DOMENII DE INTERES   > >   Biomateriale și Bionanomateriale; Substanțe, Proceduri și Dispozitive pentru Medicină

Domeniul "Biomaterialele și Bionanomaterialele; Substanțe, Proceduri și Dispozitive pentru Medicină" se referă la tematici cu privire la următoarele clase importante de materiale destinate domeniului medical: materiale pe bază de oxizi, biopolimeri și biocompozite, substanțe, proceduri și dispozitive pentru medicină. O atenție deosebită se acordă proiectării (compoziționale și morfologice) de materiale, precum și procedurilor avansate de caracterizare și evaluare, capabile să prezică / evidențieze aplicațiile potențiale ale acestor materiale în medicină. De un interes deosebit sunt tematicile referitoare la materialele 0D (nanoparticule), 1D (de obicei fibre, tuburi, wiskers), 2D (în special flakes și pelicule), precum și 3D (micro și nanostructurate).