FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR ''ȘERBAN SOLACOLU''

MEMBRII FONDATORI

PERSOANE JURIDICE

S.C. PROCEMA S.A. București
Universitatea POLITEHNICA din București
S.C. CEPROCIM S.A. București

PERSOANE FIZICE

Prof. dr. doc. ION TEOREANU
Prof. dr. ing. ECATERINA ANDRONESCU
Dr. ing. TRAIAN ISPAS

PRINCIPALELE OBIECTIVE (SELECTATE DIN STATUT)

- diseminarea informațiilor științifice în domeniul materialelor oxidice prin desfășurarea de activități publicistice și editoriale – prin "Revista Română de Materiale" și, după caz, prin suplimente ale acesteia;
- facilitarea obținerii, sistematizării și vehiculării cunoștințelor științifice și tehnice din domeniul diverselor discipline prin organizarea de manifestări științifice (congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde, sesiuni științifice, ateliere), vizite de documentare, expoziții, cursuri de perfecționare;
- realizarea unor activități de cercetare științifică cu caracter multidisciplinar prin conducerea și/sau elaborarea unor programe sau proiecte în cadrul Programelor Naționale de Cercetare Științifica și Dezvoltare Tehnologică;
- promovarea de schimburi cu caracter documentar, științific între persoane fizice, instituții neguvernamentale, asociații profesionale, interesând sfera sa de activitate.