DOMENII DE INTERES   > >   Compozite și Nanocompozite   > >   2021 - Vol. 51

AYLIN AKYILDIZ


Rezumat

There has been a rapid increase in interest in nanotechnology and nanoparticles. Nanotechnology has been increasingly brought into the study of cement-based materials in the recent years. Adding nanosized particles in small amounts as materials can affect their properties significantly. In this study, the effect of nano magnetite Fe3O4/humic acid mixture (used as addition of 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 and 5% in mass of the cement) on the microstructural development and mechanical properties of cement composites has been investigated. Hence, samples size of 40•40•160 mm were produced using obtained cement based composites. After 28th days, flexural and compressive strength and water absorption experiments were implemented for cement based mortar samples. The microstructural analysis of mixtures nanoparticles were performed by scanning electron microscopy. Results were compared with the reference composite. As a result, 1% substitution nanoparticles with cement supplied best performance in terms of strength, water absorption.

Cuvinte cheie

rezistență la compresiune, nanoparticule Fe3O4 / acid humic, mortar

Anul

2021

Numărul

51 (1)

Paginile

10-16

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

COSMIN MIHAI MIRIŢOIU, DUMITRU BOLCU, MARIUS MARINEL STĂNESCU, ALIN DINIŢĂ, ALEXANDRU RĂDOI


Rezumat

În această lucrare sunt prezentate prorpetăţile mecanice ale unei răşini verzi noi, cu şi fără ranforsant. În prima parte a investigaţiilor, din încercarea la tracţiune sunt determinate caracteristici mecanice precum: rezistenţa la rupere, alungirea la rupere, coeficientul lui Poisson, modulul de elasticitate static şi rigiditatea la tracţiune. A fost prezentată şi o imagine reprezentativă cu secţiunea de rupere a epruvetelor folosind microscopia electronică de baleiaj. Apoi, din înregistrarea vibraţiilor libere prin încastrarea barei la un capăt şi lăsarea acesteia liberă la celălalt, sunt determinate factorul de amortizare pe unitatea de masă, pe unitatea de lungime, rigiditatea dinamică la încovoiere, modulul lui Young dinamic şi factorul de pierdere a energiei. Folosind analiza termogravimetrică TGA, s-a investigat stabilitatea termică a răşinii. În ultima parte a studiului, s-au fabricat câteva compozite verzi folosind răşina propusă ranforsată cu paie de grâu. S-a descoperit că eco-răşina propusă ranforsată cu paie de grâu are proprietăţi mecanice mărite în comparaţie cu alte eco-răşini din literatura de specialitate, cum ar fi: răşini pe bază de soia (ranforsate cu bumbac, iută, in, kenaf, henequen sau cânepă), răşină din acid polilactic ranforsată cu paie de grâu, etc.

Cuvinte cheie

materiale compozite ecologice, eco-rașini, comportare statică, comportare dinamiă, paie de grâu

Anul

2021

Numărul

51 (2)

Paginile

300-308

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

YASSINE BELAICHE, ABDELHAMID KHELEF, SALAH EDDINE LAOUINI, ABDERRHMANE BOUAFIA, MOHAMMED LAID TEDJANI, AHMED BARHOUM


Rezumat

Artemisia herba-alba is a medicinal plant, and its essential oil is used as an antiseptic and antispasmodic. In this study, green synthesis of silver/silver oxide (Ag/Ag2O) nanoparticles was successfully synthesized from Artemisia Herba-Alba aqueous leaves extract. The effect of temperature, reaction time, the concentration of AgNO3, the quantity of plant extract, and pH on the synthesis process of Ag/Ag2O was optimized. More interesting, the results showed that only 5 min were required for reducing 1 mM AgNO3 into Ag/Ag2O NPs at room temperature. The crystalline nature of Ag/Ag2O NPs with an average crystallize size of 10.7-36.8 nm. The green synthesizing Ag/Ag2O NPs having in general a spherical morphology with particle/aggregate size less than 100 nm. The maximum UV-Vis absorption peak of Ag/Ag2O NPs was observed at the range of 418- 435 nm giving optical band gaps of 2.05-2.30 eV. The TGA/DTA analysis shows significant organic contents (18 wt%) were physically and chemically adsorbed on the dry weight Ag/Ag2O NPs. Artemisia herba-alba is a source of phytochemicals for effective and prompt fabrication of Ag/Ag2O NPs with relevant insecticidal and anti-bactericidal activity against species of high public health importance.

Cuvinte cheie

nanoparticole de Ag/ oxid de argint, Artemisa - Herba - Alba, azotat de Ag, sinteză ecologică, XRD

Anul

2021

Numărul

51 (3)

Paginile

342-352

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ALINA MELINESCU, ENIKŐ VOLCEANOV , MIHAI EFTIMIE, ADRIAN VOLCEANOV, LAVINIA POPESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

Nichelul electroless este aplicat pe multe tipuri de substraturi pentru a beneficia de proprietățile acoperirii. Calitatea finală a depunerilor pe bază de nichel electroless este la fel de bună ca și calitatea metalului substratului de bază, deoarece capacitatea acoperirii de a nivela sau ascunde imperfecțiunile din materialul de bază este slabă. De fapt, orice defect al substratului va fi mai vizibil după ce piesa este placată cu nichel electroless. O varietate de contaminanți includ uleiuri de prelucrare, lubrifianți de trefilare, compuși de lustruire, uleiuri sulfurate, uleiuri clorurate, ceară etc. S-au efectuat experimente pentru a stabili eficacitatea metodei de degresare a benzilor subțiri de oțel cu conținut scăzut de carbon înainte de acoperirea chimică. O soluție alcalină (soluția A) și două acide pe bază de deoxidanți (soluția B și soluția C) au fost testate la o temperatură de 75°C.
Înainte de depunerea chimică a straturilor de Ni-P și Ni-P-Al2O3, a fost efectuat testul de rupere a apei pe substrat de oțel pentru a evalua prezența contaminanților hidrofobi, care pot fi dăunătoare aderenței acoperirilor. Ca sursă de nichel a fost folosit sulfat de nichel hexahidrat, iar hipofosfitul de sodiu a fost folosit ca agent reducător, servind și ca sursă de fosfor în acoperire. Acetatul de sodiu, sulfatul de amoniu, citratul de sodiu, dodecil sulfat de sodiu și acetat de plumb au fost utilizați ca aditivi în baia de placare, pentru a accelera viteza de depunere a acoperirii sau ca stabilizatori pentru a preveni descompunerea băii de placare. În timpul placării (45 minute), temperatura băii a fost menținută la 80°C folosind o baie cu temperatură constantă și pH-ul băii care a fost menținut la 5,2.
Testul de rupere a apei a fost folosit pentru a evalua cât de curată poate fi o suprafață. Testul se bazează pe capacitatea unei suprafețe curățate corespunzător de a reține un film neîntrerupt sau o peliculă de apă. În mod normal, suprafețele murdare prezintă o rupere a peliculei.
Probele de bandă subțire de oțel înainte și după depunerea straturilor de Ni-P și Ni-P-nano - Al2O3 neelectrolitice au fost caracterizate în ceea ce privește compoziția chimică, grosimea stratului, aspectul macroscopic, uniformitatea și aderența. Compoziția chimică a substratului de oțel și a straturilor a fost determinată prin fluorescență cu raze X. Pentru a investiga morfologia și microcompoziția substratului metalic și a straturilor de depunere și grosimea straturilor de acoperire pentru probe au fost studiate cu microscopul electronic cu scanare cuplat cu spectroscopie cu raze X cu dispersie energetică.

Cuvinte cheie

placare depusă chimic, pretratamentul suprafeței de oțel, acoperiri compozite Ni-P, Ni-P-Al2O3

Anul

2021

Numărul

51 (4)

Paginile

475-484

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ENIKŐ VOLCEANOV, MIHAI EFTIMIE , ALINA MELINESCU, ADRIAN VOLCEANOV, ADRIAN SURDU


Rezumat

Lucrarea pune accent pe dezvoltarea acoperirilor chimice compozite de nichel cu încorporarea de particule oxidice dure nanodimensionale într-o matrice de Ni-P pentru a le îmbunătăți performanța. Pregătirea băii de depunere chimică a acoperirilor nanocompozite de nichel, metodele de introducere a particulelor dure în baie, factorii care afectează încorporarea particulelor în stratul de acoperire și efectul acesteia asupra structurii acoperirii sunt discutate în detaliu. Stratul de aliaj nichel-fosfor a fost depus printr-un proces auto-catalitic, fără utilizare de energie externă și constituie din acest punct de vedere un avantaj major față de tehnologia de nichelare electrolitică. Totuși, depunerea auto-catalitică a acoperirilor de Ni-P are un dezavantaj și anume, depunerea acestora are loc cu o viteză redusă. Investigațiile noastre s-au concentrat pe creșterea vitezei de depunere chimică și a omogenității acoperirilor Ni-P-XO, unde XO este un amestec de nanoparticule de Al2O3 + ZrO2, (in raportul gravimetric de 95: 5) depuse pe substraturi de bandă de oțel cu conținut scăzut de carbon.
In celula chimică (baie) s-a adăugat 10g/L de amestec oxidic și apoi a fost conectată prin scufundarea substratului de oțel pretratat in soluție, timp de 15, 30, 45, respectiv, 60 de minute. pH-ul soluției a fost menținut între 4,58 și 6,23. Temperatura a fost controlată folosind o baie de termostatare in intervalul 60 oC. -98 oC. Diferite intensități de agitare au fost testate in intervalul 50 – 400 rpm. Nu a existat aproape nicio diferență între aderența acoperirii Ni-P față de acoperirea Ni-P-Al2O3+ZrO2 obținută prin depunere chimică. În plus, prin depunere chimică stratul are o grosime aproape constantă de acoperire pe toate suprafețele, inclusiv marginile și geometria interioară complexă. Nodularitatea globulelor de Ni-P este redusă datorită încorporării nanoparticulelor oxidice de fază secundară.

Cuvinte cheie

acoperiri chimice compozite, nichel, particule de oxid de mărime nano, parametrii de proces

Anul

2021

Numărul

51 (4)

Paginile

485-494

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral