DOMENII DE INTERES   > >   Lianți și Betoane   > >   2015 - Vol. 45

ALINA BĂDĂNOIU, ELENA IORDACHE, RUXANDRA IONESCU, GEORGETA VOICU, ECATERINA MATEI


Rezumat

In această lucrare se prezintă date referitoare la sinteza unor geopolimeri prin activarea alcalină a deşeurilor de sticlă provenite din tuburile cinescop (CRT) cu/fără adaosuri de cenuşă de termocentrală. Tipul componentului solid şi a soluţiei activatoare (soluţie de hidroxid de sodiu sau potasiu) în corelare şi cu condiţiile de întărire (păstrare iniţială la 60oC timp de 1 până la 7 zile) exercită o influenţă importantă asupra lucrabilităţii mortarelor în stare proaspătă şi implicit asupra valorilor rezistenţei la compresiune. Cele mai mari valori ale rezistenţei la compresiune s-au obţinut pentru compoziţiile de geopolimer pe bază de deşeu de sticlă CRT activată cu soluţie de KOH şi păstrată primele 4 zile la 60oC. Substituirea deşeului de sticlă CRT cu cenuşă de termocentrală determină o scădere a lucrabilităţii mortarelor şi în consecinţă o scădere a valorilor rezistenţei la compresiune. Durabilitatea acestui tip de geopolimeri este redusă în cazul păstrării în apă, dar substituirea sticlei CRT cu 25% cenuşă de termocentrală poate îmbunătăţi într-o anumită măsură această proprietate.

Cuvinte cheie

geopolimeri, deșeuri sticlă de la tuburi cinescoape (CRT), cenușă de termocentrală, proprietăți, stabilitate la apă

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

3-13

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

P.VALDEZ, G. FAJARDO, C.A. JUAREZ, A.DURAN-HERRERA, J.A.DEL REAL


Rezumat

Mixtures were designed to produce hollow masonry units (blocks) conform to Mexican specification; these blocks were subjected to a 60°C temperature a 90% relative humidity steam curing in an atmosphere of 20% CO2 concentration. Thermo-gravimetric methods were used to evaluate the water vapor effect and carbonation in replicate pastes of the concrete blocks to determine portlandite, carbonates and CO2 concentration in the block. Results illustrate that the application of CO2 curing in activated fly ash-Portland cement masonry units can lead to 30% savings in cement consumption, to an average CO2 fixation of 7% without modification of the compressive strength.

Cuvinte cheie

beton, analiză termică, puzzolane, var, ciment portland

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

14-20

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ADRIANA MOANŢĂ, VIOREL FUGARU, ROXANA TRUŞCĂ, MARIA GHEORGHE, MARIANA COARNĂ, IONELA PETRE


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor de laborator privind posibilitatea utilizării, ca adaos în amestecul brut pentru ciment, a baritei – materie primă alternativă cu greutate specifică mare. Amestecurile brute cu barită au stat la baza realizării clincherelor destinate obţinerii cimenturilor cu capacitate de atenuare a radiaţiilor gamma. A fost urmărită comportarea tehnologică a amestecurilor brute cu adaos de barită, comparativ cu un amestec brut obţinut din materii prime curente, considerat etalon.

S-a investigat influenţa baritei asupra caracteristicilor clincherelor, din punct de vedere al compoziţiei chimice, mineralogice şi structural – texturale, prin analize chimice, difractometrie cu raze X, microscopie electronică cu baleiaj (SEM).

Din clincherele obţinute s-au realizat, conform SR EN 197-1, cimenturi tip CEM I care au fost caracterizate atât din punct de vedere fizico-mecanic cât şi al capacităţii de atenuare a radiaţiilor. Pentru evaluarea capacităţii de atenuare a radiaţiilor gamma s-a determinat debitul echivalentului de doza pentru diferite surse radioactive (Ir-192, Cs-137, Co-60). Prezenţa baritei, în reţeta compoziţională a clincherelor, a determinat creşterea valorii coeficientului liniar de atenuare, respectiv o capacitate de atenuare mărită a radiaţiilor gamma.

Cuvinte cheie

clincher, barită, ciment, coeficient liniar de atenuare

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

21-28

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

LIU HUI, WANG BAOMIN, HAN YU, QU JUN, GUO ZHIQIANG


Rezumat

The influence of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) mixed with silica fume (SF) on the mechanical property of cement-based composites was investigated. Results indicate that SF particles have a favorable dispersion effect on MWCNTs and MWCNTs can be dispersed uniformly in cement matrix when mixed with SF particles. MWCNTs mixed with SF can decrease the sample porosity and the amount of harmful pores and delay the formation process of micro cracks in the cement paste, improving the strength of specimens effectively. The compressive strength of the sample filled with 10% SF reaches maximum when the MWCNT addition is 0.15% and the flexural strength of the sample filled with 0.08% MWCNTs and 10% SF reaches maximum, the increase percent of flexural strength and compressive strength is both above 35%, displaying well reinforcement effect of MWCNTs mixed with SF particles on the mechanical properties of cement-based composites.

Cuvinte cheie

nanotuburi de carbon, silice ultrafină, compozite pe bază de ciment, proprietăți mecanice

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

29-34

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIA STEFANIDOU, VASILIKI PACHTA


Rezumat

Coatings, such as plasters and renders have been continuously used for dwellings’ protection even from the Neolithic period. Diachronically, they present similar technological characteristics forming unwritten normes of manufacture. This paper focuses on the analysis and characterization of coatings from four monuments of Greece, dated through the 4th C BC. The physico-mechanical and chemical properties of samples were determined, leading to the characterization of their consistency and structure. Their stratigraphy showed that they consisted of two to four well compacted layers, the width of which decreased from the inner to the surface layer. The main binding system used was hydrated lime in combination with natural pozzolan, while the aggregates gradation as well the binder/aggregates ratio varied according to the coating’s stratigraphy.

Based on the results, it can be concluded that even from the 4th C BC the functional role of renders and plasters was clear and their technology definite. A carefully selected binding system was used, while additional parameters were taken into account in order to achieve the optimum performance and efficasy of the final material.

Cuvinte cheie

monumente istorice, mortare tencuieli, ipsos, zidărie, tehnologie

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

35-42

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MIHAI BUDESCU, PETRU MIHAI, NICOLAE ŢĂRANU, IRINA LUNGU, OANA-MIHAELA BANU, IONUŢ-OVIDIU TOMA


Rezumat

În lucrare se prezintă un studiu referitor la comportarea la compresiune a betonului după atingerea tensiunii maxime, utilizând un sistem inovativ, conceput şi brevetat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi. Sistemul mecanic proiectat se ataşează la maşina universală de încercat, controlând viteza de deformare după atingerea tensiunii maxime. Sunt prezentate bazele teoretice ale sistemului adiţional care se ataşează la maşina de încercat, alcătuirea fizică a acestuia şi utilizarea ansamblului propus la încercarea betonului, pentru stabilirea curbei caracteristice complete. În finalul lucrării este prezentat un studiu experimental extins privind determinarea curbei caracteristice complete pe o serie de cilindri din beton. Se formulează, de asemenea, recomandări privind valoarea tensiunii pentru care informaţiile obţinute sunt relevante pentru determinarea capacităţii de disipare a energiei.

Cuvinte cheie

viteză de încărcare, control deplasare, beton, comportare la compresiune, curbă caracteristică

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

43-54

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DAN GEORGESCU, RADU PASCU, RADU GAVRILESCU, TIBERIU PASCU


Rezumat

Deformaţiile împiedicate din contracţia betonului pot provoca fisurarea acestuia, cu efecte negative asupra siguranţei structurale, durabilităţii şi aspectului elementelor şi structurilor din beton armat. Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenului de contracţie trebuie luate măsuri corespunzătoare la proiectarea, la stabilirea compoziţiei şi la punerea în operă a betonului. Articolul prezintă aspecte teoretice, practice şi experimentale privind calculul deformaţiilor din contracţie şi evidenţiază diferenţele constatate între rezultatele obţinute. Datorită acestor diferenţe, între valorile obţinute experimental şi cele recomandate în SR EN 1992-1-1 „Proiectarea structurilor din beton armat”, este necesară o nouă abordare a modului de calcul al deformaţiilor din contracţie. Acest aspect este în concordanţă cu realitatea din ţară, unde, în ultima perioadă, au apărut numeroase cazuri de fisurare ale elementelor de construcţie după punerea în operă a betonului.

Cuvinte cheie

beton, deformație, contracție, metode de încercare

Anul

2015

Numărul

45 (1)

Paginile

55-58

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

N.R. RAKHIMOVA


Rezumat

The effects of ground used sand (GUS), ground fly ash (GFA) (class F), and microsilica (MS) on water requirement, setting time, and compressive and bending strength development of alkali-activated slag-blended cements (AASBC) were studied. Siliceous blending materials were found to be able to replace up to 50% of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and contributed to up to 90% improvement of strength of AASBCs, The granulation for GUS, granulation, curing conditions, and basicity of GGBFS for GFA, and curing conditions for MS have effects on the development of the properties of the AASBCs.

Cuvinte cheie

zgură de furnal, activatori alcalini, materiale compozite liante, proprietați mecanice

Anul

2015

Numărul

45 (2)

Paginile

105-116

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

M.P.PEREIRA, J.B. AGUIAR, A. CAMÕES, P.LOURENÇO


Rezumat

This study deals with the characterization of masonry mortars produced with different binders and sands. Several properties of the mortars were determined, like consistence, compressive and flexural strengths, shrinkage and fracture energy. By varying the type of binder (Portland cement, hydrated lime and hydraulic lime) and the type of sand (natural or artificial), it was possible to draw some conclusions about the influence of the composition on mortars properties. The results showed that the use of Portland cement makes the achievement of high strength classes easier. This was due to the slower hardening of lime compared with cement. The results of fracture energy tests showed much higher values for artificial sand mortars when compared with natural sand ones. This is due to the higher roughness of artificial sand particles which provided better adhesion between sand and binder.

Cuvinte cheie

zidărie, compoziție, mortar, ciment portland, var

Anul

2015

Numărul

45 (2)

Paginile

117-122

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

HAKAN BOLAT, OSMAN ŞIMŞEK


Rezumat

This study aims to determine the energy absorption of concrete slabs (60×60×10cm) using polyester, polypropylene and steel fiber reinforced (SFRC, PYFRC, PPFRC) according to EN 14488-5. Significant differences in the energy absorption were observed between the concrete slabs strengthened with different fibers. The highest gain in energy absorption was observed in SFRC. Furthermore, concrete slabs strengthened with PPFRC and PYFRC showed 23.4% and 14.8% less energy to SFRC. Although the SFRC showed the highest energy absorption under directly negative conditions, it is important to evaluate the durability issues associated with SFRC, such negative conditions.

Cuvinte cheie

beton armat cu fibre, fibre de oțel, fibre sintetice, energie de absorbție

Anul

2015

Numărul

45 (2)

Paginile

123-132

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CARMEN (GHEORGHE) OPROIU, GEORGETA VOICU


Rezumat

Utilizarea combustibililor alternativi poate influenţa procesele termo-chimice care au loc în instalaţia de ardere pentru obţinerea clincherului cât şi calitatea acestuia. Acestea au un impact atât din punct de vedere economic cât şi de mediu.

În prezentul studiu s-au determinat caracteristicile compoziţionale şi microstructurale ale clincherelor obţinute cu combustibil tradiţional – amestec cărbune-cocs, şi alternativ- reziduuri solide (SRF). Substituirea combustibilului tradiţional cu cel alternativ a fost de 30%.

Nu au fost identificate diferenţe privind compoziţia chimică (oxidică şi mineralogică) şi de microstructură pentru clincherele obţinute utilizând combustibil alternativ (SRF) şi convenţional (amestec cărbune-cocs).

Cuvinte cheie

combustibili cu reziduuri solide (SRF), calitate clincher, compoziție și microstructură, SEM, metodă Riedweld

Anul

2015

Numărul

45 (2)

Paginile

133-137

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

TAHA H. ABOOD AL-SAADI, ALINA BĂDĂNOIU, ŞTEFANIA STOLERIU, GEORGETA VOICU


Rezumat

În lucrare se prezintă rezultate referitoare la sinteza şi proprietăţile unor geopolimeri pe bază de deşeu de sticlă fin măcinată, cu/fără adaos de deşeu de şlam roşu (partea solidă); aceste materiale s-au obţinut prin activarea alcalină cu soluţia rezultată prin filtratrea şlamului roşu (RF). Rezistenţele mecanice ale acestui tip de materiale au valori sub 20 MPa, spre deosebire de cele ale geopolimerilor obţinuţi din acelaşi component solid activat cu soluţie NaOH 5M (până la 40MPa); aceste rezultate pot fi explicate prin alcalinitatea mai mică a soluţiei RF. Cu toate acestea, în cazul materialelor activate cu RF, substituirea sticlei cu partea solidă separată din şlamul roşu (R), determină o creştere a valorilor rezistenţei la compresiune - cu 15-100% raportat la rezistenţa determinată pe compoziţia care conţine doar sticlă. Această creştere poate fi explicată prin capacitatea componentului solid din şlamul roşu (R) de a elibera continuu ioni alcalini în soluţia RF.

Cuvinte cheie

geopolimeri, deșeu de sticlă, șlam roșu, rezistență la compresiune, mictostructură, stabilitate hidrolitică

Anul

2015

Numărul

45 (2)

Paginile

138-146

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CONSTANTIN DORINEL VOINIŢCHI, RADU CONSTANTIN VOINIŢCHI


Rezumat

În lucrare sunt prezentate demersurile experimentale făcute pentru a evalua influenţa unor coeficienţi de corecţie consideraţi de o propunere de normativ pentru evaluarea rezistenţelor in-situ. Au fost evaluaţi astfel, coeficienţi legaţi de influenţa stratului de capăt degradat, de influenţa naturii stratului de îndreptare a capetelor, a umidităţii carotelor şi a prezenţei armăturilor în carotele încercate. Rezultatele experimentale au arătat lipsa de influenţă/influenţe contrare celor considerate în propunerea de normativ, în general în acord cu prevederile normelor europene şi americane din domeniu.

Cuvinte cheie

încercare beton, rezistență la compresiune in-situ, carote

Anul

2015

Numărul

45 (3)

Paginile

207-217

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KESTUTIS BALTAKYS, ANATOLIJUS EISINAS, JOLANTA DONELIENE, DEIMANTE MONSTVILAITE, AGNE BANKAUSKAITE, AURIMAS URBUTIS


Rezumat

In this work the influence of Al2O3 on the formation of calcium aluminium silicate hydrates under hydrothermal conditions and the effect of this additive on the early hydration of Ordinary Portland cement (OPC) were investigated. The primary mixtures with molar ratios CaO/(SiO2+Al2O3) of 0.55 and Al2O3/(SiO2+Al2O3) of 0.05, 0.1 and 0.15 were mixed with water to obtain the water/solid ratio of the suspension equal to 10.0. Meanwhile, the hydrothermal synthesis of C-A-S-H has been carried out in air atmosphere at 130 °C temperature for 4–72 hours. It was determined that not only the amount of Al2O3 additive, but also the duration of hydrothermal synthesis strongly affect the formation of mentioned compounds. The largest amount of calcium aluminium silicate hydrates was obtained after 8 h of hydrothermal treatment, in the mixtures with a higher amount of Al2O3 (A/(S+A) = 0.15). Meanwhile, the formation of mentioned compounds is inhibited, when the duration of isothermal curing is extended from 16 to 72 h. It was determined that calcium aluminium silicate hydrates affect the early hydration of OPC. These compounds effectively shorten the induction period and accelerate the dissolution of C3S, C3A and the formation of ettringite.

Cuvinte cheie

aluminosilicați de calciu hidratați, sinteză hidrotermală, aditivi

Anul

2015

Numărul

45 (3)

Paginile

218-225

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

SANJEEV KUMAR VERMA, SUDHIR SINGH BBHADAURIA, SALEEM AKHTAR


Rezumat

In the last few decades, failure of concrete structures awakened researchers to focus on durability influencing parameters along with compressive strength. Factors like environmental or exposure conditions are found to be governing the service life of reinforced concrete (RC) structures significantly. One of the major processes influencing condition of steel bars is carbonation of concrete surrounding steel bars in RC structures. Hence, considerable researches on the carbonation of concrete in laboratory and field are carried out around the world. Present article reviewed several previous carbonation studies conducted by researchers and by utilizing the results of a field survey determines coefficient of carbonation ‘K’ for concrete structures located in the City of Bhopal, India and for other semitropical regions.

Cuvinte cheie

beton, carbonatare, model, armare, coroziune

Anul

2015

Numărul

45 (3)

Paginile

226-231

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

XIAOJIAN GAO, HUI WANG, SHUANGXIN LI, LIANG LU, YILUNG MO


Rezumat

The addition of well-dispersed carbon nanofiber (CNF) can improve the mechanical and electrical property of concrete and the produced concrete (CNFC) shows a good piezoresistive effect, which is very useful for structural health monitoring. In order to confirm the feasibility of long-term application in real structures, the piezoresistive effects of CNFC samples were measured before and after different environment exposure test including freezing and thawing cycles, chloride penetration and drying under different relative humidity conditions. The results show that the electrical property of CNFC did not change obviously after 200 cycles of freezing and thawing, the resistivity of CNFC was increased by the addition of chloride during the mixing process possibly due to the accelerated cement hydration, and the resistivity of CNFC was increased and the polarization time was decreased with the decreasing relative humidity of exposure surroundings. However, the same or similar piezoresistive effects were found for all the concrete samples before and after different exposure treatment. Therefore, it is suggested that such CNFC can be used for the long-term monitoring of real structures.

Cuvinte cheie

nanofibre de carbon, efect piezo - rezistiv, monitorizare structurală, expunere diferite condiții de mediu

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

341-347

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ZINA VULUGA, JENICA PACEAGIU , MICHAELA IORGA, MARIANA COARNĂ


Rezumat

In lucrarea de faţă s-au preparat compozite pe bază de polipropilenă (PP) şi materiale alumino-silicatice naturale. Tuful vulcanic şi argila caolinitică au fost utilizate în diferite proporţii, până la 15% din masă, ca material de umplutură. Compozitele pe bază de PP şi materiale aluminosilicatice au fost preparate utilizând procedeul de extrudare şi injecţie prin prelucrare dinamică in topitură.

S-au studiat efectele conţinutului de filler asupra modulului de elasticitate şi conductivităţii termice ale compozitelor. De asemenea, morfologia compozitelor a fost evaluată prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi spectroscopie de raze X cu dispersia energiei (EDS).

Rezultatele au arătat că modulul de elasticitate al compozitelor s-a îmbunătăţit cu creşterea conţinutului de filer. O comportare mai bună s-a observat în cazul utilizării tufului vulcanic.

Cuvinte cheie

polipropilenă, tuf vulcanic, argilă, modul de elasticitate, conductivitate termică

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

370-376

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DOREL RADU, ZENO GHIZDĂVEŢ


Rezumat

Caracterizarea granulometrică a amestecurilor poligranulare rezidă în:

- stabilirea unor mărimi cu care apoi să se opereze în proiectarea şi conducerea diverselor procese tehnologice;

- stabilirea unor corelaţii între proprietăţile amestecurilor şi caracteristicile lor granulometrice.

Printre mărimile care caracterizează amestecurile pulverulente se număra şi gradul de uniformitate granulometrică. Pentru evaluarea acestuia, în lucrare se propun doi indicatori noi calculaţi pe baza unor mărimi provenind din domeniul statisticii informaţionale: entropia Shannon – H – şi energia informaţională Onicescu - E. Uniformitatea granulometrică calculată pe baza acestor indicatori (naturali şi general valabili) determină în mod important suprafaţa specifică a amestecurilor pulverulente.

Pentru exemplificare, în lucrare se prezintă o serie de dependenţe cantitative între suprafaţa specifică a unor cimenturi Portland şi uniformitatea lor granulometrică. A rezultat o foarte bună corelaţie, atât pentru o serie de cimenturi străine, cât şi pentru un set de cimenturi autohtone.

Cuvinte cheie

energie și entropie informațională, grad de uniformitate suprafață specifică ciment

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

384-393

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IONUŢ-OVIDIU TOMA, NICOLAE ŢĂRANU , OANA-MIHAELA BANU, MIHAI BUDESCU, PETRU MIHAI, RAREŞ-GEORGE ŢĂRAN


Rezumat

Cantitatea mereu crescândă de cauciuc provenit din anvelopele uzate a condus la o problem de mediu care trebuie soluționată. În lucrare este investigat efectul înlocuirii părții fine a agregatului din beton prin granule din cauciuc asupra proprietăților mecanice a betonului la diferite vârste de întărire. Principalul scop constă în evaluarea oportunității noului material la realizarea elementelor portante din ingineria civilă.

Rezultatele expuse în lucrare reprezintă o parte din cadrul unui proiect de cercetare referitor la utilizarea inovatoare a componentelor anvelopelor uzate în elemente din beton. În lucrare se analizează influența înlocuirii părții fine de agregat cu granule din cauciuc în proporție de 40%, 60% și 80% din volum. Tendința generală observată în cadrul programului experimental constă în descreșterea valorilor caracteristicilor mecanice. Totuși, valorile obținute depășesc cerințele minime prevăzute în norme pentru calculul de rezistență al elementelor structurale. Curbele caracteristice complete determinate la 28 de zile indică o descreștere atenuată în cazul betonului cauciucat comparative cu betonul obișnuit, iar energia potențială înglobată este mai mare pe porțiunea descendentă a diagramei tensiune-deformație specifică.

Cuvinte cheie

beton, granule de cauciuc din anvelope uzate, modul de elasticitate, rezistență la compresiune, curbă completă, tensiune - deformație

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

394-401

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CARLOS CALADO , AIRES CAMÕES, TIBÉRIO ANDRADE, JOÃO RIBEIRO, BÉDA BARKOKÉBAS


Rezumat

This study addressed the application, strength and durability of self-compacting concrete (SCC) in a large-scale construction site, comparing its performance with vibrated conventional concrete (CC) with similar characteristics, assessing its economic feasibility.

The studies were undertaken in the Arena Pernambuco project and involved the concreting during May, June and July 2012, for data collection, accompanying the routine concrete control tests and performing specific strength and durability tests.

The SCC compressive strength was on average 4% higher than the CC one, and its formwork reinforced to withstand greater lateral pressure of the fresh concrete. The durability indicators results were in favour of SCC, which cost was 13% higher than CC.

Cuvinte cheie

beton autocompactant (SCC), durabilitate, aplicabilitate, fezabilitate economică

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

402-410

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

SANJEEV KUMAR VERMA , SUDHIR SINGH BHADAURIA, SALEEM AKHTAR


Rezumat

Premature deterioration and failure of reinforced structures in last 4 -5 decades deviated focus of researchers from compressive strength to durability and service life of structures. Several structures constructed before invention of modern cement and other advanced building materials are in service condition, whereas new structures were deteriorating faster than those old structures. Therefore, determination of remaining service life of concrete structures is significant. This article presents a service life model suitable for semitropical regions of India, developed using MATLAB for estimating residual service life of deteriorating structures and for predicting corrosion initiation time for new structures.

Cuvinte cheie

beton, carbonatare, model armare, coroziune, durată de serviciu

Anul

2015

Numărul

45 (4)

Paginile

419-423

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral