DOMENII DE INTERES   > >   Compozite și Nanocompozite   > >   2014 - Vol. 44

ANDREI TIBERIU CUCURUZ, ECATERINA ANDRONESCU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ANDREIA ILIE


Rezumat

Scopul prezentului studiu a fost acela de a îmbunătăţi cunoştinţele în domeniul materialelor compozite pe bază de poli(metacrilat de metil) (PMMA) şi dioxid de siliciu (SiO2). În acest sens, au fost utilizate două tipuri de silice: i) una sintetizată in situ prin metoda sol-gel şi ii) silice comercială. În ambele cazuri, matricea polimerică a fost obţinută prin polimerizare radicalică.

Materialele obţinute au fost caracterizate din punct de vedere fazal prin difracţie de raze X (XRD) şi spectroscopie IR cu transformată Fourier (FT-IR) iar din punct de vedere morfologic şi al compatibilităţii dintre faze prin microscopie electronică de baleiaj (SEM).

Rezultatele au arătat că formarea in situ a reţelei de silice este preferată adiţiei celei comerciale deoarece permite o mai bună compatibilitate între compuşii organici şi anorganici.

Cuvinte cheie

poli(metil metacrilat), silice, material compozit, aplicații dentare

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

54-59

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ANDREIA ILIE, ECATERINA ANDRONESCU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ANDREI TIBERIU CUCURUZ


Rezumat

În lucrarea de faţă s-a studiat eliberarea albastrului de metilen dintr-un material compozit de tip colagen-hidroxiapatită.

Cuvinte cheie

hidroxiapatită, colagen, eliberare medicament, albastru de metilen

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

66-73

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MARIA SONMEZ, DENISA FICAI, ANTON FICAI, LAURENŢIA ALEXANDRESCU, GEORGETA VOICU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

În această lucrare, este descrisă tehnologia de obţinere a unor compozite pe bază de polipropilenă armate cu fibre de sticlă (FS) funcţionalizate. În prima etapă, fibrele de sticlă au fost funcţionalizate prin hidroliză / condensare cu (3-aminopropil) trimetoxisilan ca agent de funcţionalizare şi apoi, în etapa a doua, aceste materiale au fost amestecate intr-un malaxor Brabender la 180oC cu polipropilena izotactică. Compozitele obţinute au fost caracterizate din punct de vedere morfologic şi structural prin difracţie de raze X, spectroscopie în infraroşu şi microscopie electronică de baleiaj. Pe baza rezultatelor obţinute se poate concluziona că funcţionalizarea fibrelor de sticlă duce la o mai bună interacţiune fibră de sticlă - polimer, fibrele de sticlă fiind acoperite de un film de polipropilenă - PP.

Cuvinte cheie

fibre de sticlă, compozite polimerice, funcționalizare fibre sticlă

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

88-94

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MIHAI BRATU, OVIDIU DUMITRESCU, OVIDIU VASILE, ALINA CONSTANTIN (CRISTEA), MARCELA MUNTEAN


Rezumat

Zgomotul este un complex de sunete fără un caracter periodic, care afectează starea psihologică şi biologică a oamenilor şi a altor organisme din natură. În această lucrare sunt prezentate cercetări privind proprietăţile fonoabsorbante ale unor noi tipuri de materiale compozite ecologice, care au la bază utilizarea ca material de armare a unor diverse deşeuri, care pot afecta mediul înconjurător. Capacitatea de absorbţie a sunetului pentru noile compozite variază în funcţie de proporţia deşeurilor utilizate. Este prezentat coeficientul de absorbţie pentru fiecare probă, care depinde de porozitatea materialului compozit obţinut, datorat interfeţei dintre matrice şi agentul de armare.

Cuvinte cheie

proprietăți fonoabsorbante, deșeuri, coeficienți de absorbție, porozitate interfață

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

160-168

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ADRIAN STROIA, CRISTINA ILEANA COVALIU, CRISTIAN CĂPITĂNESCU, GABRIELA GEORGESCU, IOANA JITARU


Rezumat

This paper deals with the synthesis of a Ni/Ag based nanomaterial which was achieved using granular macroporous silver (support) – nickel carboxylate - benzyl alcohol system. The as-prepared product was characterized by the techniques: Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR), Transmission Electron Microscopy (TEM), Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and magnetization measurements. The material has ferromagnetic properties due to the nickel content and could be suitable for electrochemical and / or catalytic uses.

Cuvinte cheie

argint macroporos, carboxilat de nichel, nanomaterial, Ni/Ag

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

169-178

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

SORINA STROE, VLAD NAICU, ION PĂTRAŞCU


Rezumat

Obiectivul central al cercetării a fost evaluarea potenţialului PRF-ului în regenerarea osoasă a defectului osos parodontal. Utilizarea gelului trombocitar pentru îmbunătăţirea regenerării osoase este o tehnică recentă în chirurgia orală şi implantologie. În acest studiu, cu ajutorul cazuisticii am evaluat acţiunea locală a PRF-ului în combinaţie cu grefa autogenă şi alogrefa osoasă liofilizată pentru îmbunătăţirea regenerării osoase în defectul osos parodontal.

Studiul personal a fost realizat pe cinci (5) subiecţi cu defecte osoase parodontale variabile ca dimensiune. A

Cuvinte cheie

gel plachetar, defecte periodontale, regenerare osoasă

NICOLAE ŢĂRANU, SERGIU POPOAEI, GABRIEL OPRIŞAN, PAUL CIOBANU, PETRU MIHAI, VLAD MUNTEANU


Rezumat

În lucrare se prezintă rezultatele unui studiu care cuprinde testări experimentale şi modelări numerice efectuate pentru a investiga influenţa distanţelor marginale şi a momentelor de strângere asupra comportării îmbinărilor prin suprapunere simplă, cu şuruburi metalice a unor elemente compozite de tip placă, fabricate prin pultrudere, din poliesteri armaţi cu fibre din sticlă (PAFS).

Programul experimental s-a concretizat prin analiza şi testarea a optzeci de probe care corespund la patru configuraţii de asamblare, cu un număr variabil de şuruburi, având distanţe marginale diferite şi două trepte ale momentelor de strângere.

Pentru fiecare configuraţie de asamblare testată experimental, s-a conceput câte un model numeric bazat pe folosirea elementelor finite, utilizând pachetul software ANSYS, comparându-se rezultatele obţinute pe cele două căi şi constatând apropierea relativă a valorilor eforturilor capabile.

Cuvinte cheie

poliesteri armați cu fibră de sticlă, elemente pultrudate, comportare îmbunări

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

236-248

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MÜNIR TASDEMIR, SEZGIN ERSOY


Rezumat

In comparison to metals, generally unfilled polymers have low thermal conductivity and low wear resistance. Therefore, various filler and reinforcements are frequently added to the unfilled polymers to improve their tribological and thermal properties. So, filled polymers are preferred for many industrial sectors such as aircraft, automotive, electrical/electronic and household application. Friction and wear behaviour is one of the most important properties of polymer and its composites. Therefore, many studies on friction and wear properties of polymer and its composites have been carried out.

In the present work, the friction and wear properties of high density polyethylene/talc and high density polyethylene/calcite polymer composites were studied. Fillers proportions in the HDPE were 5, 10, 15, and 20 wt%. The morphologies of the fracture surfaces of specimens were observed with a scanning electron microscopy (SEM). The result showed that the addition of fillers to the composite changed the friction coefficient and wear rate. For a specimens, wear loss increases with increasing load and sliding distance; meanwhile the friction (static and dynamic) coefficient increases. Wear rate of all HDPE composites is larger than that of pure HDPE. The static and dynamic friction coefficient of HDPE/talc (80/20) composite is slightly less than that of pure HDPE at each load. The modulus of elasticity, elongation, Izod impact strength and hardness values of the composites were also determined.

Cuvinte cheie

proprietăți mecanice, frecare, uzură, HDP, talc, compozite polimerice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

257-264

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

LORETTA BATALI, HORAŢIU POPA, GHEORGHE PANTEL, NATALIA BUTNARCIUC, ERNEST OLINIC, SANDA MANEA


Rezumat

Materialele de construcţii realizate din fibre polimerice (geosintetice) reprezintă o alternativă viabilă la materialele tradiţionale de construcţii (beton, materiale minerale granulare), aşa cum a fost dovedit în ultimii ani. Utilizarea lor în asociere cu materialele minerale ca pământurile sau umpluturile granulare duce la formarea unor materiale compozite cu proprietăţi fizice şi mecanice îmbunătăţite care permit construirea unor structuri mai eficiente atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere al mediului. Articolul prezintă principalele aspecte legate de proprietăţile fizice şi mecanice ale materialelor geosintetice, principalele aplicaţii, cu accent pus pe funcţiile de armare, filtrare şi drenaj. De asemenea, prezintă interacţiunile dintre geosintetice şi materialele minerale şi proprietăţile rezultante ale materialului compozit.

Cuvinte cheie

geosintetice, compozite, proprietăți fizice, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

272-282

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MARIAN DIMA, CĂTĂLIN FRÂNCU


Rezumat

În această lucrare este prezentată o metodă, verificată experimental, prin realizarea unui stand pentru încercarea la oboseală a materialelor compozite cu matrice din poliester armate dispers cu fibre de sticlă utilizate în domeniul construcţiilor. Încercarea efectuată este tracţiune prin ciclu pulsant nul. Metoda permite, prin parametrii funcţionali ai standului, extinderea încercărilor şi asupra îmbinărilor (adezive sau mecanice) între piese din material compozit. Standul este conceput pentru încercarea simultană a şase epruvete simultan şi se caracterizează printr-o eficienţă energetică superioară având o putere instalată de 5,5 kW faţă de 65 kW cât ar necesita o maşină de încercat la tracţiune clasică cu acţionare hidraulică.

Cuvinte cheie

compozite, încercare la oboseală, încercare îmbinări

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

304-310

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

NICOLAE ŢĂRANU, PAUL CIOBANU, SERGIU POPOAEI, PETRU MIHAI, MIHAI BUDESCU, VLAD LUPĂŞTEANU


Rezumat

În această lucrare se analizează din punct de vedere teoretic, experimental şi prin modelare numerică, răspunsul structural al unor grinzi din beton armat consolidate cu fâşii înguste din compozite polimerice armate cu fibre din carbon (CPAFC), montate în zona din imediata apropiere a feţei întinse (NSM). Probele consolidate au fost testate la încovoiere sub încărcare monoton crescătoare până la cedare. Inserţia fâşiilor înguste din CPAFC a condus la o creştere semnificativă a capacităţii portante la încovoiere, de până la 220% şi la o reducere a deplasărilor transversale maxime de până la 49%, în comparaţie cu grinzile de control, neconsolidate. Validitatea rezultatelor experimentale a fost verificată analitic şi prin modelare numerică, utilizând programul pe bază de element finit ANSYS.

Cuvinte cheie

grinzi de beton armat, xcompozite polimerice armate cu fibre de carbon, răspuns structural, modelare numerică

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

325-340

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

R. RAMAMOORTHI, P.S. SAMPATH


Rezumat

This paper presents the investigations of thermo mechanical and free vibration properties by reinforcing halloysite nanotube (HNT) with various weight proportions (0,2,4,6,8, and 10wt%) in glass fiber reinforced epoxy (EP/GF/HNT) nanocomposites. Theoretical study was also carried out to study the vibration characteristics of EP/GF/HNT nanocomposites. It was found that the addition of HNT improved the thermo-mechanical and damping properties. Dynamic mechanical analysis showed an increase in the storage modulus and glass transition temperature up to 4wt% of HNT. Vibration analysis proved that the addition of HNT enhanced the internal damping and increased the natural frequency up to 4wt%.

Cuvinte cheie

compozite, HNT, epoxi, vibrație, DMA

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

360-364

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

OANA STĂNILĂ, DORINA ISOPESCU, NICOLAE ŢĂRANU


Rezumat

Compozitele polimerice armate cu fibre (FRP) au fost utilizate cu succes pentru consolidarea elementelor realizate din materiale tradiţionale, cum ar fi lemnul. Un program de cercetare efectuat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi a evidenţiat răspunsul structural al grinzilor din lemn consolidate folosind compozite polimerice armate cu fibre de carbon, în soluţii diferite.

Necesitatea de analiză realistă a comportamentului structural al grinzilor din lemn consolidate au determinat pe cercetători să identifice metodele analitice şi numerice de evaluare, care pot înlocui în mod corect programele experimentale, reducând astfel costurile impuse prin teste de laborator. Lucrarea prezintă metode de calcul analitic şi studii de modelare numerică pentru trei soluţii de consolidare a grinzilor din lemn folosind compozite FRP, confirmate de rezultatele experimentale.

Cuvinte cheie

grinzi din lemn, armare, compozite FRP, modelare numerică, calcul analitic

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

393-404

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral