DOMENII DE INTERES   > >   Lianți și Betoane   > >   2014 - Vol. 44

NASTASIA SACA , MARIA GEORGESCU


Rezumat

Comportarea cimenturilor mixte, cu adaos de filer calcaros, în medii corozive reprezintă un aspect important pentru aprecierea durabilităţii betoanelor preparate cu astfel de cimenturi, având un factor de clincher redus – materiale de interes, din punct de vedere economic şi ecologic. Lucrarea prezentă aduce informaţii cu privire la comportarea cimenturilor mixte, cu 10-40% filer calcaros cu suprafeţe specifice diferite (4600 cm2/g, respectiv, 7000 cm2/g) în contact cu o soluţie de MgSO4 5%, timp de 60...580 zile.

Prin difracţie de raze X (XRD), microscopie electronică (SEM) şi EDAX au fost obţinute informaţii care permit formularea unor posibile interacţii care au loc între matricea liantă şi soluţia sulfatică. Prin astfel de interacţii se formează compuşi de tipul etringit, ghips şi brucit. Procesele se desfăşoară progresiv de la suprafaţa probelor către interiorul acestora, ceea ce determină apariţia unor diferenţe compoziţionale şi structurale între cele două zone. Acţiunea corozivă a soluţiei de MgSO4 se concretizează şi prin scăderea importantă a rezistenţelor mecanice la termene lungi de expunere a mortarelor (580 zile). Utilizarea unui calcar cu fineţe ridicată (7000 cm2/g) influenţează favorabil comportarea în mediu sulfatic, ca urmare a unei compactităţi mai mari pe care o asigură.

Cuvinte cheie

filer calcaros, coroziune sulfatică, rezistență mecanică, difracție XR SEM

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

5-16

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIA GHEORGHE, NASTASIA SACA, LIDIA RADU, RACHILA IEREMIE


Rezumat

Articolul conţine date experimentale referitoare la utilizarea nămolului anorganic din industria hârtiei (IS) ca materie primă secundară, de substituţie a cimentului şi a nisipului fin în beton. Valorificarea nămolului anorganic, IS, în beton, ca substituient parţial al cimentului a fost susţinută de potenţialul puzzolanic evaluat experimental prin metoda solubilizării aluminosilicaţilor din nămol la pH=12 şi prin evoluţia rezistenţei la compresiune. Betoanele cu adaos de nămol anorganic din industria hârtiei au fost caracterizate prin evoluţia în timp a caracteristicilor următoare: absorbţia de apă, variaţia dimensională, rezistenţele mecanice şi proprietăţile de mediu (prin test de lixiviere pe probe monolitice). Evoluţia caracteristicilor fizico-mecanice sugerează că nămolul anorganic poate fi utilizat în beton ca substituient al nisipului fin în proporţie de până 50% şi /sau ca substituient al cimentului până la maximum 20 %. Proprietăţile de mediu evaluate prin testul de lixiviere pe probe monolit, din betonul cu cel mai mare conţinut de IS, au indicat că metalele grele Pb, Cr şi Cu prezintă o tendinţă de diminuare a solubilizării în timp, după o curbă logaritmică.

Cuvinte cheie

deșeu din industria hârtiei, puzzolană, beton, lixiviere, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

17-24

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIN AMĂREANU


Rezumat

Investigaţiile sugerate de obiectul acestei lucrări sunt focalizate pe calculul presiunii de confinare, în cazul unor elemente structurale din beton cu secţiune circulară, şi a efortului efectiv de compresiune lateral la starea limită ultimă (SLU) datorat confinării acestor elemente cu ţesătură din fibre de carbon. De asemenea, lucrarea se referă la executarea şi consolidarea elementelor structurale din beton prin confinare cu ţesătură din fibre de carbon, astfel încât în urma solicitărilor lor în vederea obţinerii rezistenţelor mecanice, valorile acestora să fie comparabile cu cele obţinute din calcul.

Cuvinte cheie

beton confinat, rezistență mecanică, calcule de proiectare

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

25-35

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

WENZHONG ZHENG, BAIFU LUO, SHUANG LU


Rezumat

This paper presents the effect of temperature on mechanical properties of reactive powder concrete (RPC) at elevated temperatures. The influences of temperatures, polypropylene (PP) fibre and steel fibre content, hold time, dimension of specimens and explosive spalling were investigated. The microstructure of RPC was identified by scanning electron microscope (SEM). The experimental results show that adding 2% steel fibres and 0.2% PP fibres can prevent explosive spalling and significantly increase compressive and tensile strengths of RPC. PP fibre and steel fibre content played an important role in failures modes, explosive spalling, compressive strength and tensile strength. Cube compressive strength decreases at 100°C, increases between 200 and 500°C, and decreases beyond 600°C. Tensile strength decreases at 200°C, increases from 200 to 300°C, and decreases beyond 300°C. Pores and small channels created are beneficial for mitigating the explosive spalling at elevated temperatures.

Cuvinte cheie

temperatură ridicată, beton cu pulberi reactive, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

36-45

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KSENIJA JANKOVIC, ANDJELIJA ILIC, MARKO STOJANOVIC


Rezumat

The investigation of posibilities of concrete structure modification by silica fume to improve concrete properties was presented in this report. Percentage of silica fume in regard to cement varied between 0% and 20%. Concrete was cured as follows: in water, steam – curing regime at +60oC and +90oC. The results of the compressive and tensile strength, freeze / thaw resistance with de-icing salts, and depth of penetration of water under pressure.

Cuvinte cheie

silice ultrafină, regim de întărire cu abur, durabilitate beton

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

46-53

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

TIBERIU PASCU, DAN GEORGESCU


Rezumat

Determinarea nivelurilor de performanţă ale materialelor de reparaţie a betonului trebuie să se bazeze pe cercetarea experimentală. Aceasta trebuie să urmărească, pe de o parte, testarea individuală a proprietăţilor diverselor materiale de reparaţie a betonului şi, pe de altă parte, testarea proprietăţilor sistemelor de reparaţie a betonului, alcătuite din materialele individuale anterior testate, în special în cazul unor aplicaţii particulare. În lucrare se prezintă în special metodele de încercare a sistemului şi rezultatele cercetărilor experimentale efectuate.

Cuvinte cheie

beton, sisteme de reparație, metode de încercare

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

103-108

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KESTUTIS BALTAKYS, TADAS DAMBRAUSKAS, RAIMUNDAS SIAUCIUNAS, ANATOLIJUS EISNAS


Rezumat

The parameters of α-C2SH hydrothermal synthesis from a non-stoichiometric composition of CaO and SiO2·nH2O mixtures (the molar ratio CaO/SiO2 = 1.75) in unstirred suspensions were determined and a sequence of intermediary compounds formation was examined and explained. It was evidenced that α-C2SH is formed already after 4 h of hydrothermal treatment at 2000C. However, together with this compound a fair amount of some intermediary compounds (C-S-H(I) and C-S-H(II)) are formed. It was determined that after 24 h of hydrothermal treatment, α-C2SH starts to recrystallized into kilchoanite which dominates in the products after extending the duration (48-72 h) of synthesis.

Cuvinte cheie

α-C2S hidrat, C - S - H, sinteză hidrotermală

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

109-115

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RADU CONSTANTIN VOINIŢCHI, VIOREL CRĂCIUN, CONSTANTIN DORINEL VOINIŢCHI, ALINA BĂDĂNOIU, GEORGETA VOICU


Rezumat

În vederea îmbunătăţirii proprietăţilor agregatelor din betoane reciclate acestea s-au supus unui tratament termomecanic efectuat într-un cuptor electric cu muflă şi ulterior într-un aparat Los Angeles. Acest tratament simulează condiţiile de funcţionare ale unui cuptor rotativ. Agregatul de beton reciclat a provenit din concasarea unui beton de clasa C20/25. Agregatul rezultat din concasarea betonului (RCA), agregatul rezultat în urma tratamentului termomecanic a RCA şi agregatul natural folosit la prepararea betonului de clasa C20/25 au fost comparate din punct de vedere al unor proprietăţi fizice (densitatea aparentă şi în vrac). Cu agregatele recuperate după concasare şi după tratamentul termomecanic a betonului reciclat s-au realizat probe de beton, pe care s-au determinat densitatea şi rezistenţa la compresiune. Comparând valorile obţinute pentru aceste proprietăţi în cazul betoanelor cu agregate reciclate, cu cele obţinute în cazul betonului preparat cu agregat natural, s-a constat o bună eficienţă a tratamentului termomecanic. Astfel, rezistenţele mecanice obţinute pe betoane cu agregat de beton reciclat supus tratamentului termomecanic au fost comparabile cu cele obţinute pe betoane similare preparate cu agregat natural. Tratamentul termomecanic de îndepărtare a pastei de ciment/mortarului care aderă la granulele de agregat provenite din betonul concasat reprezintă o posibilă soluţie de obţinere a unor agregate reciclate de calitate.

Cuvinte cheie

agregate reciclate, tratament termo - mecanic, beton

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

207-212

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ANJA TERZIĆ, LJUBIŠA ANDRIĆ, MILAN PETROV, ZAGORKA RADOJEVIĆ, LJILJANA MILIČIĆ


Rezumat

Four types of refractory concretes were studied at various temperatures ranging from ambient to adopted maximal 1400°C. The concretes had same matrix composition: K concretes were based on corundum aggregate; B concretes were based on bauxite aggregate and chamotte filler; while K2 and B2 concretes had 30 % of fly ash replacement in bonding agent. Fly ash was mechanically activated by means of planetary ball mill. Samples were dried at 110°C during 24 hours to create standard specimens. Afterwards, the samples were preburned at 1100°C and subsequently subjected to compressive uniaxial creep test conducted at various temperatures (1200, 1300 and 1400°C). Thermal behavior was also investigated by dilatometry analysis starting from room temperature up to 1400°C. The evolution of the refractory concretes behavior from quasi-brittle to visco-plastic was investigated and correlated to their microstructure evolution induced by sintering process. The influence of the burning temperature and procedure duration on the concretes behavior is also discussed. Creep test and dilatometry analysis helped in defining of the sintering mechanism and its parameters, and additionally explained deformation nature of the refractory concretes

Cuvinte cheie

sinterizare, tratament termic, compozite, proprietăți termice, mediu

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

213-224

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALEXANDRINA CUIBUŞ, ZOLTAN KISS, MARIA GOREA


Rezumat

Lucrarea prezintă caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor (7 compoziţii) realizate cu adaosuri de 10% cenuşă zburătoare (FA), 10% metacaolin (MK), 10%FA+10%MK, 10% silice ultrafină (SF), 10%SF+10%FA, 10%SF+10%MK, prin substituirea a 10%, respectiv 20% ciment. Conform determinărilor pe betonul în stare proaspătă - densitatea, tasarea, răspândirea şi volumul de aer oclus, acesta este încadrat în categoria betoanelor cu masă volumică normală. Rezistenţele la compresiune ale betoanelor cu adaosuri de cenuşă de termocentrală, silice ultrafină şi metacaolin la 28 zile sunt apropiate de cele ale betonului etalon - Rc28=55,01MPa sau chiar mai mari. Rezistenţele la încovoiere sunt mai mari la termene mari de întărire, cu excepţia compoziţiei de beton cu 10%FA+10%MK (S-4). Modulul de elasticitate, pentru toate compoziţiile studiate, are valori superioare valorii minime admise pentru clasa de beton C35/45. Studiile experimentale au demonstrat că reducerea cantităţii de ciment din betoane, fără alterarea proprietăţilor, este posibilă prin valorificarea unor subproduse industriale, deşeuri, argilă arsă.

Cuvinte cheie

beton, cenușă de termocentrală, metacaolin, silice ultrafină, puzzolană

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

225-235

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

BAO-MIN WANG, YUAN JIA, TING – TING ZHANG


Rezumat

The ability to resist at chloride ion penetration and compressive strength of ocean high performance concrete (HPC) with nano-SiO2 (NS) addition was studied. The 6 hours direct current coulometry method (6-hours DC Method) in ASTM C1202-97 was adopted. The experimental results show that the ability to resist at chloride ion penetration of HPC including NS is heightened effectively, the charge through high-performance concrete with 3%, and 5% NS is reduced with 5% and 15% respectively, and the ability to resist at chloride ion penetration can be heightened gradually with of the age; the charge through high-performance concrete with NS decreases with reducing of W/B of concrete.

Cuvinte cheie

nano - SiO2, HPC, penetrare ioni de clor, rezistență la compresiune, beton hidrotehnic

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

249-256

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

NICOLAE ŢĂRANU, PAUL CIOBANU, SERGIU POPOAEI, PETRU MIHAI, MIHAI BUDESCU, VLAD LUPĂŞTEANU


Rezumat

În această lucrare se analizează din punct de vedere teoretic, experimental şi prin modelare numerică, răspunsul structural al unor grinzi din beton armat consolidate cu fâşii înguste din compozite polimerice armate cu fibre din carbon (CPAFC), montate în zona din imediata apropiere a feţei întinse (NSM). Probele consolidate au fost testate la încovoiere sub încărcare monoton crescătoare până la cedare. Inserţia fâşiilor înguste din CPAFC a condus la o creştere semnificativă a capacităţii portante la încovoiere, de până la 220% şi la o reducere a deplasărilor transversale maxime de până la 49%, în comparaţie cu grinzile de control, neconsolidate. Validitatea rezultatelor experimentale a fost verificată analitic şi prin modelare numerică, utilizând programul pe bază de element finit ANSYS.

Cuvinte cheie

grinzi de beton armat, xcompozite polimerice armate cu fibre de carbon, răspuns structural, modelare numerică

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

325-340

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

P.VALDEZ, R.X.MAGALLANES-RIVERA, A. DURÁN-HERRERA, C.A. JUÁREZ, G.FAJARDO


Rezumat

Results of interrelated tests for physical-chemical and microstructural properties of four synthetic pozzolanas evaluating the hydration rate in blends with calcium hydroxide are presented. The pozzolanic activity of silica fume, classified fly ash, raw fly ash and commercial metakaolin was estimated. Results showed a clear relationship between the calcium hydroxide consumption and the reactive phase content, specific surface area and porosity of the pozzolans. The calcium hydroxide-silica fume blend consumed 98% of portlandite after 21 days, whereas the system with metakaolin also presented an effective pozzolanic activity with 94% depletion. The fly ashes were the less effective pozzolans of the study.

Cuvinte cheie

D. puzzolane, D. mortar, C. proprietăți mecanice, B. XRD, B. porozitate

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

341-346

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALIREZA FIROOZFAR, SEYED MAHDI SAJJADI, MOHD ZULKIFLI BIN MOHD YUNUS, SEYED AMIR HOSSEIN BEHESHTI, TAHA MEHMANNAVAZ


Rezumat

Research on ways to increase the resistance of weak soils to build structures on it has been increased in recent years. The present article provide the effects of different mixtures containing microsilica, cement, polypropylene waste fiber and dune sand on mechanical parameters such as, compressibility, compressive strength, bending strength and durability characteristic. In this study also is investigated evaluation the effect of road subgrade based on proposed material. The used dune sand in this research was obtained from Kashan city where is located in central desert of Iran. The obtained results show that the microsilica and cement could play a major role in reducing the cost and required time for building roads and also building foundation on these types of soils.

Cuvinte cheie

dune de nisip, fibre, ciment, microsilice, stabilizare

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

347-353

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

Y.A. SORVACHEVA, T.M. PETROVA, A.V. POLETAEV, E.Y. CHISTIAKOV


Rezumat

Accelerated tests were conducted to evaluate the potential reactivity of one of the potentially dangerous aggregates from the point of view of combination with high alkaline cement with the measurement of linear expansion deformations in order to study the impact of nano-silica on the process of alkaline corrosion of the concrete and formation of cement matrix. It was revealed by using electron microscopy that the addition of nano-silica in concrete mixture promotes the formation of alkali-silica gel in the cement matrix, but not in the pores of the sample, which contributes to slowing, but not prevention of an alkaline corrosion of concrete.

Cuvinte cheie

reacție alcalii - agregat, nanosilice, durabilitate

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

354-359

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

OANA STĂNILĂ, DORINA ISOPESCU, NICOLAE ŢĂRANU


Rezumat

Compozitele polimerice armate cu fibre (FRP) au fost utilizate cu succes pentru consolidarea elementelor realizate din materiale tradiţionale, cum ar fi lemnul. Un program de cercetare efectuat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi a evidenţiat răspunsul structural al grinzilor din lemn consolidate folosind compozite polimerice armate cu fibre de carbon, în soluţii diferite.

Necesitatea de analiză realistă a comportamentului structural al grinzilor din lemn consolidate au determinat pe cercetători să identifice metodele analitice şi numerice de evaluare, care pot înlocui în mod corect programele experimentale, reducând astfel costurile impuse prin teste de laborator. Lucrarea prezintă metode de calcul analitic şi studii de modelare numerică pentru trei soluţii de consolidare a grinzilor din lemn folosind compozite FRP, confirmate de rezultatele experimentale.

Cuvinte cheie

grinzi din lemn, armare, compozite FRP, modelare numerică, calcul analitic

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

393-404

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral