11.8-240.68%), (68.25-146.64%) and (43.79-968.54%) for MG-N5, MGG-N5 and MGIG-N5 respectively after thermal treatment. A sharp increase in volume (important swelling) and shape deformation was recorded for the specimens with intercalated graphite (MGIG-N5 pastes) at temperature 600ºC. The microstructure and mechanical properties of these materials were also studied. The foaming geopolymers containing glass and graphite powder (G or IG) which were obtained from this work are strong candidates mostly for the applications demanding thermal insulation with favorable combination of light weight, porosity, mechanical strength and performance to produce construction materials.

Cuvinte cheie

deșeu de sticlă, grafit, spumă de polimeri, tratament termic

Anul

2020

Numărul

50 (2)

Paginile

212-223

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

SIMONA ELENA BEJAN, EDUARD PISCANU, ALINA MELINESCU


Rezumat

În prezenta lucrare s-a studiat sinteza unor materiale ceramice pe bază de titanat de aluminiu şi adaos de oxid de magneziu astfel incât compoziția să se situeze în pseudosistemul binar Al2TiO5-MgTi2O5.

Pentru sinteză s-au folosit ca materii primeTiO2, Al2O3 și MgCO3 de puritate chimică, iar sinteza probelor s-a realizat prin metoda reacțiilor în fază solidă. Probele au fost tratate termic la temperaturi cuprinse intre 1200 și 14000C.Compoziția mineralogică reală a probelor s-a determinat prin difracție de raze X, constatându-se că, la temeratura de 14000C, s-a format o soluție solidă cu structura titanatului de aluminiu. Analiza microstructurală a probelor sintetizate a arătat că, în urma procesului de tratament termic se formează cristale de diferite forme și cu dimensiuni cuprinse între 4 și 8 micro m. S-a observat formarea punților de legătură între particule ca urmare a sinterizării probelor și prezența porilor atât închiși cât și deschiși. Măsurarea coeficienților de dilatare termică a arătat că aceștia cresc odată cu mărirea conținutului de MgTi2O5.

Cuvinte cheie

titanat de aluminiu, AT-MT2 soluție solidă, SEM, XRD

Anul

2020

Numărul

50 (4)

Paginile

443-447

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ASAD ALI, SARIR UDDIN, ABID ZAMAN, ABID AHMAD, MUHAMMAD KAMRAN, ZAFAR IQBAL


Rezumat

Solid solution of Tin- doped barium tetra titanate Ba(Ti1-xSnx)4O9 (with x = 0.0, 0.5) composition prepared through mixed oxide conventional method and calcined at 1100˚C for 3 h with heating/cooling rate 5˚C/min. The structural, optical and microwave dielectric properties were studied by X-ray diffraction, Scanning electron microscopy, Fourier transform infra-red, photoluminescence spectroscopy and vector network analyzer respectively. An intense and broad band spectrum was observed at around the red color emission region. Optimum dielectric properties i.e. high dielectric constant (ϵr = 57.3) and low dielectric loss (0.00013) have been observed.

Cuvinte cheie

amestec de oxizi, proprietăți optice, proprietăți dielectrice

Anul

2020

Numărul

50 (4)

Paginile

448-452

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral