DOMENII DE INTERES   > >   Știința Materialelor   > >   2016 - Vol. 46

DANIELA LAURA BURUIANĂ, ŞTEFAN BALTĂ, CĂTĂLINA ITICESCU, LUCIAN P. GEORGESCU, DĂNUŢ LEFTER, INA I. HUMENIUC


Rezumat

Articolul prezintă studiul culturilor în zonele rurale de-a lungul bazinului râului Siret aproape de zona industrială a oraşului Galaţi, afectate de poluarea cu metale grele.

Orasul Galaţi este situat în centrul geografic al celui mai mare bazin hidrografic din Europa, fiind în acelaşi timp, împreună cu oraşul Brăila unul dintre cele mai importante zone industriale din România. Prezenta cercetare se bazează pe punctele de monitorizare complex multicriterial cu prognoza cu ajutorul metodei Kriging. Metode de interpolare estimează valorile în locaţiile dintre punctele de monitorizare. Cartografia şi analiza spaţială necesită adesea convertirea domeniul măsurătorile în spaţiul continuu.

Cuvinte cheie

metoda kringing, poluare, sol

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

Pagini

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LAVINIA GABRIELA POPESCU , FLORIAN ZAMAN, ENIKÖ VOLCEANOV, ILDIKO ANGER, MIRCEA MIHALACHE, EUGENIA GAMENT


Rezumat

Această abordare se referă la elaborarea unei proceduri de recuperare a zgurilor LF în agricultură ca amendamente pentru soluri acide. Zgura LF (zgură de tratament secundar al oţelului) se prezintă sub forma unui material pulverulent.

Prin utilizarea acestor zguri pentru ameliorarea solurilor acide se urmăreşte valorificarea potenţialului bazic al oxidului de calciu prezent în aceste zguri, astfel încât acest tip de zgură poate fi un amendament activ în tehnologii de tratare a solurilor acide.

Am identificat mai multe surse de zgură LF, precum: producător de echipamente de fabricaţie oţel pentru industria energetică, producător de oţel aliat pentru producerea de material rulant şi producător de produse din oţel lung semifinite.

Colectarea de probe de zgură LF a fost făcută în scopul de a stabili loturi uniforme de probă.

Înlocuirea materialelor naturale utilizate pentru ameliorarea solurilor acide cu un material neconvenţional, gen deşeu - zgură LF - a fost eficace şi conduce la efecte pozitive asupra mediului.

Cuvinte cheie

zguri de furnal, amendament, sol acid

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

115-120

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

DOREL RADU, ZENO GHIZDĂVEȚ


Rezumat

Tehnologia actuală de obținere a clincherului a atins, deja, nivelul maxim de performanță pentru indicatorii tehnico-economici caracteristici pentru instalațiile cele mai moderne, iar schimbări semnificative de tip constructiv-funcțional nu se întrevăd în viitorul apropiat. În acest context, economii suplimentare de combustibili se mai pot obține doar prin alegerea unor materii prime care să necesite furnizarea unei cantități minime de caldură necesară pentru obținerea clincherului. Pentru aceasta, evaluarea aptitudinii la ardere a amestecurilor brute, experimental sau teoretic, oferă informațiile cele mai valoroase atât din punct de vedere științific cât și practic, industrial. În lucrare se prezintă pe scurt indicatorii teoretici cei mai uzitați în acest scop și se investighează existența unor posibile inter-relații. Au fost folosite în acest scop un număr de 119 amestecuri de laborator și industriale, din țară sau din străinătate.

Cuvinte cheie

clincher, ardere, corelații

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

303-312

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MARIA COLIE, DAN MIHĂIESCU, ADRIAN SURDU, ANTON FICAI, DANIELA ISTRATI, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

În această lucrare descriem sinteza materialului supraconductor YBa2Cu3O7-δ prin reacţie de autocombustie modificată. Scopul urmărit vizează obţinerea acestuia în stare pură, cu dimensiuni ale cristalitelor de ordinul nanometrilor, printr-o nouă cale de sinteză, întrucât datele de literatură raportate până în prezent pe acest subiect sunt limitate, folosind cantităţi stoechiometrice de acetat de ytriu şi azotaţi de bariu şi cupru fără adaos de combustibil organic. Reacţia de autocombustie transformă gelul precursor într-un material pulverulent maro-închis, în timpul unei reacţii puternic exoterme. După procesul de calcinare la 900⁰C pulberea neagră obţinută este supusă procesului de sinterizare folosind Spark Plasma Sintering (SPS) la 510⁰C. Materialul final a fost analizat prin difracţie de raze X (XRD), microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDS).

Cuvinte cheie

autocombustie, acetat - azotat, supraconductori, sinterizare plasmă

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

369-374

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral