DOMENII DE INTERES   > >   Compozite și Nanocompozite   > >   2012 - Vol. 42

ALIDA ABDULLAH, SHAMSUL BAHARIN JAMALUDIN, MAZLEE MOHD NOOR, KAMARUDIN HUSSIN


Rezumat

Lucrarea prezintă influenţa conţinutului de fibre naturale asupra proprietăţilor mecanice în crud ale unor compozite pe bază de fibre de cocos. Raportul masic al amestecului de ciment : nisip a fost fixat la 1:1. Fibrele de cocos au fost utilizate pentru înlocuirea nisipului din compoziţie şi armarea matricii de ciment. Au fost utilizate adaosuri de 3%, 6% şi respectiv 9% fibre de cocos raportat la conţinutul de ciment, amestecurile fiind omogenizate şi apoi păstrate în apă pentru 7, 14 şi 28 zile. S-a demonstrat că cele mai mari rezistenţe la compresiune şi încovoiere sunt dezvoltate în cazul probelor cu un conţinut de 9% fibre de cocos.

Cuvinte cheie

fibre de cocos, construcție, fibre, compozite, ciment portland

Anul

2012

Numărul

42 (1)

Paginile

16-22

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

DORINA ISOPESCU, IULIAN ASTANEI


Rezumat

Articolul prezintă o analiză comparativă privind evaluarea a două sisteme constructive pentru structuri de rezistenţă realizate cu elemente din lemn. Analiza este realizată pe un modul structural utilizat frecvent la executarea construcţiilor, parter cu pod, cu funcţiunea de locuinţă temporară.

Analiza structurală cu elemente finite evidenţiază stările de tensiuni, deformaţiile şi deplasările pentru elementele portante caracteristice, subliniind avantajele şi dezavantajele utilizării pentru fiecare sistem.

În ultima parte sunt formulate concluziile pe baza rezultatelor obţinute, perspective şi recomandări pentru dezvoltări ulterioare.

Cuvinte cheie

lemn, structuri convenționale, structură cadru

Anul

2012

Numărul

42 (1)

Paginile

82-93

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

DORINA ISOPESCU, OANA STĂNILĂ, IULIAN ASTANEI, CĂLIN CORDUBAN


Rezumat

Lemnul, ca material de construcţii, respectă cerinţele conceptului de dezvoltare durabilă şi asigură asocierea dintre creşterea economică şi protecţia mediului. Proprietăţile fizice şi mecanice ale lemnului prezintă o mulţime extinsă de valori determinate de influenţele unui număr mare de factori.

Articolul prezintă o descriere a proprietăţilor lemnului necesare pentru proiectarea elementelor de construcţii din lemn, precum şi o analiză a rezultatelor obţinute în laborator prin testarea epruvetelor, conform standardelor în vigoare la solicitările simple de încovoiere, întindere şi compresiune. În final sunt prezentate concluzii şi recomandări pe baza rezultatelor obţinute.

Cuvinte cheie

elemente din lemn, încovoiere, tracțiune, compresiune, încercări de laborator

Anul

2012

Numărul

42 (2)

Paginile

204

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ZHITAO CHEN, YINGZI YANG, YAN YAO, YANGCAN WU


Rezumat

Au fost studiate rezistenţele la compresiune quasi-statică şi la impact dinamic ale unor compozite pe bază de ciment armate dispers cu fibre de PVA (PVA-FRCC). Rezistenţa la compresiune quasi-statică scade cu creşterea raportului liant apă. Pentru determinarea impactului dinamic asupra rezistenţei la compresiune a PVA-FRCC s-a utilizat echipamentul Hopkinson. Rezultatele experimentale au indicat faptul că relaţiile efort unitar deformaţie specifică ale unor compozite pe bază de ciment armate dispers cu fibre (PVA-FRCC) având diferite rapoarte apă/liant sunt influenţate de viteza de deformaţie. Capacitatea de deformaţie a PVA-FRCC sub acţiunea încărcărilor dinamice este îmbunătăţită prin creşterea raportului apă/liant. De asemenea capacitatea de absorbţie a energiei este influenţată de raportul apă/liant. Cu cât acest raport creşte capacitatea de absorbţie a energiei, a PVA-FRCC este diminuată.

Cuvinte cheie

raport apă/liant, PVA - FRCC, proprietăți mecanice dinamice SHPB

Anul

2012

Numărul

42 (3)

Paginile

256-263

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

GABRIEL OPRIŞAN, NICOLAE ŢĂRANU, MIHAI BUDESCU, IOANA ENTUC


Rezumat

Compozitele polimerice armate cu fibre (CPAF) se utilizează cu succes la consolidarea grinzilor din beton armat îmbunătăţindu-le răspunsul structural la solicitările uzuale. Soluţiile cele mai frecvente se bazează pe utilizarea platbandelor prefabricate din CPAF lipite cu adezivi pe faţa inferioară a grinzii sau pe aplicarea directă a unor fâşii din ţesături cvasi-unidirecţionale realizate din fibre de carbon sau sticlă, impregnate cu răşini polimerice.

În cadrul unui program experimental desfăşurat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi au fost testate mai multe grinzi din beton armat consolidate, evidenţiindu-se modul de lucru, tipurile de cedare şi eficienţa structurală a sistemelor propuse. Răspunsul structural a fost evaluat prin solicitarea grinzilor la moment încovoietor constant, identificându-se diferenţele în raport cu grinzile neconsolidate atât în privinţa capacităţii portante cât şi a rigidităţii. Rezultatele au fost comparate cu cele obţinute prin modelare numerică.

Cuvinte cheie

platbande armate, fibre de carbon, tipuri de rupere, modelare numerică, răspuns structural

Anul

2012

Numărul

42 (4)

Paginile

387-398

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ANCUŢA BORLEA (TIUC), TIBERIU RUSU, SILVIU IONESCU, OVIDIU NEMEŞ


Rezumat

Valorificarea deşeurilor în domeniul materialelor fonoabsorbante prezintă o importanţă majoră pe plan internaţional şi naţional din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic. În lucrare se prezintă cercetări privind determinarea coeficientului de absorbţie acustică funcţie de frecvenţă, pentru fiecare probă, determinându-se astfel capacitatea de absorbţie fonică a fiecărui material obţinut. Materialele au fost obţinute prin includerea unor materiale considerate deşeuri – rumeguş de brad şi particule de cauciuc reciclate, într-o matrice organică de tip polimer. Probele au fost realizate din material de armare şi liant poliuretanic, în proporţii diferite şi de grosimi diferite.

Cuvinte cheie

compozite, zgomot, fonoabsorbție, deșeuri, coeficient de fonoabsorbție

Anul

2012

Numărul

42 (4)

Paginile

405-414

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral