DOMENII DE INTERES   > >   Știința Materialelor   > >   2012 - Vol. 42

GEORGETA VELCIU, FLORENTINA GRIGORE, CRISTIAN ŞEITAN, VIRGIL MARINESCU


Rezumat

Lucrările experimentale au avut ca scop obţinerea unor microsfere aluminoase cu cavitate, utilizate ca materiale de umplutură în prepararea materialelor de acoperire termoizolante.

Ca metodă de preparare s-a abordat combinarea tehnicii sol-gel cu metoda extracţiei de ioni din soluri emulsificate. Gelurile sintetizate au fost calcinate la diferite temperaturi şi au fost caracterizate, în vederea determinării structurii şi morfologiei microsferelor oxidice obţinute.

S-au examinat condiţiile de formare a microsferelor cu cavitate şi s-a urmărit stabilirea influenţei componentelor organice asupra morfologiei microsferelor de Al2O3, precum şi influenţa parametrilor tehnologici (viteza de amestecare a solurilor, temperatura de uscare şi de sinterizare) asupra formării microsferelor aluminoase cu cavitate.

Gelul de microsfere şi microsferele cu cavitate obţinute au fost caracterizate prin analize termogravimetrice, termodiferenţiale, analize de difracţie a razelor X, analize microstructurale. Rezultatele de XRD au arătat formarea de αAl2O3 la 12000C, iar microscopia optică şi electronică a confirmat morfologia cavitară a particulelor de gel calcintate

Cuvinte cheie

sol - gel, soluri emulsificate, microsfere alfa Al2O3

Anul

2012

Numărul

42 (1)

Paginile

69-75

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ALINA DUMITRU, GEORGETA VELCIU, VIRGIL MARINESCU, GABRIELA SBARCEA


Rezumat

În lucrare se prezintă obţinerea ceramicii aparţinând sistemului (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)-xPbTiO3 utilizând metoda columbite. Scopul principal de utilizare a acestei metode a fost de a evita formarea fazei pyrochlor, nedorite. Temperaturile de sinterizare optimizate au fost alese în corelaţie cu procesul de densificare. Au fost procesate probe cu raportul PMN / PT 1.0/0.0, 0.9/0.1 şi 0.65/0.35; sunt prezentate imaginile de difracţie de raze X şi imaginile de microscopie electronică. Rezultatele indică formarea structurii fără faza pyrochlor, în toate probele investigate, la temperaturi de sinterizare în jurul de 1.100 oC.

Cuvinte cheie

ceramici, PMN - PT, sinterizare, relaxori, metode RX

Anul

2012

Numărul

42 (3)

Paginile

290-293

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LU SHUANG, WANG ZHENG


Rezumat

Senzorii de coroziune montaţi in-situ au fost dezvoltaţi pentru a monitoriza efectele coroziunii datorată clorurilor asupra structurilor din beton.Tehnica undelor galvano-statice (GPT) a fost aplicată pentru a măsura rezistenţa de polarizare la anod şi rezistenţa electrică a betonului prin utilizarea de senzori. Lucrarea prezintă analiza unor măsurători ale GPT efectuate asupra unor probe de laborator din beton contaminat cu cloruri. Relaţia între viteza de coroziune a oţelului electrozilor şi rezistenţa betonului măsurată cu ajutorul unor senzori de coroziune confirmă încrederea în metoda senzorilor de coroziune. Rezultatele obţinute indică faptul că rezistenţa electrică a betonului reprezintă un parametru influenţat de starea de coroziune a structurilor din beton.

Cuvinte cheie

monitorizare coroziune, structuri de beton, GPT, rezistență de polarizare

Anul

2012

Numărul

42 (4)

Paginile

399-404

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral